"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-02

"Min mission är att bana väg för mer klinisk forskning"

PORTRÄTT Linda Halldner Henriksson är ny docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap. Hon har bland annat varit med och tagit fram Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ADHD och autism, och drivs av viljan att möjliggöra mer klinisk forskning i den ordinarie verksamheten.

Text: Johanna Nordström
Bild: Johanna Nordström

Det var inte självklart att Linda Halldner Henriksson skulle hamna just i Umeå. Och hon står fortfarande kvar med ett ben i Stockholm, där hon befinner sig ett par veckor i taget mellan besöken i Umeå.

– Det var möjligheten att kunna forska mer som fick mig att söka mig till Umeå. Jag gjorde min postdoc på Karolinska institutet och där fick jag använda forskningsmedel för att köpa loss mig själv från den kliniska verksamheten. I Umeå ingick tiden för forskning i min tjänst, förklarar Linda.

ADHD-läkemedel för barn främsta forskningsfokus

Linda Halldner Henrikssons forskning fokuserar främst på barnpsykiatriska läkemedel, framför allt vid ADHD, och läkemedlens effekter på patienterna. Hennes postdoc-projekt handlade om att kartlägga olika egenskaper hos barn med neuropsykiatriska symtom. Under post-doc tiden initierade hon också en klinisk forskningsstudie med frågeställning kring varför vissa barn svarar bra på medicinering för ADHD medan vissa barn inte alls upplever samma positiva effekt.

– Jag är intresserad av neurofarmakologi och hur läkemedel kan påverka signaler i hjärnan, medan många andra läkare som är specialister i barn- och ungdomspsykiatri kanske inte alltid är intresserade av biologin och molekylerna. Det har varit en styrka för mig, säger Linda Halldner Henriksson.

Vill forska mer i den ordinarie verksamheten

Linda Halldner Henriksson delar sin tid mellan forskning och kliniskt arbete, där hon är medicinskt ledningsansvarig läkare och subspecialitetsansvarig för neuropsykiatriska diagnoser. Hennes roll i den kliniska verksamheten har gett henne möjlighet att ägna sig åt forskning på ett annat sätt.

– Det kan vara svårt med datainsamling i klinisk forskning, så var det enklare att få till det här eftersom jag också är ansvarig för den här subspecialiteten. Umeå är också en mindre verksamhet än Region Stockholm där jag började forska. Det har varit väldigt fruktsamt att kunna arbeta på det här sättet – vi har kunnat börja samla in data och jag har fått använda mig av en sjuksköterska som är anställd på kliniken som hjälper mig med datainsamlingen, säger Linda Halldner Henriksson.

Just möjligheten att forska i den ordinarie verksamheten är något av en hjärtefråga, berättar hon.

– Det jag önskar är att vi ska bana väg för mer klinisk barnpsykiatrisk forskning, för det behövs verkligen. Mitt mission är att det ska gå att forska inom den ordinarie verksamheten där patienterna finns, säger Linda Halldner Henriksson.

Läs mer

Linda Halldner Henriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post