"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Wikimedia

Publicerad: 2021-06-03

Ett arktiskt äventyr

REPORTAGE Vad gömmer sig i havet under isarna på Arktis? Hur kan organismer klara sådana karga förhållanden? …och hur mycket mänsklig påverkan tål detta ekosystem? När Johan Wikner och hans forskargrupp kliver ombord på isbrytaren Oden påbörjar de en lång resa som förhoppningsvis ska kunna ge svar på många frågor.

Text: Kristina Viklund

Mitt i sommaren, när vi andra njuter av den efterlängtade värmen och en skön semester, kliver 39 forskare ombord på isbrytaren Oden. Rutten är sedan länge bestämd, och expeditionen är in i minsta detalj planerad. Varma kläder är packade, och deltagarna har på olika sätt förberett sig för att tillbringa veckor i sträck i den bistra, arktiska miljön.

Outforskad värld

En av de ansvariga forskarna är Johan Wikner, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Han leder en grupp som har siktet inställt på att ta reda på mer om de bakteriesamhällen som finns i de arktiska vattnen. Förutom Johan består gruppen av Ashish Verma, postdoktor vid Umeå universitet, Jarone Pinhassi, professor vid Linnéuniversitetet och Dennis Amnebrink, doktorand vid Linnéuniversitetet.

̶  Det har redan gjorts många oceanografiska undersökningar, men biologin är fortfarande relativt outforskad. Vi vet inte ens vilka fiskpopulationer som lever i dessa vatten, än mindre hur den mikrobiella näringsväven ser ut. Vår grupp är inriktad på att undersöka bakterierna och hur de har anpassat sig till de extrema förhållandena, berättar Johan.

De undersökningar de kommer att utföra kräver en hel del analysutrustning som de i förväg transporterar till fartyget. Veckan innan avfärd kommer utrustningen att installeras i laboratorierna ombord. Hanteringen av vattenproverna måste göras vid låga temperaturer för att de ska kunna mäta bakteriernas aktivitet utan att störa. Det innebär att de måste hålla temperaturen i laboratoriet låg.

̶  Vi kommer att arbeta vid en temperatur på mellan fyra och fem grader, så det gäller att vi kan hålla oss varma. Det är ett hektiskt schema för att vi ska hinna göra de analyser vi planerat, och vi kommer säkert att vara rejält trötta i slutet på dagarna.

Viktig kartläggning

Expeditionen kommer att pågå i åtta veckor, och under den tiden kommer ett stort område i Norra ishavet att kartläggas. Faktiskt så långt norrut som det överhuvudtaget är möjligt - en av provtagningspunkterna ligger precis på själva nordpolen. Men varför är det så viktigt att kartlägga det biologiska livet i Arktis? Det skulle ju vara både enklare och billigare att undersöka andra, mer lättillgängliga områden.

̶  Arktis är ett av de områden på jorden som påverkas snabbast och allra mest av klimatförändringarna. Våra koldioxidutsläpp har redan lett till stora förändringar där, förändringar som vi vet väldigt lite om. Dessutom finns åtråvärda naturtillgångar i Arktis, men för att kunna nyttja dessa måste vi veta hur det kan påverka ekosystemet, säger Johan.

Provtagningen kommer att ske både direkt från fartyget och på isen. Provtagningen på is sker med hjälp av helikopter men även i närheten av fartyget. Speciella säkerhetsrutiner finns för dessa provtagningar, framför allt på grund av risken för att stöta på isbjörnar.

Säkerhet är A och O

Överhuvudtaget är hela expeditionen omgärdad av säkerhetsrutiner. Alla som ska delta kommer att tillbringa en vecka ombord på fartyget före avfärd för att vara med på utbildningar och genomgångar. Det finns både sjukvårdspersonal och en del medicinsk utrustning ombord. Men hur hanterar man då coronapandemin?

̶  Expeditionen var egentligen planerad att genomföras redan för ett år sedan, men sköts upp på grund av pandemin. Nu när man bestämt sig för att genomföra den har man infört en rad säkerhetsåtgärder. Alla deltagare kommer att sitta i karantän i varsitt hotellrum under en vecka innan vi får gå ombord. Veckan som vi sedan tillbringar ombord innan avfärd räknas som en form av gruppkarantän. Ingen kommer då att få lämna fartyget, berättar Johan.

Kall sommar

Det är med stor spänning som Johan och hans forskarkollegor packar klart och gör de sista förberedelserna inför expeditionen. Förhoppningarna är stora att man kommer att komma hem med nya insikter om bakteriesamhällena i de arktiska vattnen. Johan förväntar sig också att de många veckorna ombord på isbrytaren Oden kommer att leda till nya kontakter och spännande diskussioner med de andra forskarna.

Den 26 juli kastar Oden loss och stävar norrut. Vad resultaten av alla undersökningar blir är ännu osagt, men en sak är kan man vara säker på redan nu: Det här kommer att vara den kallaste sommar som Johan Wikner och hans forskarkollegor någonsin upplevt.

Om expeditionen

Expeditionen är det svenska bidraget till ”Synoptic Arctic Survey”, vilket är en större internationell kartläggning av Arktis. Den kommer att pågå i 8 veckor. De 39 deltagande forskarna kommer från 14 institutioner vid sex svenska lärosäten. Fartyget har en besättning på 22 personer, och därutöver deltar expeditionsledare, tekniker, sjukvårdspersonal, helikopterpilot och meteorolog. Expeditionsledare är Maria Samuelsson, Polarforskningssekretariatet. Vetenskaplig ledare är Pauline Snoeijs Leijonmalm, Stockholms universitet. Expeditionen finansieras av Polarforskningssekretariatet och av forskarna själva via deras forskningsanslag. Johan Wikners grupp finansieras främst av det strategiska forskningsprogrammet EcoChange och av Kempestiftelserna.

Mer om Synoptic arctic survey

Mer om isbrytaren Oden