Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mötesplats Social Innovation

Umeå universitet är med i den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation, MSI. Målet för MSI är att öka kunskapen om social innovation och skapa en god grogrund för lösningar som kan möta de utmaningar samhället står inför.

Enkelt uttryckt handlar social innovation om att skapa nya lösningar på samhällsutmaningar. Fair trade, bibliotek, folktandvård och förskola är några välkända exempel som alla vuxit fram som svar på olika samhällsbehov.

– För att möta vår tids utmaningar som till exempel klimatförändringar, ökad psykisk ohälsa, segregation och en åldrande befolkning behövs nya lösningar, metoder och samarbeten. På Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning som kan bidra till detta, inte minst när det gäller att tackla samhällsutmaningarna inom Agenda 2030, förklarar Anna Sandström Emmelin, en av projektledarna.

Starkare tillsammans

Som en del av Mötesplats Social Innovation strävar Umeå universitet efter att:

  • skapa en bättre överblick över vad som görs inom området social innovation idag 
  • underlätta utvecklingen av ny kunskap inom social innovation och sprida den vidare
  • skapa mötesplatser för olika samhällsaktörer

Att främja samverkan är en viktig nyckel för att kunna ta vara på och växla upp de goda idéer som finns – hos lärosäten, regioner, kommuner, företag, idéburna organisationer, medborgare och myndigheter.  

Kort om Mötesplats Social Innovation

Förutom Umeå universitet ingår Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet.

Satsningen finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

Läs mer om MSI

Kontaktpersoner

Anna Sandström Emmelin
Samordnare, projekt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 21
Johanna Gardeström
Samordnare, projekt
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 27