Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–2118-16
Giltig: 2017-05-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-03-14
Ersätter dokument: Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder (dnr 500-927-12, beslutsdatum 2012-09-11).