"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barn- och ungdomspsykiatri

Fokuserar på att utreda och behandla barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd och ibland också deras familjer.

Forskningen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är primärt inriktad på emotionell dysreglering och depression hos ungdomar samt på ADHD hos barn och unga och inkluderar forskning inom behandling, psykometri, biomarkörer samt psykofarmaka inom BUP.

Forskning bedrivs också utanför BUP-kliniken i samarbete med andra verksamhetsområden inom Umeå Universitet så som epidemiologi, pedagogik och klinisk farmakologi, exempelvis utvärdering av universell prevention av mental ohälsa inom grundskolan. Vi har också nationellt och internationellt forskningssamarbete med Karolinska Institutet, flera universitet i Europa, University of California San Francisco (UCSF) och Mayo Clinic i USA.

Verksamheten leds av ämnesföreträdare Eva Henje, docent och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Forskargruppen har regelbundna möten och journal-clubs. Vi eftersträvar ett transparent och kreativt inbördes samarbete, en rättvis fördelning mellan arbetsinsatser, ansvar och förmåner och strävar också efter att tillämpa samma principer i gruppens externa samverkan. Hög prioritet är också att främja var och ens integritet, autonomi, livsbalans och välbefinnande.

Inom ämnet barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet bedrivs forskning inom nedan övergripande forskningsprojekt. För mer information se nedan "Forskningsprojekt".

Utbildning

Ämnet barn- och ungdomspsykiatri ingår i flera olika utbildningar vid Umeå universitet och undervisning sker på både grundläggande och avancerad nivå inom läkarprogrammet och logopedprogrammet. Ämnet barn- och ungdomspsykiatri ges också som fristående kurs bland annat riktade till Första Linjen.

Undervisning och handledning pågår även kontinuerligt till forskarstuderande samt till psykolog- och läkarstudenter.

Nya behandlingsmetoder för tonårsdepression


TARA, Training for Awareness Resilience and Action, en neurovetenskapligt baserad behandlingsmetod för tonårsdepression, en randomiserad kontrollerad prövning. Forskningsansvarig Eva Henje.

Psykometrisk forskning för BUP


UPOP, validering av internationellt använda självskattningsskalor. forskningsansvarig Inga Dennhag.

Uppföljning av psykofarmakologisk behandling inom BUP


ADAPT, en longitudinell uppföljning av barn och ungdomar som behandlas med centralstimulantia för ADHD, forskningsansvarig Linda Halldner.

BUPbiv, biverkningsuppföljning av barn och ungdomar


BUPbiv, biverkningsuppföljning av barn och ungdomar som behandlas med psykofarmaka inom BUP, forskningsansvarig Anders Kling.

Ämnesansvarig

Inga Dennhag
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-05-05