Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationellt samarbete ger stadig grund

Publicerad: 24 sep, 2021

REPORTAGE Att samarbeta internationellt har varit en medveten strategi inom EcoChange. Det ger styrka, perspektiv och hög kvalitet på den forskning vi bedriver, säger Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet och vice koordinator för EcoChange.

Text: Kristina Viklund

För forskningsprogrammet EcoChange har internationellt samarbete varit en självklar del av verksamheten redan från början. Genom åren har doktorander och forskare från en mängd olika länder deltagit i den forskning som EcoChange bedriver. Samarbeten med internationella forskargrupper har upprättats, och kunskapen som genererats har spridits världen över.

Samarbete höjer kvalitén

-Det internationella samarbetet höjer kvalitén på vårt arbete. Att de utbildningar vi är involverade i håller hög internationell standard får effekt även på forskningen. Vi är konkurrenskraftiga när det gäller rekrytering av doktorander och forskare, säger Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet och vice koordinator för EcoChange.

Forskarna inom EcoChange samarbetar med många andra forskargrupper världen över. Detta ger inte bara ett utbyte vad gäller kunskap och erfarenheter. På ett mer konkret plan kan samarbetet handla om att få tillgång till varandras infrastruktur och instrument. Några ämnesområden där detta blivit extra tydligt är inom de mikrobiologiska och kemiska delarna av EcoChange.

Internationellt samarbete ger styrka, perspektiv och hög kvalitet på den forskning vi bedriver.

Östersjön intressant modellsystem

Klimatförändringarnas effekter på Östersjön står i fokus för den forskning som bedrivs inom EcoChange. Ett ämne som blir mer relevant för var dag som går.

­–Östersjön är känt världen över som ett känsligt innanhav där klimatförändringarna kan slå hårt. Det gör området intressant även på en internationell nivå. Många forskare är intresserade av att göra jämförande studier mellan Östersjön och andra havsområden. För oss ger det internationella samarbetet viktiga perspektiv på vår forskning.

Stolt över forskningsmiljön

Under de tio år som EcoChange funnits har ett femtiotal doktorander och yngre forskare deltagit i forskningen. Ungefär hälften av dessa har kommit från andra länder än Sverige. Hela 70 procent av de som disputerat inom ramarna för EcoChange har fortsatt inom akademin efter disputationen.

–Det är vi verkligen glada för! Många har också gjort postdocs utomlands, vilket gjort att kunskapen som genererats inom EcoChange spridits som ringar på vattnet. Vi är stolta över den forskningsmiljö som skapats inom EcoChange, säger Catherine.

Samarbete redan från start

Vad är då skälet till att de internationella kontakterna fått en sådan viktig roll inom EcoChange?

–Vi har arbetat multi-disciplinärt redan från början. Inom programmet jobbar vi med allt från kemi och mikrobiologi till ekologi. Hela upplägget för EcoChange bygger på ett nära samarbete mellan olika lärosäten. De olika parterna i samarbetet har bidragit med olika delar, och med sina respektive nätverk. Det har gynnat det internationella utbytet, och gett styrka och perspektiv till vår forskning, berättar Catherine.

Viktig lokal kommunikation

–Man kan säga att vi arbetar på internationell nivå för att kunna göra skillnad på lokal nivå. En viktig del av vårt arbete är att kommunicera med myndigheter i regionerna, för att stödja dem i svåra frågor kring framtidens havsförvaltning. Klimatförändringarna innebär en stor samhällsutmaning som vi står inför. För att våra resultat ska bidra till välfungerande hav krävs att vi inte bara delar med oss av våra resultat. Vi måste också lyssna på havsförvaltningens frågor och behov. Vårt internationella samarbete gör att den kunskap som vi kan delge havsförvaltningen vilar på en stadig grund, säger Catherine.

Artikeln bygger på en intervju med Catherine Legrand som gjordes i september 2021.