"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay

Publicerad: 2020-02-13

Allvarligt läge för folkhälsan

REPORTAGE Världen står inför stora utmaningar med pågående och förestående klimatförändringar. Detta påverkar inte minst människors hälsa och situationen är allvarlig. – Vi kan förvänta oss att fler barn dör av akuta astmaattacker om luften blir mer förorenad, säger Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

För att få en tydligare bild över hur hälsosituationen globalt utvecklas och påverkas av klimatförändringar pågår sedan 2016 projektet The Lancet countdown. Ett 100-tal forskare från 35 institutioner i världen tittar på hälsa och miljö utifrån 41 olika indikatorer.

Umeå universitet är det enda svenska lärosätet som medverkar.

– Umeå har en lång tradition av att titta på hälsofrågor i en global kontext, säger professor Peter Byass som leder arbetsgruppen i Umeå, där docent Maria Nilsson och professor Joacim Rocklöv ingår.

Greta Thunberg och hennes vänner har helt rätt i att höja sina röster

2019 års rapport hade särskilt fokus på barns hälsa, något som ligger i tiden med tanke på hur klimatfrågan engagerat den yngre generationen det senaste året.

Enligt Peter Byass har barnen anledning att vara oroliga. Redan nu kan vi se hur klimatförändringen orsakar naturkatastrofer, värmeböljor och förorenad
luft.

En stad som Umeå har bra luftkvalitet, men i städer som Delhi och Shanghai är det påtagligt illa.

– Du kan knappt andas där. Tänk på barn som ska växa upp i den typen av miljö. Det kommer ge allvarliga konsekvenser, säger Peter Byass och målar upp ett scenario av ökat antal barn som dör på grund av luftföroreningar.

– Greta Thunberg och hennes vänner har helt rätt i att höja sina röster.

Drastisk ökning av antalet värmeböljor

Men det är inte bara barn som far illa. Fler värmeböljor är en konsekvens som i större utsträckning drabbar äldre. En ökning som chockerat forskarna.

– Exponering för värmeböljor har gått upp, upp, upp, upp, säger Peter Byass och berättar att för fem år sedan var det färre än 10 miljoner i världen som utsattes för värmeböljor. Förra året var antalet 220 miljoner.

– Klimatförändringarna drabbar alla.

Forskarna i The Lancet countdown medverkar med många olika perspektiv, men de är alla samstämmiga i sina analyser.

–Det råder inga tvivel om att det pågår klimatförändringar och att det är högst troligt att hotet mot människors hälsa kommer att få svåra konsekvenser. Det här är allvarliga hot, säger Peter Byass och uppmuntrar alla människor att bidra så mycket de kan, i det stora och det lilla, men betonar att det är globala samarbeten som krävs för att nå verklig förändring. Och det nu.

– Det är brådskande – ju längre vi väntar desto dyrare kommer det att bli.