Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete

Många av våra studenter är intresserade av att skriva examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. För er är detta en möjlighet att etablera kontakt med ambitiösa personer på tröskeln till arbetslivet.

Examensarbeten planeras och genomförs utifrån bägge parters behov, både er som företag och studenten. I dialog med studenten och dennes handledare på Umeå universitet kommer ni överens om den bästa lösningen för just ert samarbete.

Vad innebär ett examensarbete?

Examensarbetet genomförs i slutet av studentens utbildning och tränar studenten i att självständigt, eller tillsammans med andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete. Ett examensarbete ställer således högre krav på form och fördjupning än ett projektarbete. Arbetet ska vara en vetenskaplig utmaning och uppfylla utbildningens krav på frågeställningar, teori- och metodanvändning. Det är därför viktigt att examensarbetet formuleras i dialog med er organisation och de ansvariga lärarna.

Omfattning

För studenten ska arbetet omfatta 10 eller 20 veckor, inklusive dokumentation och redovisning. Examensarbetet kan redovisas på olika sätt, ofta i form av en rapport som kan kompletteras med en muntlig presentation för era medarbetare.

Kontaktperson och handledare

Studenten ska ha en kontaktperson hos er och en handledare på Umeå universitet. Universitetets handledare är alla aktiva lärare/forskare inom det område som examensarbetet avser, vilket garanterar att uppdragen utförs i enlighet med vetenskapliga principer och beprövad erfarenhet. Det innebär att resultaten ofta kommer till praktisk användning i er organisation. Ibland kan det också vara en fördel om studenten har tillgång till en arbetsplats hos er under arbetets gång.

Vill ni samarbeta med en student?

I så fall finns det flera vägar att gå. Antingen kan ni ta kontakt med en viss institution direkt och presentera era idéer om ett lämpligt uppdrag. Eller så är ni välkomna att höra av er till Enheten för forskningsstöd och samverkan med era frågor och förslag, så hjälper vi er gärna vidare.

Kontakta någon av våra institutioner

Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan