"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-30-14
Giltig: 2014-01-14 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-01-14
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor 11-05-31.