"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jon Moen

Jag forskar om en hållbar markanvändning med fokus på rennäring och konflikter med andra markanvändare. Jag är också ansvarig för Umeå universitets forskningsledarprogram, ReaL.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A5 26 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar om en hållbar markanvändning, särskilt i norra Sverige. Jag har främst studerat rennäring och skogsbruk, men även vindkraft, gruvor, och skyddade områden. Jag är särskilt intresserad av konflikter mellan olika markanvändare. 

Mitt intresse för hållbarhetsfrågor har även gjort att jag har engagerat mig i Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) vilket är ett forskarnätverk för frågor som rör en omställning till ett hållbart samhälle.

Vidare har jag utvecklat en kurs för universitetslärare som heter "Att undervisa för hållbar utveckling".

Mina erfarenheter både som prefekt och som forskningsledare har gjort att jag är mycket intresserad av ledarskapfrågor. Det gör också att jag, tillsammans med Anna-Lill Drugge, är ansvarig för Umeå universitets forskningsledarprogram, ReaL.

Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 7-47
Holand, Øystein; Horstkotte, Tim; Kumpula, Jouko; et al.
Earthscan studies in natural resource management
Horstkotte, Tim; Holand, Øystein; Kumpula, Jouko; et al.
Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 76-98
Horstkotte, Tim; Kumpula, Jouko; Sandström, Per; et al.
Reindeer husbandry and global environmental change: pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 265-277
Moen, Jon; Forbes, Bruce C.; Löf, Annette; et al.
Reindeer husbandry and global environmental change: pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 289-292
Moen, Jon; Horstkotte, Tim; Holand, Øystein; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12, (1)
Stoessel, Marianne; Moen, Jon; Lindborg, Regina
Nature Sustainability, Nature Publishing Group 2021, Vol. 4 : 951-957
Snäll, Tord; Triviño, María; Mair, Louise; et al.
Human Ecology, Vol. 48 : 481-490
Axelsson-Linkowski, Weronika; Fjellström, Anna-Maria; Sandström, Camilla; et al.
ordic perspectives on the responsible development of the Arctic: pathways to action, Springer Nature 2020 : 227-248
Holand, Øystein; Moen, Jon; Kumpula, Jouko; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 15, (9)
Jonsson, Micael; Bengtsson, Jan; Moen, Jon; et al.
Pastoralism, Springer 2020, Vol. 10, (1)
Uboni, Alessia; Ahman, Birgitta; Moen, Jon
Forest Ecology and Management, Elsevier 2019, Vol. 453
Horstkotte, Tim; Moen, Jon
Nature Plants, Nature Publishing Group 2019, Vol. 5, (2) : 141-147
Jonsson, Micael; Bengtsson, Jan; Gamfeldt, Lars; et al.
Journal of Ecology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 107, (6) : 2724-2736
Sundqvist, Maja K.; Moen, Jon; Björk, Robert G.; et al.
Ecological Indicators, Elsevier 2019, Vol. 96 : 99-106
Uboni, Alessia; Blochel, Alexander; Kodnik, Danijela; et al.
Issues and concepts in historical ecology: the past and future of landscapes and regions, Cambridge University Press 2018 : 112-141
Hilding-Rydevik, Tuija; Moen, Jon; Green, Carina
Issues and concepts in historical ecology: the past and future of landscapes and regions, Cambridge University Press 2018 : 240-271
Jones, Elizabeth A.; Westin, Anna; Madry, Scott; et al.
Issues and concepts in historical ecology: the past and future of landscapes and regions, Cambridge University Press 2018 : 182-239
