"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Frida Grimm

Jag är doktor i Pedagogik och postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling. Jag undervisar även på Rektorsprogrammet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Centrum för skolledarutveckling

Jag heter Frida Grimm och är postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling. Mina forskningsintressen berör ledarskap för lärande, professionellt lärande och skolutveckling. I mitt nuvarande forskningsprojekt, som är knutet till det internationella forskarnätverket ISSPP (International Successful School Principalship Project), studerar jag hur framgångsrika skolor samverkar med elever och vårdnadshavare för att möta gemensamma utmaningar. Förutom ISSPP ingår jag även i det nationella nätverket för Skolutveckling, organisering och ledarskap (NSOL) samt i Centrum för skolledarutvecklings forskningsgemenskap. 

Tidigare projekt:

I juni 2023 disputerade jag med avhandlingen "Ledarskap för lärares lärande - förstelärare som lärarledare". 

Januari 2016-december 2018 - samverkanstjänst inom ett samverkansprojekt mellan Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och Liljaskolan i Vännäs kommun. I ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt undersökte jag tillsammans med projektets deltagare vilka processer som sätts igång vid initieringen och implementeringen av kollegialt lärande för alla lärare på en skola och vilka effekterna blir på undervisningen.

Mer om profilområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv

Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 129
Grimm, Frida
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM) 2023, Vol. 51, (1) : 34-51
Grimm, Frida
Professional Development in Education
Grimm, Frida
Educational Management Administration & Leadership, Sage Publications 2023, Vol. 51, (5) : 1219-1238
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College 2023, Vol. 13, (2) : 63-85
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; et al.
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Research in Educational Administration and Leadership, Dokuz Eylul University 2020, Vol. 5, (2) : 454-483
Grimm, Frida

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

20 augusti 2018 till 20 februari 2023

Jag undervisar på Rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling.