"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Policy för internationalisering

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning), Forskning
Diarienummer: FS 1.1-212-22
Giltig: 2022-03-04 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-04
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet (FS 1.1.1-284-14) beslutad av rektor 24 juni 2014

Umeå universitets policy för internationalisering är tänkt att ge inspiration och stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för varje verksamhet. Till detta inriktningsdokument hör även ett digitalt appendix med bland annat referenser, litteratur och goda exempel. Appendixet är tänkt att fördjupa, ge goda exempel och inspiration på webben. Det ska förenkla arbetet med att ta fram handlingsplaner för institutioner, fakulteter, enheter samt på en universitetsövergripande nivå.

Appendixet finns på Aurora under Utbilda och forska/Internationalisering/Stöd till internationalisering.

Policy för internationalisering