"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-20

Hållbarhets- och omställningsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

PORTRÄTT Jon Moen är professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) och hans intresse för hållbarhetsfrågor och omställning bidrog till att han engagerat sig i UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.

Text: Kristina Lindblom
Bild: Mattias Pettersson

Jon utbildade sig till biolog i Umeå och halkade mer eller mindre av en slump in som doktorand. Från början jobbade han med växtätare och effekter på vegetation i fjällen, men så småningom så blev det mer och mer frågor kring markanvändning.

Kan du kort beskriva din forskning och hur du ser att det knyter an till UTRI?

- Jag har jobbat med rennäring, skogsbruk, bevarandebiologi, gruvor, och turism för att nämna några former av markanvändning. Min forskning kring konflikter i markanvändningen ledde sedan till ett intresse av hållbarhetsfrågor och omställning. Idag är det ett huvudspår i både min forskning och i min undervisning. 

Vad är omställning mot hållbarhet enligt din uppfattning och vilka utmaningar/problem ser du för att vi ska komma dit? 

- Omställningen för mig handlar dels om att förstå de gränser som finns, en sorts krismedvetenhet, och dels om att förändra våra beteenden och vanor. Men jag ser också ett problem i att mycket av diskussionen handlar om våra individuella val när det i grunden är ett systemproblem. Det gäller både drivkrafter i samhället men också frågor som utveckling av infrastruktur.

Du ska prata om vad omställning är och varför det är komplicerat att driva förändring. Berätta mer om vad vi kommer att få höra.

- Jag kommer att prata om hur komplexa de utmaningar vi står inför är, och hur de hänger ihop. Det här gör dels frågan om omställning svår (man måste kunna hålla mer än ett problem i huvudet samtidigt), men å andra sidan kan det kanske paradoxalt göra det lättare att åtgärda situationen.

- Vi borde diskutera om och hur man t ex skulle kunna förändra vår markanvändning (jordbruk, skogsbruk) så att vi också kan minska utsläpp av växthusgaser, minska förlusten av biologisk mångfald, minska utarmningen av jordarna, öka livsmedelssäkerheten och minska fattigdom och svält. Vi har inte tid att lösa problemen en och en. 

Tvärvetenskap kräver arenor så man kan mötas över gränserna. Det hoppas jag att UTRI kan bidra till!

Hur kommer det sig att du engagerat dig i UTRI?

- Hållbarhets- och omställningsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Det finns ingen disciplin, inriktning eller perspektiv som själv kan angripa dessa komplexa frågor på ett kreativt, kritiskt och reflekterande sätt. Tvärvetenskap kräver arenor så man kan mötas över gränserna. Det hoppas jag att UTRI kan bidra till. 

Varför tycker du att man ska delta i kick-offen? 

- UTRI är ett gräsrotsinitiativ från forskare från alla fakulteter. UTRI kommer att bli vad vi alla gör det till. Jag hoppas att så många som möjligt kan delta vid kick-offen och sedan bidra på ett eller annat sätt till den fortsatta verksamheten. Vår förhoppning är att UTRI ska bli en nod för omställningsforskning vid Umeå universitet, dels för att vi ska bli mer framgångsrika men framförallt för att vi ska kunna bidra till de utmaningar som samhället står inför. 

 

Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)

Umeå universitet satsar på hållbarhetsforskning. Nya Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) stödjer ökade samarbeten som främjar hållbar omställning vid Umeå universitet, men välkomnar också samarbeten med andra universitet och aktörer inom området.

Kick-off hölls måndag 30 november och tisdag 1 december som ett webbinarium. Keynote speakers och tillika hedersdoktorer vid Umeå universitet var: Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör WHO, Nancy Langton, professor vid Michigan Technological University, USA, John Anderson, professor vid Loughborough University, UK och C Michael Hall, professor vid University of Canterbury, New Zeeland.

Moderator var Ola Nordebo.

Läs mer på UTRIs hemsida.

Kontaktuppgifter

Jon Moen
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 47