"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kansliet för samhällsvetenskap

Det samhällsvetenskapliga fakultetskansliets centrala uppgift är att ge service, information och rådgivning till de samhällsvetenskapliga institutionerna och enheterna.

Kansliets uppgift är också att ge den service och information som efterfrågas på central nivå vid universitetet och att utgöra en länk mellan universitetsledning och institutionerna inom fakulteten.

Kansliet bereder och handlägger ärenden för fakultetsnämndens samt underliggande organs räkning. Kansliet utgör även en kontaktyta mot det omgivande samhället.

Kansliledning

Per Höglund, kanslichef, leder och samordnar arbetet vid kansliet.

Funktioner vid kansliet

  • Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • Fakultetsadministration
  • Ekonomi, budget och uppföljning
  • Personalfrågor
  • Kommunikation
  • Internationalisering

Anställda medarbetare

Ann-Louise Silfver
Telefon
090-786 52 97

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anton Forsberg
Telefon
090-786 72 53

HR-specialist med särskilt rekryteringsansvar vid Kansliet för samhällsvetenskap.

Charlotte Ståhl
Telefon
090-786 74 89
Edward Hansskog
Telefon
090-786 67 07
Elisabet Torstensson
Telefon
090-786 56 99

Jag är controller vid Kansliet för samhällsvetenskap, Umeå centrum för genusstudier och Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet.

Eva Stoianov
Telefon
090-786 62 28
Gregory Neely
Telefon
090-786 97 52

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jenny Nilsson
Telefon
090-786 50 65

Utbildningssamordnare vid Kansliet för samhällsvetenskap.

Karin Nilsson

Hr-samordnare på Institutionen för Geografi, CERUM och Ekonomisk historia

Sitter i SAM.C.315

Marie Olsson
Telefon
090-786 55 32

Arbetar som HR-samordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och UCGS.

Mathias Haglund
Mona Westman
Telefon
090-786 64 57
Ruth Mannelqvist
Telefon
090-786 74 17

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Sara Franke-Wikberg
Telefon
090-786 92 84
Thomas Pettersson
Telefon
090-786 62 34

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent.

Åsa Persson Isaksson
Telefon
090-786 68 63

Kontakt/besöksinformation

Per Höglund, kanslichef
Kansliet för samhällsvetenskap
901 87 Umeå
Tel: 090-786 53 17, 070-610 08 84

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset.

Senast uppdaterad: 2018-10-30