"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-177-23
Giltig: 2023-03-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-02-03
Ersätter dokument: Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning (dnr FS 1.1–2118-16, beslutsdatum 2017-03-14).