"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel - lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Idrottshögskolan
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1120-22
Giltig: 2022-06-10 -- tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-06-10
Ersätter dokument: Policy-dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet. Dnr: FS 1.1.1503-18 Datum: 2018-08-28