Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Expertlista med statsvetare

Här hittar du expertlistor med statsvetare inom olika områden. Använd bokstäverna för att hitta det område du söker.

Bilder på våra forskare finns i universitetets Mediabank.

A

Arktisk säkerhetspolitik: Niklas Eklund

B

Balkan: Dzenan Sahovic
Baltikum: Péteris Timofejevs Henriksson
Biologisk mångfald: Camilla Sandström
Biståndspolitik: Péteris Timofejevs Henriksson
Brukarinflytande: David Feltenius, Jessika Wide

C

Civila samhället: David Feltenius
Common-pool resources: Anna Zachrisson

D

Deliberativ demokrati: Camilla Sandström, Anna Zachrisson
Deltagande processer: Therese Bjärstig, Camilla Sandström
Demokratisering: Abrak Saati

E

EIP-Agri: Therese Bjärstig
EU - Europeiska unionen: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström, Péteris Timofejevs Henriksson
EU och medlemsstaterna: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren
EU och Sverige: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
EU och utvidgningen: Dzenan Sahovic
Europas historia: Rolf Hugoson
European Capitals of Culture: Rolf Hugoson

F

Feminism: Elisabeth Olivius
Federalism: Niklas Eklund
FN - Förenta nationerna: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius
Folkrätt: Patrik Johansson
Fransk politik: Rolf Hugoson
Fredsbyggande: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius, Dzenan Sahovic
Fredsprocesser: Elisabeth Olivius, Malin Åkebo
Frivilligverksamhet vid kriser: Veronica Strandh
Författningspolitik: David Feltenius
Förvaltningspolitik: Niklas Eklund, David Feltenius, Anders Lidström

G

Globala ekonomiska institutioner: Ann-Sofi Rönnbäck
Globalisering: Ann-Sofi Rönnbäck
Gruv- och mineralpolitik: Anna Zachrisson

H

Handelspolitik: Ann-Sofi Rönnbäck
Humanitärt bistånd: Elisabeth Olivius
Högerpopulistiska partier: Péteris Timofejevs Henriksson

I

Industripolitik: Rolf Hugoson
Internationell flyktingpolitik: Elisabeth Olivius
Internationell migration: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius
Internationell politik: Elisabeth Olivius
Intresseorganisationer: David Feltenius
Italiensk politik: Rolf Hugoson

J

Jämförande förvaltning: Niklas Eklund, Anders Lidström
Jämställdhetspolitik: Elisabeth Olivius

K

Kampen om regeringsmakten: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Kandidatnominering: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Klimatpolitik: Katarina Eckerberg, Rasmus Karlsson, Camilla Sandström
Kommunal demokrati: David Feltenius, Jessika Wide
Kommunalpolitiker: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Kommunal översiktsplanering: Therese Bjärstig
Konstitutionell återuppbyggnad: Abrak Saati
Krig och fred: Patrik Johansson, Dzenan Sahovic
Krisberedskap: Dzenan Sahovic, Veronica Strandh
Krishantering: Veronica Strandh
Kulturarv i konflikter: Dzenan Sahovic
Kulturhuvudstäder: Rolf Hugoson
Kulturpolitik: Rolf Hugoson
Kvinnorepresentation: Jessika Wide
Kön och internationell politik: Elisabeth Olivius
Kön och politik: Jessika Wide
Könskvotering: Jessika Wide

L

Landsbygdsutveckling: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Camilla Sandström
Landskapsplanering: Therese Bjärstig
Ledarskap: Olof Johansson
Lokal demokrati: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Lokal och regional politik: Magnus Blomgren, Anders Lidström

M

Mellanöstern: Patrik Johansson
Miljöpolitik: Katarina Eckerberg, Rasmus Karlsson, Elsa Reimerson, Camilla Sandström
Myanmar/Burma: Elisabeth Olivius
Mångkulturella skolor: Katarina Norberg

N

Naturresurspolitik och förvaltning: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Anna Zachrisson,
Naturvård: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Anna Zachrisson
New public management (NPM): David Feltenius
Nordisk politik: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren
Nyval: Johan Hellström

O

Offentligt ledarskap: Olof Johansson
Organisation: Olof Johansson, Niklas Eklund

P

Palestinafrågan: Patrik Johansson
Partisystem: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Pedagogiskt ledarskap: Helene Ärlestig
Policyanalys: Olof Johansson
Polisen: Niklas Eklund
Politisk ekonomi: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Politisk idéhistoria: Torbjörn Bergman, Rasmus Karlsson
Politisk kultur: Dzenan Sahovic
Politisk representation och ansvarstagande: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Politisk teori: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Christine Hudson, Rasmus Karlsson
Politiska ideologier: Torbjörn Bergman, Rasmus Karlsson
Politiska institutioner och system: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Politiska partier: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström, Jessika Wide
Post-konflikt statsbyggande: Abrak Saati, Dzenan Sahovic
Privata utförare inom äldreomsorg: David Feltenius
Professionella normer i skolan: Ulf Leo

R

Regeringar: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Regeringsbildning: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Regeringsstabilitet: Johan Hellström
Regional politik: Anders Lidström
Regional utveckling: Rolf Hugoson
Representativ demokrati: Johan Hellström
Retorik: Rolf Hugoson
Rysk och postsovjetisk politik: Niklas Eklund

S

Skogens sociala värden: Therese Bjärstig
Skogspolitik: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Camilla Sandström
Skolors kvalitetsarbete: Helene Ärlestig
Skolledarskap: Helene Ärlestig, Ulf Leo, Katarina Norberg
Skolutveckling: Ulf Leo
Social representativitet: Jessika Wide
Stadspolitik: Rolf Hugoson
Säkerhetspolitik: Niklas Eklund

T

Terrorism: Veronica Strandh

U

Umeå 2014: Rolf Hugoson
Umeå stads historia: Rolf Hugoson
Urban politik: Niklas Eklund, Anders Lidström
Urban networks: Rolf Hugoson
Urfolk: Elsa Reimerson
Utbildningspolitik: Olof Johansson
Utvärdering: Therese Bjärstig

V

Val och valsystem: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Valdeltagande: Jessika Wide
Vapenstilleståndsavtal: Malin Åkebo
Vilt och viltförvaltning: Camilla Sandström
Våldsbejakande extremism: Veronica Strandh
Välfärdsstaten: David Feltenius

Ä-Ö

Äldreomsorg: David Feltenius
Äldrepolitik: David Feltenius
Äldrerepresentation: Jessika Wide

Östeuropa: Péteris Timofejevs Henriksson