Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kansliet för samhällsvetenskap

Det samhällsvetenskapliga fakultetskansliets centrala uppgift är att ge service, information och rådgivning till de samhällsvetenskapliga institutionerna och enheterna.

Kansliets uppgift är också att ge den service och information som efterfrågas på central nivå vid universitetet och att utgöra en länk mellan universitetsledning och institutionerna inom fakulteten.

Kansliet bereder och handlägger ärenden för fakultetsnämndens samt underliggande organs räkning. Kansliet utgör även en kontaktyta mot det omgivande samhället.

Kansliledning

Per Höglund, kanslichef, leder och samordnar arbetet vid kansliet.

Funktioner vid kansliet

  • Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • Fakultetsadministration
  • Ekonomi, budget och uppföljning
  • Personalfrågor
  • Kommunikation
  • Internationalisering

Anställda medarbetare

Ann-Louise Silfver, universitetslektor
Telefon
090-786 52 97

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Elin Andersson, kommunikatör (tjänstledig)
Telefon
090-786 90 31

Kommunikatör vid kansliet för samhällsvetenskap.

Telefon
090-786 56 99

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Eva Stoianov, kommunikatör
Telefon
090-786 62 28
Gregory Neely, professor
Telefon
090-786 97 52

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Harriet Hjelm, HR-specialist
Telefon
090-786 64 80
Marianne Schedin, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 74 77
Mathias Haglund, ekonom (tjänstledig)
Mona Westman, hr-samordnare
Telefon
090-786 64 57
Monica Sunden, HR-specialist
Telefon
090-786 57 93
Ruth Mannelqvist, professor
Telefon
090-786 74 17

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Thomas Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 62 34

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent.

Åsa Persson Isaksson, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 68 63

Kontakt/besöksinformation

Per Höglund, kanslichef
Kansliet för samhällsvetenskap
901 87 Umeå
Tel: 090-786 53 17, 070-610 08 84

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset.