Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 81-90 av 418 resultat
Natuschka Lee, forskare
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Microsoft Word - Allmän studieplan forskarutbildning doktorsexamen Experimentell fysik 2014.docx
Webbplats Medarbetarwebb
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-359-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i experimentell fysik General syllabus for third-cycle studies in experimental physics Omfattning:
Relativistisk nanofotonik
Etikett Forskningsprojekt
Med hjälp av optisk levitation, unikt korta högeffektlaserpulser och banbrytande simuleringar kommer projektet att försöka finna sätt att åstadkomma de kortaste elektron- och ljuspulserna som...
Daniel Säfström-forskargrupp
Etikett Forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och kontrollera rörelser.
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Etikett Forskningsprojekt
Jordens medeltemperatur förväntas stiga 3-4 grader på många platser de närmsta hundra åren. Det är därför viktigt att vi har kunskap om denna temperaturförändring påverkar organismer.
Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Etikett Forskningsprojekt
Vi kommer att studera hur processer under växtens etablering påverkar vegetationssammansättningen och mångfalden av artrika ängar på olika rumsliga skalor och under klimatuppvärmning.
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
6NO047 I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik.
Samband mellan timing och kognition
Etikett Forskningsprojekt
All tidskontroll oavsett tidshorisont förutsätter en framtidsprognos, men hur mycket planering behövs egentligen för att avgöra när nästa slag med trumstocken ska ske?
Kemi i skolan
Etikett Informationssida
Här hittar du information som kan vara användbar för skolan. Bland annat finns en länk till Skolkemi, en hemsida med kemiska experiment och en lista med gymnasieprojekt som kan göras vid Kemiska...