"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista inom statsvetenskap och utbildningsledarskap

Här hittar du vår expertlista över forskare inom statsvetenskap och utbildningsledarskap, använd bokstäverna för att hitta det område du söker.

A

Arktisk säkerhetspolitik: Niklas Eklund

B

Balkan: Dzenan Sahovic
Baltikum: Péteris Timofejevs Henriksson
Biologisk mångfald: Camilla Sandström
Biståndspolitik: Péteris Timofejevs Henriksson
Brukarinflytande: David Feltenius, Jessika Wide

C

Civila samhället: David Feltenius
Common-pool resources: Anna Zachrisson

D

Deliberativ demokrati: Camilla Sandström, Anna Zachrisson
Deltagande processer: Therese Bjärstig, Camilla Sandström
Demokratisering: Abrak Saati

E

EIP-Agri: Therese Bjärstig
EU - Europeiska unionen: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström, Péteris Timofejevs Henriksson
EU och medlemsstaterna: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren
EU och Sverige: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
EU och utvidgningen: Dzenan Sahovic
Europas historia: Rolf Hugoson
European Capitals of Culture: Rolf Hugoson

F

Feminism: Elisabeth Olivius
Federalism: Niklas Eklund
FN - Förenta nationerna: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius
Folkrätt: Patrik Johansson
Fransk politik: Rolf Hugoson
Fredsbyggande: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius, Dzenan Sahovic
Fredsprocesser: Elisabeth Olivius, Malin Åkebo
Frivilligverksamhet vid kriser: Veronica Strandh
Författningspolitik: David Feltenius
Förvaltningspolitik: Niklas Eklund, David Feltenius, Anders Lidström

G

Globala ekonomiska institutioner: Ann-Sofi Rönnbäck
Globalisering: Ann-Sofi Rönnbäck
Gruv- och mineralpolitik: Anna Zachrisson

H

Handelspolitik: Ann-Sofi Rönnbäck
Humanitärt bistånd: Elisabeth Olivius
Högerpopulistiska partier: Péteris Timofejevs Henriksson

I

Implementering av EU Regelverk: Irina Mancheva
Industripolitik: Rolf Hugoson
Internationell flyktingpolitik: Elisabeth Olivius
Internationell migration: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius
Internationell politik: Elisabeth Olivius
Intresseorganisationer: David Feltenius
Italiensk politik: Rolf Hugoson

J

Jämförande förvaltning: Niklas Eklund, Anders Lidström
Jämställdhetspolitik: Elisabeth Olivius

K

Kampen om regeringsmakten: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Kandidatnominering: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Klimatpolitik: Katarina Eckerberg, Rasmus Karlsson, Camilla Sandström
Kommunal demokrati: David Feltenius, Jessika Wide
Kommunalpolitiker: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Kommunal översiktsplanering: Therese Bjärstig
Konstitutionell återuppbyggnad: Abrak Saati
Krig och fred: Patrik Johansson, Dzenan Sahovic
Krisberedskap: Dzenan Sahovic, Veronica Strandh
Krishantering: Veronica Strandh
Kulturarv i konflikter: Dzenan Sahovic
Kulturhuvudstäder: Rolf Hugoson
Kulturpolitik: Rolf Hugoson
Kvinnorepresentation: Jessika Wide
Kön och internationell politik: Elisabeth Olivius
Kön och politik: Jessika Wide
Könskvotering: Jessika Wide

L

Landsbygdsutveckling: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Camilla Sandström
Landskapsplanering: Therese Bjärstig
Ledarskap: Olof Johansson
Lokal demokrati: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Lokal och regional politik: Magnus Blomgren, Anders Lidström

M

Mellanöstern: Patrik Johansson
Miljöpolitik: Katarina Eckerberg, Rasmus Karlsson, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Irina Mancheva
Myanmar/Burma: Elisabeth Olivius
Mångkulturella skolor: Katarina Norberg

N

Naturresurspolitik och förvaltning: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Anna Zachrisson, Irina Mancheva
Naturvård: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Anna Zachrisson
New public management (NPM): David Feltenius
Nordisk politik: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren
Nyval: Johan Hellström

O

Offentligt ledarskap: Olof Johansson
Organisation: Olof Johansson, Niklas Eklund

P

Palestinafrågan: Patrik Johansson
Partisystem: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Pedagogiskt ledarskap: Helene Ärlestig
Policyanalys: Olof Johansson
Polisen: Niklas Eklund
Politisk ekonomi: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Politisk idéhistoria: Torbjörn Bergman, Rasmus Karlsson
Politisk kultur: Dzenan Sahovic
Politisk representation och ansvarstagande: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Politisk teori: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Christine Hudson, Rasmus Karlsson
Politiska ideologier: Torbjörn Bergman, Rasmus Karlsson
Politiska institutioner och system: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Politiska partier: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström, Jessika Wide
Post-konflikt statsbyggande: Abrak Saati, Dzenan Sahovic
Privata utförare inom äldreomsorg: David Feltenius
Professionella normer i skolan: Ulf Leo

R

Regeringar: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Regeringsbildning: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Regeringsstabilitet: Johan Hellström
Regional politik: Anders Lidström
Regional utveckling: Rolf Hugoson
Representativ demokrati: Johan Hellström, Torbjörn Bergman 
Retorik: Rolf Hugoson
Rysk och postsovjetisk politik: Niklas Eklund

S

Skogens sociala värden: Therese Bjärstig
Skogspolitik: Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg, Camilla Sandström
Skolors kvalitetsarbete: Helene Ärlestig
Skolledarskap: Helene Ärlestig, Ulf Leo, Katarina Norberg
Skolutveckling: Ulf Leo, Katarina Norberg
Social representativitet: Jessika Wide
Stadspolitik: Rolf Hugoson
Styrning: Irina Mancheva, Camilla Sandström, Elsa Reimerson
Säkerhetspolitik: Niklas Eklund

T

Terrorism: Veronica Strandh
Transportpolitik: Elias Isaksson
Trygghetspolitik: Jennie Brandén

U

Umeå 2014: Rolf Hugoson
Umeå stads historia: Rolf Hugoson
Urban politik: Niklas Eklund, Anders Lidström
Urban networks: Rolf Hugoson
Urfolk: Elsa Reimerson
Utbildningspolitik: Olof Johansson
Utvärdering: Therese Bjärstig

V

Val och valsystem: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Valdeltagande: Jessika Wide
Vapenstilleståndsavtal: Malin Åkebo
Vattenförvaltning (EU): Irina Mancheva
Vilt och viltförvaltning: Camilla Sandström
Våldsbejakande extremism: Veronica Strandh
Välfärdsstaten: David Feltenius

Ä-Ö

Äldreomsorg: David Feltenius
Äldrepolitik: David Feltenius
Äldrerepresentation: Jessika Wide

Östeuropa: Péteris Timofejevs Henriksson

Senast uppdaterad: 2024-05-02