"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för validering av behörighet genom reell kompetens

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1907-22
Giltig: 2022-12-09 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-09
Ersätter dokument: FS 1.1-2222-18