Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsvetenskaplig utbildning

Våra utbildningar bygger på vetenskaplig grund. Vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger teoretiskt grundade kunskaper och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom olika yrkesområden.

Samhällsvetenskap handlar om människan i samhället, de strukturer och relationer vi har skapat och dessas konsekvenser; politik, ekonomi, global förändring och hållbar utveckling, liksom sociala relationer, människors utveckling och mycket mer.

Vi erbjuder ett trettiotal nybörjarprogram samt ett stort antal fristående kurser inom det samhällsvetenskapliga området. Det går också att sätta samman en egen utbildning genom att läsa fristående kurser. För den som redan har en examen finns närmare 20 magister- och masterprogram att välja bland. Närmare 10 000 studenter läser samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet. Vi har även utländska studenter.

All utbildning bedrivs på våra  institutioner.

Utbildningarna utifrån intresseområden

 Beteendevetenskap

Psykologprogrammet
Vill du bli expert på människan och jobba med individer, grupper eller organisationer och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Vill du dessutom ha möjlighet till en bred arbetsmarknad är Psykologprogrammet något för dig.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott
Vill du bli expert på människan och jobba med individer, grupper eller organisationer och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Är du dessutom intresserad av idrottens område är Psykologprogrammet med inriktning mot idrott ett bra val!

Socionomprogrammet
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du bistå människor som befinner sig i utsatta livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig.

Personalvetarprogrammet
Personalen sägs ofta vara arbetsplatsens viktigaste resurs. Är du intresserad av att arbeta med att skapa bästa möjliga förutsättningar så att medarbetare kan göra sitt bästa på jobbet? Då är detta arbetslivsorienterade program något för dig.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer
Är du intresserad av hur människan samspelar med dagens informationsteknik? Vill du arbeta med människor och forma framtidens digitala teknik. Då är BIT för dig. Programmet ger dig verktygen att förstå hur digital teknik formar vårt samhälle och hur den kan användas och utformas för framtidens digitala miljöer.

Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap
Är du intresserad av hur människor och datorer tänker och använder kunskap? Genom programmet får du en stark grund för att arbeta med att utveckla och förbättra samspelet mellan människor och tekniska system.

Sociologiprogrammet
Är du intresserad av att arbeta med samhällsförändring och sociala relationer? Då är detta något för dig. Här lär du dig att analysera maktförhållanden, social ojämlikhet, genus och etnicitet.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling
Intresserad av idrott? Vill du jobba med ledarskap, utbildnings- och utvecklingsfrågor inom idrott och hälsa? Då är idrottsvetenskapliga programmet något för dig.

Samhällsutveckling

Samhällsvetarprogrammet
Har du ett brett intresse för samhällsfrågor och vill ha en personlig prägel på din utbildning? Samhällsvetarprogrammets många valmöjligheter förbereder dig för analys- och utredningsuppdrag i offentlig och privat verksamhet.

Politices kandidatprogrammet
Är du intresserad av politik, ekonomi och samhälle? Vill du arbeta med kvalificerat analys- och utredningsarbete i offentlig förvaltning eller näringslivet? Politices kandidat ger dig en bred samhällsvetenskaplig kompetens och möjlighet till profilering av utbildningen genom val av fördjupningsämne, utlandsstudier och praktik.

Samhällsplanerarprogrammet
Vill du vara med och planera morgondagens samhälle? Här lär du dig om samhällets förändring och utveckling. Du lär dig också konkreta metoder för samhällsanalys och planering.

Programmet för internationell kris- och konflikthantering
Vill du arbeta i internationella biståndsorganisationer? Eller vill du vara med och organisera en kommuns hantering av svåra krissituationer? Då kan detta program vara av intresse.

Socionomprogrammet
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du bistå människor som befinner sig i utsatta livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig.

Sociologiprogrammet
Är du intresserad av att arbeta med samhällsförändring och sociala relationer? Då är detta något för dig. Här lär du dig att analysera maktförhållanden, social ojämlikhet, genus och etnicitet.

Turismprogrammet
Världens största näring och med världen som arbetsmarknad. Turismprogrammet - för dig som vill arbeta med strategisk planering och utvecklingsfrågor inom turism och hotell.

Statistikerprogrammet
För dig som vill veta - och kunna ge svar på tal. Statistik är vetenskapen om att samla in, analysera, tolka och redovisa data. Ämnet berör alla samhällsområden och behovet av kvalificerad kompetens är stort.

Vårdadministrativa programmet
Universitetsutbildade vårdadministratörer är en efterfrågad yrkesgrupp! Utbildningen ger dig specialiserade och generella kunskaper om administration vid vårdande eller forskande enheter.

