Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Frida Grimm

Frida Grimm

Jag är sedan augusti 2018 doktorand i Pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling. Mitt forskningsintresse rör det mellanledarskap som skapats genom karriärreformen för lärare. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 11 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Frida Grimm och är sedan augusti 2018 anställd som doktorand i pedagogik. Min tjänst är knuten till Centrum för skolledarutveckling. Mitt forskningsområde är distribuerat ledarskap där jag undersöker den mellanledarroll som förstelärare och lektorer har i svensk skola. I min forskning undersöker jag hur förstelärare och lektorer leder lärare i undervisningsförbättrande syfte, hur detta påverkar lärarnas syn på sin egen undervisning och hur ledarskapet påverkar skolledarnas ledarskap.

Karriärreformen för lärare från 2013 öppnar upp för skolledare att distribuera ledarskap till förstelärare och lektorer. Ledande lärare har potentialen att bygga upp kollegiala och samverkande relationer, stödja lärares lärande och utveckling samt möjliggöra förbättringar av undervisningspraktiken. Genom sina dubbla roller ovanför och längst med sina kollegor kan de utöva en annan typ av ledarskap än skolledaren och deras position i och nära klassrummen möjliggör ett ledarskap närmare undervisningspraktiken. Förstelärare och lektorer har mångårig erfarenhet av ledarskap i klassrummet och har eventuellt tidigare även lett kollegor i exempelvis arbetslag. Den nya hierarkin som reformen bygger in, där vissa lärare etiketteras skickligare än andra, innebär dock en del utmaningar. Karriärreformens explicita urval utifrån skicklighet och den höjda lönen skapar en ny typ av förväntningar att förstelärares och lektorers handlingar ska leda till en förbättrad undervisningspraktik. Det uppstår en balansakt bland implicita föreställningar om förstelärares och lektorers ledarskap, vilket kan antas leda till omförhandlingar av hur förstelärare och lektorer leder sina kollegor. I fallstudien synliggör jag förstelärares, lektorers, lärares och skolledares outtalade föreställningar om hur förstelärare och lektorer bör leda och hur detta påverkar möjligheterna att förbättra undervisningen. Vidare undersöker jag hur detta påverkar de olika aktörernas syn på skolledarens pedagogiska ledarskap.

Tidigare projekt:

Januari 2016-december 2018 - samverkanstjänst inom ett samverkansprojekt mellan lärarhögskolan, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och Liljaskolan i Vännäs kommun. Under detta treåriga projekt forskade och undervisade jag som gästlärare vid pedagogiska institutionen. Mitt forskningsområde var kollegialt lärande. I ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt undersökte jag tillsammans med projektets deltagare vilka processer som sätts igång vid initieringen och implementeringen av kollegialt lärande för alla lärare på en skola och vilka effekterna blev på undervisningen och i förlängningen elevernas måluppfyllelse.

Mer om profilområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv

Forskningsprojekt