Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Vid fakulteten ges forskarutbildning i 17 olika ämnen. Våra institutioner och enheter antar ca 35 doktorander årligen. Vid fakulteten finns ca 180 aktiva doktorander. Genusforskarskolan ger i samarbete med institutionerna forskarutbildning med genusinriktning och flera institutioner har samarbete med nationella forskarskolor eller forskarskolor inom Umeå universitet.

Forskarutbildning omfattar fyra helårsstudier till doktorsexamen alternativt två år om man tar en licentiatexamen. Den består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde tränas kritiskt och analytiskt tänkande. För att kunna antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen. Utbildningen förbereder för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Du ansöker i normalfallet till utbildning på forskarnivå genom att söka en doktorandtjänst, som är den vanliga formen av anställning. Lediga doktorandtjänster annonseras ut på Umeå universitetets hemsida.

Vill du veta mer om ett specifikt ämne?

Om du är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå ska du i första hand vända dig till den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt ämne. Där kan du också få upplysning om det är aktuellt med några utlysningar av lediga platser inom forskarutbildningen. Du hittar kontaktpersonerna här:För allmän information, kontakta:

Thomas Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 34