"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frida Grimm

Jag är doktorand inom Pedagogik vid Pedagogiska institutionen och Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag förstelärares ledarskap. Jag undervisar på Rektorsprogrammet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 11 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Frida Grimm och är sedan augusti 2018 anställd som doktorand i pedagogik vid Pedagogiska institutionen. Min tjänst är knuten till Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag relationen mellan förstelärarledarskap och undervisningsförbättring.

Karriärreformen för lärare som kom 2013 kan ses som en produkt av sin tid. Sverige brottas med lärarbrist, sjunkande status inom läraryrket och krav på högre elevresultat. Genom reformen tilldelas skickliga lärare förstelärartjänster med skolövergripande undervisningsförbättrande uppdrag. Uppdraget som förstelärare kan bland annat innebära att initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisning (SFS, 2013:70), vilket skulle kunna innebära nya dimensioner gällande lärarledarskap i skolan. Tidigare internationell forskning har visat att ledande lärare har potentialen att leda lärande horisontellt. Genom att relatera till kollegornas undervisningsvardag och vara goda undervisande förebilder kan de skapa ett särskilt tryck för lärande och undervisningsförbättring (Lillejord & Boerte, 2018; Rönnerman, Edwards-Groves & Grootenboer, 2018; Leithwood & Jantzi, 2000; Harris & Jones, 2017; Wenner & Campbell, 2017). Detta är dock beroende av ifall de tar på sig ledarskapet och ifall andra skolaktörer accepterar dem som ledare. Idag är det ännu okänt om och hur lokala skolaktörer konstruerar förstelärarledarskap undervisningsförbättring. Min studie syftar till att skapa konceptualisering av lärarledarskap, en viktig kunskap vid utvecklandet av ledarskap för undervisningsförbättring.

Tidigare projekt:

Januari 2016-december 2018 - samverkanstjänst inom ett samverkansprojekt mellan Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och Liljaskolan i Vännäs kommun. I ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt undersökte jag tillsammans med projektets deltagare vilka processer som sätts igång vid initieringen och implementeringen av kollegialt lärande för alla lärare på en skola och vilka effekterna blir på undervisningen.

Mer om profilområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv

Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 129
Grimm, Frida
Nordic Journal of Working Life Studies
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; et al.
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Educational Management Administration & Leadership
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Research in Educational Administration and Leadership, Dokuz Eylul University 2020, Vol. 5, (2) : 454-483
Grimm, Frida

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

20 augusti 2018 till 20 februari 2023

Jag undervisar på Rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling.