Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 81-90 av 713 resultat
Workshop i formlära
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID226 Kursen omfattar fördjupade studier inom området formteori, ljud och produktinteraktion. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion, 3 hp. Momentet omfattar flera kortare praktiska designprojekt, där studenter i grupparbete utforskar sammanhangen mellan ljud, bildspråk och interaktion
Laserlab Umeå
Etikett Forskningsinfrastruktur
Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.
Inledande ingenjörskurs - CE
Etikett Kurs, Grundnivå
5EN070 Kursen ger i moment 1 (Matematik, 4.5 hp (Mathematics, 4.5 ECTS)) en översikt över de matematiska begrepp och verktyg som kommer till användning i de inledande kurserna. Ekvationer, olikheter och funktioner är exempel på sådana viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid de inom teknikområdet
Åtta miljoner kronor till experimentell ekologisk utrustning
Etikett Nyhet Tid Publicerad: 20 jun, 2018
Professor Lennart Persson, Umeå universitet, har tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet beviljats åtta miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för inköp av experimentell...
Postdoktorstipendium (två år) i virtuell till verklig robotstyrning av skogsmaskiner
Etikett Informationssida
Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk...
Natuschka Lee, forskare
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
6NO047 I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik.
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Etikett Forskningsprojekt
Jordens medeltemperatur förväntas stiga 3-4 grader på många platser de närmsta hundra åren. Det är därför viktigt att vi har kunskap om denna temperaturförändring påverkar organismer.
Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Etikett Forskningsprojekt
Vi kommer att studera hur processer under växtens etablering påverkar vegetationssammansättningen och mångfalden av artrika ängar på olika rumsliga skalor och under klimatuppvärmning.
Daniel Säfström-forskargrupp
Etikett Forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och kontrollera rörelser.