Lennartsson, Tommy; Eriksson, Ove; Iuga, Anamaria; et al.
Issues and concepts in historical ecology: the past and future of landscapes and regions, Cambridge University Press 2018 : 13-40
Sinclair, Paul; Moen, Jon; Crumley, Carole L.
Land, MDPI AG 2017, Vol. 6, (3)
Linkowski, Weronika Axelsson; Kvarnstrom, Marie; Westin, Anna; et al.
Environmental Management, Vol. 57, (4) : 770-783
Horstkotte, Tim; Lind, Torgny; Moen, Jon
Ecosystem Services, Elsevier 2016, Vol. 17 : 14-23
Maes, Joachim; Liquete, Camino; Teller, Anne; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Uboni, Alessia; Horstkotte, Tim; Kaarlejärvi, Elina; et al.
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Environmental Evidence, BMC 2015, Vol. 4, (4)
Bernes, Claes; Brathen, Kari Anne; Forbes, Bruce C.; et al.
Ecology & Society, Resilience Alliance 2015, Vol. 20, (3)
Jansson, Roland; Nilsson, Christer; Keskitalo, E Carina H; et al.
Human Ecology, Vol. 42, (5) : 671-682
Horstkotte, Tim; Sandström, Camilla; Moen, Jon
Hela vetenskapen!: 15 forskare om integrerad forskning, Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet 2014 : 34-39
Moen, Jon
Conservation Letters, Vol. 7, (4) : 408-418
Moen, Jon; Rist, Lucy; Bishop, Kevin; et al.
Ecosphere, Vol. 5, (6) : 73-
Rist, L.; Felton, A.; Nyström, M.; et al.
Report - Naturvårdsverket, 6626
Snäll, Tord; Moen, Jon; Berglund, Håkan; et al.
Arctic, Antarctic and Alpine research, BioOne 2014, Vol. 46, (3) : 659-668
Young, Amanda B.; Cairns, David M.; Lafon, Charles W.; et al.
Environmental Evidence, BioMed Central (BMC) 2013, Vol. 2
Bernes, Claes; Bråthen, Kari Anne; Forbes, Bruce C.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2013, Vol. 4
Gamfeldt, Lars; Snäll, Tord; Bagchi, Robert; et al.
PLOS ONE, Vol. 8, (1) : e53232-
Johansson Jänkänpää, Hanna; Frenkel, Martin; Zulfugarov, Ismayil; et al.
Biodiverse, Centrum för biologisk mångfald (CBM) 2013, Vol. 18, (1) : 12-14
Moen, Jon
Forest Ecology and Management, Vol. 310 : 416-427
Rist, Lucy; Moen, Jon
Dendrochronologia, Vol. 30, (4) : 252-256
Cairns, David M.; Lafon, Charles W.; Mouton, Michelle F.; et al.
Environmental Management, New York: Springer-Verlag New York 2012, Vol. 49, (2) : 295-304
Kivinen, Sonja; Berg, Anna; Moen, Jon; et al.
EFP Brief. European Foresight Platform, 209
Moen, Jon; Nordin, Annika; Larsson, Stig
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Taylor & Francis 2012, Vol. 8, (4) : 305-312
Setten, Gunhild; Stenseke, Marie; Moen, Jon
Rivers to cross: Sami land use and the human dimension, Umeå: Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 7-13
Sköld, Peter; Moen, Jon
International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, (2) : 455-472
Gilichinsky, Michael; Sandström, Per; Reese, Heather; et al.
Forests, MDPI 2011, Vol. 2, (3) : 631-636
Nordin, Annika; Larsson, Stig; Moen, Jon; et al.
Canadian Journal of Forest Research, Vol. 41, (3) : 450-459
Young, Amanda B.; Cairns, David M.; Lafon, Charles W.; et al.
ISPRS Archives: Core Spatial Databases - Updating, Maintenance and Services – from Theory to Practice, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2010 : 146-152
Gilichinsky, Michael; Sandström, Per; Reese, Heather; et al.
Ecography, Wiley 2010, Vol. 33, (5) : 949-960
Jonsson Cabrajic, Anna V; Moen, Jon; Palmqvist, Kristin
Ambio, Vol. 39, (4) : 269-278
Kivinen, Sonja; Moen, Jon; Berg, Anna; et al.