"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
En person ligger på en rosa uppblåsbar madrass i en pool och sprutar solskyddskräm på sin arm. Gröna träd i bakgrunden.

Bild: Caiaimage/Johnér

Publicerad: 2024-06-13 Uppdaterad: 2024-06-14, 10:32

Skyddar solkräm mot hudcancer? – ”Det saknas vetenskaplig grund”

REPORTAGE Det finns flera råd för hur man ska skydda sig mot solen och undvika hudcancer. Ett av dem är solskyddskräm. Men enligt Umeåforskare finns inte nog belägg för att ge det rådet. "Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att rekommendera användning av solskyddsmedel för att förebygga hudcancer", säger Bengt Järvholm.

På sommaren är solen som starkast mellan klockan 11.00 och 15.00. Exponering i solen innebär en risk för hudcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten kan man skydda sig mot solen genom att hålla sig i skugga, täcka sig med kläder, bära solglasögon och hatt med brätte samt smörja sig med solskyddsmedel där kläderna inte täcker.

Men hur mycket solskyddsmedel hjälper mot hudcancer råder det delade meningar om. 

– Svenska myndigheter har i flera tiotals år gett rådet till allmänheten att man ska använda solskyddsmedel. Man vet att budskapet har gått fram till befolkningen genom enkäter och intervjustudier. Trots detta har förekomsten av malignt melanom ökat, det är nu den snabbaste ökade cancerformen i Sverige och det kan inte bara förklaras av en ökad rapporteringsfrekvens till cancerregistret då även dödligheten i malignt melanom ökar, säger Bengt Järvholm. 

Det saknas vetenskapliga studier som har visat att solskyddsmedel minskat risken för hudcancer.

Bengt Järvholm är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Han forskar på hur olika faktorer påverkar hälsan, bland annat risken för lungsjukdomar och cancer. År 2020 rankades han som en av världens mest inflytelserikaste forskare, enligt en rankning som Stanford-universitetet i USA gör (se bifogad nyhet nedan).

År 2024 släppte han rapporten ”Arbetsrelaterad hudcancer” tillsammans med Olle Larkö, som är professor i dermatologi vid Göteborgs universitet. Rapporten är en översikt kring risker för hudcancer hos människor med utomhusarbete, med fokus på förebyggande åtgärder. 

Länk till rapporten vid Göteborgs universitetsbibliotek. 

I rapporten ställer sig forskarna tvekande kring att rekommendera solskyddsmedel som en garant mot hudcancer.

– Vi anser att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att rekommendera användning av solskyddsmedel för att förebygga hudcancer, det saknas vetenskapliga studier som har visat att solskyddsmedel minskat risken för hudcancer, säger Bengt Järvholm, som också menar att det är mycket svåra studier att genomföra då de kräver stora grupper och lång uppföljningstid. 

Så kan man skydda sig mot cancer

Råd som det dock finns belägg för är att undvika att vistas i solen då den är som starkast, använda kläder som skydd samt bredhättade hattar, då öronen är särskilt utsatta för skivepitelcancer, som män är överrepresenterade att drabbas av. 

Man ska också ha med sig att solen inte bara är skadlig, solstrålarna gör att kroppen bildar D-vitamin som alla behöver. Men det räcker att du får sol på händerna och i ansiktet i cirka 20 minuter varje dag för att få tillräckligt med D-vitamin, enligt vårdguiden 1177. 

Men det är viktigt att känna till att det inte bara finns risk för hudcancer om man bränner sig, utan det har att göra med hur mycket man exponeras för solens UV-strålar. Bengt Järvholm anser att det är en ytterligare anledning att inte förlita sig för mycket på solskyddskrämer.  
 
– Solskyddsmedel innebär att man bränner sig mindre, vilket kan göra att man står ut i solen längre och solar mer och därmed utsätter sig för en högre risk för malignt melanom, säger han.  

Kan finnas risker med solskyddskräm

Det inte heller helt belagt vilka risker som finns med att använda solskyddsmedel. 

– Vissa ämnen i solskyddsmedel går igenom huden, vilket man kan mäta genom att studera förekomsten av ämnena eller deras nedbrytningsprodukterna i urinen. Riskerna med detta vet man inte fullständigt, men det är svårt att utesluta att det skulle kunna ha negativa effekter på hälsan, säger Bengt Järvholm. 

Men kanske kan det vara så att huden blir mer tålig allt eftersom den vistats i solen. Man har nämligen sett att människor som arbetar mycket i utomhus under en längre period tenderar att drabbas av hudcancer i mindre utsträckning än andra.  

– Personer som har utomhusarbete och därmed är långvarigt utsatta för solljus, till exempel asfaltsarbetare, har studerats och man har funnit att de har en lägre förekomst av malignt melanom än genomsnittsbefolkningen. En förklaring till att de har lägre risk skulle kunna vara att om man utsätter sig för solstrålning i ganska måttlig grad, till exempel i början av våren i Sverige, ger det en långsam solbränna som också förtjockar huden och därmed minskar risken för malignt melanom, säger Bengt Järvholm. 

Avråder inte från att använda solskyddskräm

Att skydda sig mot starka solstrålar är viktigt och det finns flera sätt att göra det på, men när det gäller solskyddskrämer finns det alltså inte nog med belägg för att det ger fullgott skydd och bör inte vara en rekommendation från myndigheter, enligt Bengt Järvholm.  

– Vi avråder inte från att använda solskyddsmedel, men det är då den enskildes val och helst bör ju då den enskilde informerats enligt ovan, säger han.