"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar utveckling, arbete och globalisering

Klimatförändringar påverkar idag levnads- och arbetsförhållanden för miljoner människor världen över, framför allt på det södra halvklotet. Produktionsprocesser är den främsta orsaken till människans klimatpåverkan, dels direkt genom de olika sätt på vilket produktionen får negativa konsekvenser på miljön och dels indirekt genom den inverkan konsumtionen för med sig.

Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Kalender

Detta är på gång

Presentation

Hur arbetare och arbetarorganisationer kan bidra till att begränsa klimatpåverkan, eller att anpassa sig efter dess konsekvenser, är ett förbisett forskningsområde inom samhälls- som beteendevetenskap. Målsättningen för detta forskningsprogram är att studera relationen mellan arbete och natur med utgångspunkt i ett globalt perspektiv. De forskningsprojekt som ingår i programmet undersöker förhållanden i såväl det södra som det norra halvklotet. Ett särskilt fokus riktas mot de strategier som fackföreningsrörelsen och andra arbetarorganisationer utvecklar under olika omständigheter för att hantera de konflikter som uppstår när både arbetstillfällen och klimat ska skyddas genom miljöpolicies där både arbetares behov och miljömål ska mötas. Vi undersöker de olika sätt på vilket dessa organisationer bidrar till utvecklingen av det civila samhället i ett flertal olika länder. Ytterligare ett fokus utgörs av levnads- och arbetsförhållanden för anställda inom transnationella företag.

Medlemmar

Kontakt

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post
Ingemar Johansson Sevä
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 86
Joakim Kulin
Universitetslektor
E-post
E-post
Ragnar Lundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 54
Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2018-12-03