Turism och gastronomi

Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell
Världens största näring och med världen som arbetsmarknad. Turismprogrammet - för dig som vill arbeta med strategisk planering och utvecklingsfrågor inom turism och hotell.

Gastronomiprogrammet
Lockas du av spännande möten med människor, vill du utveckla nya innovativa idéer i kreativa processer som skapar morgondagens förutsättningar för hållbara måltidsupplevelser? Då skall du söka till Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet.

Information, IT och media

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation
Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är det Systemvetenskapliga programmet den utbildning du söker! Utbildningen har fokus på problemlösning, kreativ design och innovativ verksamhetsutveckling av framtidens digitala miljöer.

Digital medieproduktion
Vill du jobba i webb-, reklam-, spel-, film- eller tv-branschen? Då kan Digital medieproduktion vara något för dig. Utbildningen har fokus på områden så som kreativ design, konceptutveckling, efterbearbetning av digitala medier och tjänsteinnovation.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer
Är du intresserad av hur människan samspelar med dagens informationsteknik? Vill du arbeta med människor och forma framtidens digitala teknik. Då är BIT för dig. Programmet ger dig verktygen att förstå hur digital teknik formar vårt samhälle och hur den kan användas och utformas för framtidens digitala miljöer.

Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap
Är du intresserad av hur människor och datorer tänker och använder kunskap? Genom programmet får du en stark grund för att arbeta med att utveckla och förbättra samspelet mellan människor och tekniska system.

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram
Vill du arbeta som bibliotekarie på ett kommunbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek? Eller vill du arbeta med information inom företag, myndigheter eller organisationer? Då kan detta program vara av intresse.

Statistikerprogrammet
För dig som vill veta - och kunna ge svar på tal. Statistik är vetenskapen om att samla in, analysera, tolka och redovisa data. Ämnet berör alla samhällsområden och behovet av kvalificerad kompetens är stort.

Ekonomi och juridik

Civilekonomprogrammet
Vill du arbeta med ekonomi, funderar på utlandsstudier och skulle vilja göra praktik är detta programmet för dig.

Inom programmet kan du specialisera dig på t.ex. management, finansiering, redovisning, marknadsföring, entreprenörskap eller nationalekonomi.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management
Vill du arbeta med organisering och ledning av framtidens tjänsteföretag och samtidigt få en bred och konkurrenskraftig yrkesexamen? Är ditt intresse tjänster, kundrelationer och service? Då är det här programmet något för dig.

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning
Vill du arbeta utomlands, eller med internationella frågor i Sverige? Utbildningen lägger grunden för kvalificerat arbete i internationell miljö.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik
Vill du arbeta med handel, försäljning eller logistiska frågeställningar? Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med inköp, marknadsföring, försäljning, logistik, ekonomisk uppföljning och personalledning.

Politices kandidatprogrammet
Är du intresserad av politik, ekonomi och samhälle? Vill du arbeta med kvalificerat analys- och utredningsarbete i offentlig förvaltning eller näringslivet? Politices kandidat ger dig en bred samhällsvetenskaplig kompetens och möjlighet till profilering av utbildningen genom val av fördjupningsämne, utlandsstudier och praktik.

Juristprogrammet
Gillar du att argumentera, analysera och lösa problem? Juristprogrammet ger dig goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga och andra aktuella frågeställningar i samhället. Programmet förbereder också för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, t.ex. domare, åklagare och advokat.

Statistikerprogrammet
För dig som vill veta - och kunna ge svar på tal. Statistik är vetenskapen om att samla in, analysera, tolka och redovisa data. Ämnet berör alla samhällsområden och behovet av kvalificerad kompetens är stort.

Kost och idrott

Dietistprogrammet
Matens betydelse för hur vi mår är ett ständigt aktuellt ämne. Har du ett intresse kring detta och vill vara med och förbättra människors hälsa och livskvalitet, läs då detta program!

Kostvetarprogrammet
Varje dag äter en majoritet av befolkningen minst en av dagens måltider utanför hemmet. Vill du utveckla god och hälsosam mat? Då är detta något för dig.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling
Intresserad av idrott? Vill du jobba med ledarskap, utbildnings- och utvecklingsfrågor inom idrott och hälsa? Då är idrottsvetenskapliga programmet något för dig.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott
Vill du bli expert på människan och jobba med individer, grupper eller organisationer och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Är du dessutom intresserad av idrottens område är Psykologprogrammet med invikning mot idrott ett bra val!

Forskarutbildning

Vill du veta mer om vår forskarutbildning?

Partneruniversitet

Vi har avtal med flera utländska universitet.