"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-13 Uppdaterad: 2023-10-16, 10:10

David Wardle: ”Genom kunskap kan vi rädda ekosystemen”

PORTRÄTT Vad har Arjeplog, Singapore och Nya Zeeland gemensamt? Svaret är David Wardle, en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar på hur ekosystem påverkas av miljöförändringar och hur vi kan mildra negativa effekter och återställa hotade system.

Bild: Alexandra Granath

Sedan den 1 juni 2023 är David Wardle anställd som professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Han är därmed en av universitetets mest meriterade professorer med omkring 400 expertgranskade (peer-reviewed) publikationer, varav ett 30-tal publicerats i de välrenommerade tidskrifterna Nature och Science. Han har citerats mer än 100000 gånger och är sedan 2006 med på alla ”highly cited reseachers list”, en lista över flitigt citerade forskare, som Institute for Scientific Informations, ISI, publicerar. Han har även mottagit en rad utmärkelser för sin forskargärning. 

David Wardle forskar på hur ekosystemet ovan jord – som växter och djur – samspelar med ekosystemet under jord – som svampar och maskar – och hur detta samspel påverkas av globala miljöförändringar som vi människor orsakat. 

– Det som får mig att gå upp på morgonen är min strävan att bättre förstå hur ekosystem fungerar och hur de svarar på vissa globala miljöförändringar som drivs av mänskliga aktiviteter, som markanvändning och utrotning av arter, säger David Wardle.

Intervju med David Wardle

David Wardle berättar om sin forskning och på vilket sätt den påverkat policys och politiska beslut. 

Genom att förstå hur systemen fungerar och påverkas kan vi människor också motverka att de förstörs, är förhoppningen. 

– Det är väldigt viktigt för oss att förstå vad vi faktiskt gör, dels så att vi vet vilken typ av påverkan vi har, men också så att vi på längre sikt kan förstå hur vi kan mildra dessa effekter så att vi får friska fungerande ekosystem, säger han. 

Påverkar politiska beslut

David Wardles forskning har betydelse för politiska beslut, då han bland annat har bidragit med kunskap om hur man kan använda plantering av träd för att mildra klimatförändringarna och hur man ska hantera invasiva arter, som tenderar att slå ut den naturliga floran och faunan.

Min forskning har bidragit med kunskap till beslutsfattare om hur man bäst hanterar invasiva arter, för att återställa ekosystemen till ett mer naturligt tillstånd.

Som exempel har hans forskning legat till grund för ett utkast till Nya Zeelands naturvårdsavdelnings (New Zeeland Department of Conservation) strategi för att hantera skogbevuxna offshoreöar, samt landets strategi för att övervaka effektiviteten hos skogsskadegörare (exempelvis insekter, svampar, gnagare och hjortdjur).

– Min forskning har bidragit med kunskap till beslutsfattare om hur man bäst hanterar invasiva arter, för att återställa ekosystemen till ett mer naturligt tillstånd, säger David Wardle.  

Även Singapores nationalparksstyrelse (National Parks Board of Singapore) har använt sig av hans forskning i deras strategier för att hantera problem som vildsvin orsakar i de skogklädda reservaten i landet.

Över stora delar av världen

David Wardles akademiska karriär har tagit honom över stora delar av världen. Han föddes under tidigt 1960-tal på Nya Zeeland, där han också växte upp och utbildade sig. Doktorsexamen tog han sedan i Kanada innan han blev professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Under den tiden träffade han sin svenska fru och fick två barn. Efter elva år här väntade sex år vid Nanyang Technological University i Singapore innan han i juni 2023 började som professor vid Umeå universitet. 

Av vilken orsak kom ni tillbaka till Umeå?

– Vi gillar miljön här. Umeå har alla faciliteter som du vill ha i en stad, men samtidigt är det inte överväldigande stort och det är nära till naturen. Det finns en trevlig, avslappnad livsstil här, säger han och nämner att snön även var en orsak.

– Vi gillar att det är olika årstider och saknade skidåkningen. Det var ett starkt tryck från familjen att komma tillbaka, säger han och ler.

Men hans forskning fortsätter att ta honom runt om i världen. Han bedriver fältstudier vid allt från Arjeplogs sjöar till våtmarker i sydöstra Asien och på invasiva växter och djur på Nya Zeeland. 

– Jag har jobbat med allt från den arktiska tundran till den boreala skogen till tempererad skog. De senaste åren har jag också arbetat i tropiska och subtropiska skogar. Dessa processer skiljer sig faktiskt inte åt så mycket som du kanske tror. Det är samma typer av organismer som har ungefär samma processer, säger han. 

Engagerad i yngre forskare

Under årshögtiden 2023 installeras David Wardle officiellt som professor vid Umeå universitet. 

Vad betyder det för dig?  

– Det ger mig ett visst eget mandat (autonomi) att göra saker som jag tycker är riktigt intressanta och att arbeta med forskningsämnen som jag tycker är fascinerande. Samt att undervisa den typ av kurser som jag tror är användbara för studenter och som jag tror att de kommer att finna fascinerande, säger han. 

Den yngre generationen ekologer ligger David Wardle varmt om hjärtat. Genom sitt yrkesliv har han varit mentor och handledare åt ett sextiotal doktorander och postdoktorer, de flesta är i dag framgångsrika forskare som är aktiva i 17 olika länder utspridda över jordens sju världsdelar.

– Jag tycker att det är en av mina skyldigheter som senior professor att säkerställa nästa generation utmärkta ekologer som kan driva fältet framåt, säger David Wardle.  

David Wardle
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 48