"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Roland Magnusson

Publicerad: 2018-09-11

Jämnt valresultat öppnar för blocköverskridande regering

REPORTAGE Efter att riksdagsvalet resulterat i ett nästintill dött lopp mellan alliansen och de rödgröna partierna är den stora frågan hur en ny regering kan komma att se ut. Fortsatt blockpolitik håller dock kvar SD som vågmästare.

- Vilka som kommer att bilda regering nu är verkligen valets tiotusenkronorsfråga! Gäller Decemberöverenskommelsen trots att den förklarats död? I sådana fall kommer regeringen att bildas utifrån det största politiska blocket. Mycket pekar dock på att det inte kommer att bli så enkelt. Alternativet att allianspartierna skulle försöka bilda en regering genom att söka stöd hos SD verkar inte troligt eftersom både C och L motsätter sig detta. Förutsättningarna för en blocköverskridande mittenregering är med andra ord större än på länge. Det säger Johan Hellström, docent i statsvetenskap som har specialiserat sig på frågor rörande regeringsbildning och politiska partiers beteende.

V och SD kan komma att spela en stor roll i den kommande regeringsbildningen, men Johan Hellström menar också att det finns scenarios där de båda partierna kan lämnas helt utan inflytande.

- Blir det en blocköverskridande mittenregering mellan S-MP-C-L kan V komma att få ett lite större inflytande och SD ett mer begränsat inflytande. Men håller partierna fast i blockpolitiken kommer SD fortsatt att vara ett vågmästarparti i många frågor.

Nu väntar förhandlingar mellan partierna. Den 24 september öppnar riksmötet, det vill säga riksdagens nya arbetsår. I samband med detta ska också en talman för Riksdagen väljas. En av talmannens första uppgifter blir att leda regeringsbildningsprocessen genom att sondera med partiledarna och därefter föreslå en statsminister.

- Till skillnad från de tre senaste valen verkar inte partierna ha haft några mer detaljerade förhandlingar innan valet, och förhandlingssituationen är också mer komplicerad denna gång. Skulle talmannens förslag på en ny statsminister godkännas kan en ny regering vara på plats redan i slutet av månaden. Hitintills har talmannens förslag till statsminister alltid godkänts i första röstningsomgången. Skulle detta mot förmodan inte ske tillåter den svenska regeringsformen ytterligare tre förslag och omröstningar, annars ska ett extra val hållas inom tre månader.

Förutsättningarna för en blocköverskridande mittenregering är med andra ord större än på länge.

Johan Hellström tror dock inte att ett extra val är speciellt sannolikt. Han menar att varken de rödgröna partierna eller allianspartierna har något intresse av det, då opinionen troligtvis inte hinner förändras speciellt mycket innan ett eventuellt extra val, och då skulle man återigen hamna i samma situation som idag.

- Det har aldrig har tagit mer än 25 dagar för en svensk regering att bildas efter ett riksdagsval. Detta var i samband med att Thorbjörn Fälldins andra borgerliga regering bildades efter valet 1979. Det ska bli intressant och se om vi får ett nytt svenskt rekord nu i höst. Det är inte helt omöjligt.

Text: Elin Andersson
Foto: Mostphotos