"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Illustration i form av glödlampor ovanför en hjärna. För att illustrera idé eller idégenerering.

Bild: Mostphotos

Mötesplats Social Innovation

Umeå universitet är med i den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation, MSI. Målet för MSI är att öka kunskapen om social innovation och skapa en god grogrund för lösningar som kan möta de utmaningar samhället står inför.

Enkelt uttryckt handlar social innovation om att skapa nya lösningar för att tackla samhällsutmaningar. Fair trade, bibliotek, folktandvård och förskola är några välkända exempel som alla vuxit fram som svar på olika samhällsbehov.

– För att möta vår tids utmaningar som till exempel klimatförändringar, ökad psykisk ohälsa, segregation och en åldrande befolkning behövs nya lösningar, metoder och samarbeten. På Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning som kan bidra till detta, inte minst när det gäller att tackla samhällsutmaningarna inom Agenda 2030, förklarar projektledaren Martin Englund.

Starkare tillsammans

Som en del av Mötesplats Social Innovation strävar Umeå universitet efter att:

  • underlätta utvecklingen av ny kunskap inom social innovation och sprida den vidare
  • skapa mötesplatser för olika samhällsaktörer

Att främja samverkan är en viktig nyckel för att kunna ta vara på och växla upp de goda idéer som finns – hos lärosäten, regioner, kommuner, företag, idéburna organisationer, medborgare och myndigheter.  

Kort om Mötesplats Social Innovation

Förutom Umeå universitet ingår Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och Örebro universitet.

Läs mer om MSI

Kontaktpersoner

Martin Englund
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 29
Lena Holmberg
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 68
Ewa Lantz
Projektsamordnare
E-post
E-post

På gång

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Relaterade artiklar

Hur bygger vi ett attraktivt samhälle?

Social innovation i norr betonade hur viktiga människors behov, modiga idéer och samarbeten är i omvandlingen.

Ny satsning vill engagera unga i landsbygdens utveckling

För att landsbygden ska leva behöver unga få chansen att påverka den lokala utvecklingen och sina livsvillkor.

Utforskar recept mot skadlig ensamhet hos äldre

Forskaren Ingeborg Nilsson samarbetar med Umeå kommun och Husläkarna för att testa social aktivitet på recept.

De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering

Forskaren Frida Jonsson och Umeå kommun samarbetar för att hitta sätt att stötta hemmasittande ungdomar.

Filmer om social innovation

Vill minska den skadliga ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet kan vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen. Ingeborg Nilsson undersöker om social aktivitet på recept kan motverka problemet.

Hur kan vi hjälpa hemmasittande unga?

Frida Jonsson forskar om sätt att stötta ungdomar som sitter hemma i ofrivillig isolering istället för att gå till skola eller arbete. 

"Vi behöver tänka om kring behov och efterfrågan"

Karl Johan Bonnedahl ger sin syn på social innovation, globala utmaningar och förhållandet mellan välstånd och välbefinnande.

Att möta gemensamma utmaningar på nya sätt

Annika Egan Sjölander menar att social innovation handlar om att lämna invanda hjulspår för att hantera samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad: 2024-04-08