Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Äldreforskning

Det faktum att befolkningarna i många länder blir allt äldre medför en lång rad utmaningar för den moderna välfärdsstaten. Forskningen om äldre och åldrande har därför både internationellt och nationellt intensifierats betydligt under de senaste decennierna.

Presentation

Institutionens forskning på detta område rör framför allt så kallade yngre äldre ( -74 år) och tyngdpunkten ligger dels på studier om äldres välfärd och levnadsförhållanden, dels på äldres arbetskraftsdeltagande och attityder till pensionsålder.

Vår forskning baseras på internationella och nationella surveydata såväl som på fallstudier av specifika organisationer. Forskare vid institutionen är ansvarig för den svenska delen av den europeiska undersökningen SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) och har också byggt upp en nationell longitudinell databas på äldreområdet (Panel Survey of Ageing and the Elderly, PSAE).

Kvantitativa och kvalitativa studier som fokuserar på äldre medarbetares förutsättningar för ett förlängt arbetsliv, arbetsgivares strategier för äldre medarbetare, anpassningar av arbetsvillkor etc. genomförs i flera offentliga organisationer.