"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-13

Eva-Lotta Glader prisas för viktig gärning inom internmedicin

PORTRÄTT Eva-Lotta Glader är universitetslektor och överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. I dagarna mottog hon Svensk internmedicinsk förenings stora pris för 2023. Priset delas ut till någon som har gjort en stor gärning inom internmedicin.

Bild: Helene Rietz

Eva-Lotta har på ett inspirerande sätt kombinerat bred och gedigen akademisk forskning med en lyhörd, varm och stimulerande undervisningsmetodik samtidigt som hon bevarat sin kliniska förankring. Hennes arbete har på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla internmedicinens alla delar alltmedan ett orubbligt fokus på patientens bästa.

Så lyder motiveringen till det pris som nyligen delats ut till Eva-Lotta Glader. Stort grattis Eva-Lotta! Nu vill vi förstås höra mer. 

‒ Tack! Det är överraskande men mycket roligt att jag, som benämner mig som tvärvetenskaplig inom kardiovaskulär prevention, har fått priset. Genom både forskning och kliniskt arbete täcker jag från levnadsvanor till läkemedel. Men jag tar också emot priset för alla vi som jobbar, forskar och utbildare för våra patienters bästa – i med- och motvind genom livet. 

Berätta mer om din forskning.

‒ Min forskning är idag inriktad på att förhindra insjuknanden i hjärtkärlsjukdom. Den spänner mellan hur man främjar hälsosamma levnadsvanor till hur vi använder läkemedel på bästa sätt. Men jag har också försökt förstå mig på de skillnader som finns mellan olika grupper inom vården. Till exempel mellan män och kvinnor men också utifrån socioekonomiska faktorer och grupper som exempelvis personer med obesitas som upplever sig stigmatiserade och särbehandlade i vården.

Vad är det som driver dig i din forskning? Varför valde du att börja forska?

‒ Jag gillar verkligen att lära mig nya saker. Forskning är helt fantastiskt eftersom du faktiskt själv kan påverka vad du vill veta mer om. Jag har faktiskt försökt att sluta forska flera gånger men kommer alltid tillbaka till den. Det är extra spännande att försöka förstå sig på mänskligt beteende. Till exempel hur man kan ge en effektiv läkemedelsbehandling som också känns meningsfull för patienten? Hur påverkar det din vård att du tillhör en specifik grupp av befolkningen?

Det är viktigt att studenterna får kunskap men också förmedla entusiasm och glädje över att få lära sig mer.

Vad arbetar du med just nu?

‒ Det mest spännande just nu är egentligen mitt nya jobb som lektor. Det är en rolig utmaning att också få vara lärare. Det är viktigt att studenterna får kunskap men också förmedla entusiasm och glädje över att få lära sig mer. Sen har jag också några spännande projekt på gång inom preventionsområdet tillsammans med personer jag bildar bra team med och som jag uppskattar både som kollegor och som personer.

Hur ser din akademiska bakgrund ut?

‒ Först Läkarutbildningen och sedan specialisering mot klinisk farmakologi och internmedicin. Jag har arbetat på Beteendemedicin med att stödja mer hälsosamma levnadsvanor. Livet och nyfikenheten har påverkat mina professionella val och har tagit mig mellan olika forskningsområden. Men den röda tråden har hela tiden varit olika aspekter av kardiovaskulära prevention.

Vad gör du helst när du är ledig?

‒ Upplever livet med min familj. Tycker det är väldigt vilsamt att sticka tröjor.

Vilken bok ligger just nu på ditt nattygsbord?

Smärtans imperium av Patrick Radden Keefe.

Snabba fakta

Antal år på Umeå universitet 1 år
Favoritmusik Amerikans lightcountry som Faith Hill och Klassisk morgon på P2
Favoritmat Koreansk mat
Bästa egenskap Genom att lyssna går det ofta att hitta lösningar på de flesta problem
Gör mig glad Att leva så att jag hinner uppleva livet
Gör mig arg Att inte bli bemött jämlikt

Fakta om SIM

Svensk Internmedicinsk Förening 

Har som mål att bidra till kontinuerlig utveckling av den breda internmedicinen i god samverkan med dess olika grenar.

Detta uppnås genom att stimulera till kunskapstillväxt på flera olika sätt. Utbildningstillfällen erbjuds under fortbildningsveckan för specialister och ST-läkare (SIM-veckan), det internmedicinska programmet på riksstämman och genom produktion av kurser för blivande eller färdiga internmedicinare. Dessa aktiviteter bygger på ett evidensbaserat synsätt och vill stimulera till kritiskt tänkande och intresse för forskning.

Sedan 2018 delas ”SIM:s stora pris” ut i samband med SIM-veckan. Priset går till någon som har gjort en stor gärning inom internmedicin. Det kan handla om att vara innovativ, utveckla sin klinik, ha ett stort engagemang i utbildning eller att vara en röst i offentligheten.

Läs mer om SIM här: https://sim.nu/

Eva-Lotta Glader
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post