"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Publicerad: 2019-09-05

En paviljong för delning och hållbara aktiviteter

REPORTAGE Den nyaste byggnaden på campus Umeå kan också vara den minsta. Paviljongen ska bli en plats för hållbara aktiviteter och delningsekonomi. Nu är det upp till människorna på campus och i Umeå att ge Paviljongen ett innehåll.

Text: Jonas Lidström

Paviljongen består av en rund ”kiosk”, ett tak, ett trädäck och platåer att sitta på. Till allra största del är den byggd i trä enligt principer om hållbart byggande.

Tanken är att ta aktiviteter som i vanliga fall äger rum inomhus, vad det än må vara, och flytta ut dem

Tanken är att den ska vara en plats för både spontan användning och inbokade händelser.

- Ursprungstanken med paviljongen är att ta aktiviteter som i vanliga fall äger rum inomhus, vad än det må vara, och flytta ut dem. Det ska vara ett möjlighetsrum. Sen ska den också fungera lite som en målpunkt för människor som rör sig på området, säger arkitekten Jens Hoff som arbetar med projektet ”Dela grönytor” där Paviljongen är en del.  

 

I samband med välkomstmässan för nya studenter fick Umeå universitets rektor Hans Adolfsson äran att klippa invigningsbandet till Paviljongen, och passa på att knyta dess funktion till universitetets anda av samarbete:

- När vi samarbetar över olika gränser så kan vi åstadkomma väldigt intressanta saker. När vi nu får en ny byggnad här på campus så hoppas jag att den ska kunna generera ännu mer idéer och ännu mer skapande.

En byggnad för okända behov

Jens Hoffs arkitektkollega Lisa Säfsten är den som utfört själva gestaltningen av Paviljongen. Hon berättar att man velat knyta an utformningen till campusparken och dammen, snarare än tegelbyggnaderna.

Någon skulle kunna bedriva skridskouthyrning här på vintern

- Det är lite annorlunda att designa något som ska ge plats till saker som man ännu inte vad det är. Men på ett sätt tycker jag att det är intressantare än att utgå från en väldigt exakt beställning.

Lisa Säfsten har åtminstone identifierat ett par framgångsfaktorer:.

- Om man vill skapa en plats där det ska börja hända saker så är steg ett att fixa sittplatser. Om det finns sittplatser så kan det hända andra grejer allteftersom. Eluttag är också viktigt!

Lisa Säfsten säger att hon med intresse kommer att följa hur paviljongen börjar användas.

 

Jens Hoff tar vid:

- Det är ett öppet socialt rum. Vintertid händer det nog inte så mycket runt i utemiljön men kiosken går att använda till aktiviteter året runt. En tanke som har nämnts är att någon skulle kunna bedriva skridskouthyrning här på vintern, för skridskoåkning på dammen.

Öppnar upp campusparken för fler

Paviljongen har kommit till tack vare ”Dela grönytor”, ett projekt att om knyta samman utemiljön i Universitetsstaden som genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, Akademiska hus, Region Västerbotten och Umeå kommun.

En poäng är att få fler människor att röra sig på campusområdet och få det mer använt och befolkat även på kvällar och helger.

 

Olov Bergström, fastighetsutvecklare på Akademiska hus, beskriver paviljongen som en hållpunkt för ett nytt gångstråk från sjukhuset:

- När vi började projektet så gick det under arbetsnamnet ”Mattan och paviljongen”. Vi ville bildligt talat lägga ut en matta mellan sjukhusområdet och universitetet. Den ska både göra att man hittar bättre och att man enkelt kan röra sig mellan områdena.

Ulf Widmark på Region Västerbotten säger att det funnits en gemensam intention om att steg för steg knyta samman utomhusytorna i större system:

- Sen föll det sig så väl att det nationella programmet Sharing Cities utlyste medel att söka till projekt om att dela saker. Då kunde vi snabbt sätta upp ett projekt som passar här på campus.  

Delningsekonomi och hållbara initiativ

Framöver är det tänkt att olika slags aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor ska snart kunna hyra in sig och nyttja paviljongen för aktiviteter.

Under projektets gång har man varit i kontakt med ett trettiotal olika aktörer, till exempel Fritidsbanken och föreningen Umeås cykeljunta, berättar Wictor Lundström på Umeå universitet. Han jobbar med projektet Sharing City Umeå där satsningen på delade grönytor ingår.

Man ska kunna dela, låna och hyra och utveckla kreativiteten kring det

Umeås kommunalråd Janet Ågren, som deltar i invigningen, framhåller Umeå som en stad där man vill nyttja olika resurser tillsammans på ett smartare sätt:   

- Vi ska vara ledande inom cirkulär ekonomi. Där är delningstjänster en viktig del. Man ska kunna dela, låna och hyra och utveckla kreativiteten kring det. Den här delningsytan hoppas jag ska bidra positivt till det.

Boka paviljongen

Bokning av Paviljongen görs via Infocenter. Det kostar inget att hyra den.

Nyttjande av den bör stimulera till hållbara och hälsosamma aktiviteter och bidra till att göra Universitetsstaden attraktiv.

Till kontaktformuläret

Fakta: Universitetsstaden

Universitetsstaden betecknar ett område i Umeås översiktsplan, omfattande Norrlands universitetssjukhus (NUS), Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt resecentrum Umeå Östra.

Området utgör norra Sveriges största arbetsplatsområde.

Planområdet Universitetsstaden avgränsas av bostadsområdena Ålidhem, Berghem, Sofiehem, Nydalahöjden och Öbacka Strand.

Planen för Universitetsstaden som antogs av kommunfullmäktige 2013 utgår från en vision om en stadsdel som lever dygnet runt, med en blandning av verksamheter, bostäder, service och handel.

Läs mer: Universitetsstaden på Umeå kommuns webbplats