Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Mötesplats Social Innovation

Umeå universitet är med i den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation, MSI. Målet för MSI är att öka kunskapen om social innovation och skapa en god grogrund för lösningar som kan möta de utmaningar samhället står inför.

Enkelt uttryckt handlar social innovation om att skapa nya lösningar på samhällsutmaningar. Fair trade, bibliotek, folktandvård och förskola är några välkända exempel som alla vuxit fram som svar på olika samhällsbehov.

– För att möta vår tids utmaningar som till exempel klimatförändringar, ökad psykisk ohälsa, segregation och en åldrande befolkning behövs nya lösningar, metoder och samarbeten. På Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning som kan bidra till detta, inte minst när det gäller att tackla samhällsutmaningarna inom Agenda 2030, förklarar Anna Sandström Emmelin, en av projektledarna.

Starkare tillsammans

Som en del av Mötesplats Social Innovation strävar Umeå universitet efter att:

  • underlätta utvecklingen av ny kunskap inom social innovation och sprida den vidare
  • skapa mötesplatser för olika samhällsaktörer

Att främja samverkan är en viktig nyckel för att kunna ta vara på och växla upp de goda idéer som finns – hos lärosäten, regioner, kommuner, företag, idéburna organisationer, medborgare och myndigheter.  

Kort om Mötesplats Social Innovation

Förutom Umeå universitet ingår Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och Örebro universitet.

Satsningen finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

Läs mer om MSI

Kontaktpersoner

Aditya Pawar
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 36
Anna Sandström Emmelin
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 21
Lena Holmberg
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 68
Martin Englund
Projektsamordnare (tjänstledig)
E-post
E-post

Relaterade nyheter

Barn och unga i fokus under Social Innovation i Norr
Barn och unga i fokus under Social Innovation i Norr

Barns rätt att komma till tals präglade årets Social Innovation i Norr.