"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

How do teacher leaders lead in professional learning communities? Explicit and tacit negotiations

International Studies in Educational Administration, 51(1), 34-51.

Författare: Frida Grimm

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om hur förstelärare gör när de leder sina kollegor i kollegialt lärande.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

För att utveckla lärarledarskap i skolor behövs det kunskap om hur lärare och lärarledare (som förstelärare) förstår sina roller och praktiker.

Vad är bakgrunden till att ni har gjort studien?

Idag har vi 15 000 förstelärare i Sverige. Majoriteten av dessa har uppdrag där de förväntas leda kollegor, exempelvis i kollegialt lärande. Trots detta är kunskapen om hur förstelärare gör när de leder kollegor knapp.

Ingår det i en större undersökning?

Undersökningen ingår i min avhandling ”Ledarskap för lärares lärande – förstelärare som lärarledare”.

Vad innebär resultaten och på vilket sätt har vi nytta av kunskapen idag?

Studien synliggör hur lärarledarskapspraktiker förhandlas fram mellan lärarledare och lärare i de lärgrupper som lärarledare sätts att leda. Resultaten visade att förstelärarna i studien dolde vissa av sina ledarskapspraktiker för att inte utmana rådande normer inom kollegiet. Dessa ledarskapspraktiker blev mer osynliga för lärare och förstelärare och tenderade att ske mer omedvetet än de praktiker som lärare och förstelärare talade mer öppet om. Studien ger en inblick i vikten av att synliggöra ledarskapspraktiker för att i längden kunna utveckla dem.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Att förstelärarna, trots olika förutsättningar och ledaridentiteter, ledde på så liknande sätt.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Ja, det var väldigt spännande att genom kombinationen av observationer och intervjuer både få en inblick i förstelärarnas ledarskapspraktiker och att tillsammans med deltagarna reflektera över varför de gjorde som de gjorde. Vid reflektionerna uppstod det nya insikter för både mig och respondenterna, vilket var väldigt lärorikt och givande.

Länk till artikeln i DIVA

Kontakinformation

Frida Grimm
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 35
Senast uppdaterad: 2023-12-08