Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisation

Fakultetens ledningsgrupp utgörs av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef.

Inom fakulteten finns flera olika arbetsgrupper som fattar beslut, lämnar förslag och utreder olika frågeställningar.

Beslutande organ

Beslutande organ är fakultetsnämnden och dekanens beslutsmöten. Fakultetsnämnden har huvudansvaret för grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom det samhällsvetenskapliga området vid universitetet, och dekanen är ordförande i nämnden.

Beredande organ

Beredande organ är utbildningskommittén, forskningskommittén och anställningskommittéerna. Utbildningskommittén bereder utbildningsärenden på grundnivå och avancerad nivå, och forskningskommittén bereder frågor om forskning och utbildning på forskarnivå inför fakultetsnämndens möten. De två anställningskommittéerna vid fakulteten behandlar anställningar som professorer och docenter, respektive anställningar som universitetslektorer.

För fakultetens utbildningsprogram finns programkommittéer.

Administration

Fakultetens arbete administreras av kansliet för samhällsvetenskap.

Institutioner och enheter

Fakulteten består av flera institutioner, enheter, centrumbildningar och högskolor.

Kansli

Kontaktuppgifter till kansliets personal.