Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Till botten med tiaminbrist

REPORTAGE Förändringar i växtplanktonsamhället kan påverka fisk och fåglar, och kan vara en förklaring till varför vitaminbrist uppstår bland toppredatorer.

Text: Kristina Viklund

Flera toppredatorer i den marina näringskedjan har visat tecken på vitaminbrist, närmare bestämt brist på tiamin, B1. Laxar har fått problem med reproduktionen och dödligheten bland ejderungarna är mycket hög. Frågan är varför denna tiaminbrist uppstår. För att gå till botten med problemet har en forskargrupp inom EcoChange undersökt den del av näringsväven där allting börjar. Bland växtplankton och djurplankton.

Produceras av växtplankton

Tiamin är ett livsnödvändigt ämne för i stort sett alla levande organismer. Det behövs för den grundläggande ämnesomsättningen, och brist på tiamin leder till en rad olika symptom. Förändrat beteende, nedsatt immunförsvar och mycket allvarliga effekter på fortplantningen är några av dem.

I den akvatiska miljön produceras tiamin i första hand av växtplankton och bakterier. Det innebär att alla djur måste få i sig ämnet via födan. Kroppen kan inte heller lagra några större mängder, utan måste få en kontinuerlig tillförsel av det via födan. Det är inte heller alla arter av växtplankton som kan producera tiamin. Artsammansättningen av växtplankton är därför viktig för tillgången på tiamin.

Hämmar upptaget av tiamin

Filamentösa cyanobakterier blommar årligen i Östersjön, och har visat sig innehålla relativt stora mängder av tiamin. Trots detta verkar det som om förekomsten av cyanobakterier snarare hämmar djurplanktonens upptag av tiamin. Cyanobakterierna utgör relativt dålig föda för djurplankton, eftersom de inte innehåller de rätta fettsyrorna, i vissa fall producerar gifter och har strukturer som gör att de är svåra för djurplanktonen att få i sig. De har också en hämmande effekt på djurplanktonens reproduktion, vilket även det kan få effekter på hur mycket tiamin som når högre nivåer i näringsväven. Så även om cyanobakterier innehåller höga koncentrationer av tiamin är det inte alls säkert att detta tiamin kan transporteras vidare upp i näringsväven.

Viktig artsammansättning

Artsammansättningen av växtplankton är en faktor som har stor betydelse för hur mycket tiamin djurplanktonen får i sig. Djurplankton som betar på växtplankton kan i viss mån välja vilka växtplankton den äter, och kan på så sätt påverka artsammansättningen i växtplanktonsamhället.

Slutsatsen av studien är att mängden tiamin i högre trofinivåer, exempelvis toppredatorer skulle kunna ha ett nära samband med växtplanktonsamhällets sammansättning, och påverkas negativt av ökande mängd cyanobakterier i ekosystemet.

Just nu pågar arbetet med att modellera hur tiamin transporteras genom födoväven, från producenterna upp till predatorerna.

 

Artikeln är tidigare publicerad i EcoChange årsrapport 2018, och baseras på följande vetenskapliga artikel:

Fridolfsson, Emil; Lindehoff, Elin; Legrand, Catherine; Samuel Hylander. 2018. Thiamin (vitamin B1) content in phytoplankton and zooplankton in the presence of filamentous cyanobacteria. Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2018, Vol. 63, (6) : 2423-2435.