"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Publicerad: 2018-09-11 Uppdaterad: 2023-03-23, 09:49

Förväntat ovisst resultat i årets riksdagsval

REPORTAGE Trots framgångar för V och SD är det partierna i mitten som har starkast stöd hos svenska folket.

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och har specialiserat sig på frågor rörande regeringsbildning och politiska partiers beteende. Han menar att årets opinionssammanställningar gav en ganska god prognos för resultatet i riksdagsvalet.

- Mätningar inför valet visade att det rödgröna blocket skulle bli något större, men att marginalerna skulle bli små, och att ingen av blocken fick egen majoritet. Mätningarna visade också att både det rödgröna blocket och alliansen skulle få färre mandat än 2014 och att SD skulle få fler mandat. Detta var absolut väntat. Däremot att valet skulle bli så pass jämnt så att vi skulle behöva vänta på den slutliga röstsammanräkningen veckan efter valet var lite oväntat.

Två partier som går framåt i årets val är SD och V. Det betyder dock inte att svenska väljare generellt har dragit sig längre ut på ytterkanterna av den politiska höger/vänsterskalan, menar Johan Hellström.

De ideologiska skillnaderna mellan partierna har minskat över tid. Det har blivit trångt i mittfåran av svensk politik, och det är också mittenpartierna som fortsatt har starkast stöd bland väljarna.

- De ideologiska skillnaderna mellan partierna har minskat över tid. Det har blivit trångt i mittfåran av svensk politik, och det är också mittenpartierna som fortsatt har starkast stöd bland väljarna. Den enda egentliga skillnaden från tidigare är att vi idag har ett starkt högerradikalt parti - SD - i riksdagen. Samtidigt är en av valets vinnare även C, ett parti nära mitten i svensk politik.

SD:s ökning har bland annat tolkats som ett uttryck för väljarnas missnöje med de etablerade partierna, men Johan Hellström tror att det bara är en del av förklaringen.

- SD är ett tydligt alternativ för de väljare som tycker att en ännu mer restriktiv och hårdare migrations- och integrationspolitik är den viktigaste politiska frågan. Det som talar för detta är inte minst att SD är det parti med störst spridning bland sina väljare i synen på ekonomiska- och fördelningspolitiska frågor. SD har helt enkelt ganska många väljare med vänstervärderingar trots att partiet numera står ganska långt högerut i dessa frågor. SD har också gynnats av den s.k. flyktingkrisen 2015 och den efterföljande debatten vilket vi kan se i opinionsundersökningarna. De nästan fördubblade sitt stöd i opinionen under en ganska kort period under 2015.

Text: Elin Andersson
Foto: Mostphotos