Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marin vetenskap

Vid Umeå universitet pågår internationellt konkurrenskraftig forskning inom marin vetenskap. Forskningen rör frågor kring hav och klimat, med särskilt fokus på Östersjöns ekosystem och interaktioner mellan land och hav. Satsning på viktig infrastruktur och samarbete både inom universitetet och med andra lärosäten världen över har lagt en god grund för denna forskning. Därigenom bidrar Umeå universitet till samhällets strävan mot en hållbar framtid.

Infrastruktur

Tillgång till avancerad infrastruktur stärker den marina forskningen vid Umeå universitet och öppnar för internationellt samarbete. Umeå universitet deltar i flera nätverk för internationell samordning av infrastruktur, exempelvis EU-projekten AquaCosm och eLTER PPP.
Mesokosmer

Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.

Marina analyser

Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.

Forskningsfartyg Bottniska viken

Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.

Spåranalys (TAP)

Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.

Pågående forskning

Närsalter och övergödning i Bottniska viken
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 mars 2022 till 29 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: att förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
BalticSed: För en giftfri Östersjö - virtuell effektdriven analys och en icke-destruktiv saneringsmetod
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
SafeSed – Säker och icke-destruktiv avskiljning av föroreningar från sediment
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsområde: Biologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppföljning av direkta åtgärder för att minska övergödning i Östersjöns nordliga havsvikar
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Processer som styr metylkvicksilverbelastning i kustnära hav med syrebrist
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanismer för upptag av kvicksilver i metylerande bakterier – omvärdering av tiolföreningars funktion
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halogenerade naturliga substanser (HNP) i nordiska marina ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområden
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringsvävars stökiometri
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2013 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt