"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2345-18
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för att inrätta eller avveckla huvudområden, dnr FS 1.1-1986-16