"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om boken

Coalition governance in Western Europe

Författarna: Johan Hellström, Torbjörn Bergman och Hanna Bäck 

Vad handlar boken om?

Boken handlar om regeringar i Europa och täcker allt från kampen om regeringsmakten och bildandet av en regering till det att en regering avgår eller avsätts. På sina över 750 sidor är boken den största systematiska genomgången av regeringar och regeringspolitik under de senaste 20 åren.

En aspekt som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt är hur koalitionsregeringar regerar tillsammans givet att partierna har olika viljor, prioriteringar och målsättningar. Med andra ord hur partierna förhandlar om politiken, hur beslutsfattandet koordineras och hur eventuella konflikter mellan de olika politiska partierna hanteras.

Varför är det ett viktigt område att studera?

Denna typ av jämförande studier ger oss viktig kunskap om hur politiken fungerar och inte minst kan vi dra lärdomar om, samt se vilka konsekvenser olika politiska spelregler får för politiken. Det finns även ett intresse av detta område hos en bredare allmänhet. Efter en lång period av en relativt stökig parlamentarisk situation i Sverige med hot om extraval, en rekordlång regeringsbildningsprocess och återkommande regeringskriser har intresset för dessa frågor ökat, även utanför akademin.

Hur har ni gått tillväga?

Bakom boken ligger ett stort och tidskrävande arbete som har involverat över 20-talet forskare som är experter på politiska partier och regeringar. Dessa forskare har samlat in och analyserat olika typer av dokument från regeringar, parlament och politiska partier runt om i Europa. Utöver detta har vi intervjuat ministrar, statssekreterare, partiledare och andra personer med insyn i regeringsförhandlingar och det dagliga regeringsarbetet.

Vad är det nya ni kommit fram till?

En av de mest framträdande förändringarna i Sverige och många andra europeiska länder sedan 1990-talet är att tidigare starka mittenpartier förlorar allt fler väljare till populistiska partier till vänster och höger. Detta har försvårat bildandet av parlamentariska majoriteter kring olika politiska reformer och tvingat regeringsbildande partier att bredda sitt regeringsunderlag till att inkludera partier som de i normala fall inte skulle samarbeta med. Detta avspeglar sig också i flera samtidiga trender. Vi kan se en tydlig trend mot att det tar längre tid att bilda regeringar efter val, att det bildas fler koalitionsregeringar och att stödpartier till minoritetsregeringar blir vanligare. En annan trend är att det blir vanligare med skriftliga överenskommelser mellan regeringspartierna om politikens innehåll. Dessa avtal tenderar också bli betydligt längre och mer omfattande än tidigare, i takt med att alltmer ideologiskt olika partier inleder regeringssamarbeten.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Den information som samlats in för denna bok har redan nu på olika sätt bidragit till den offentliga debatten och legat till grund för böcker, rapporter, artiklar och presentationer. Samtidigt är nog det viktigaste bidraget att all den information vi sammanställt har publicerats i en öppen databas som kan användas fritt av forskare, studenter och andra intresserade. Denna databas hoppas vi kan bidra till ny forskning och att vår samlade kunskap om dessa frågor därmed blir ännu bättre i framtiden.

Länk till boken i DIVA.

Databasen som nämns ovan finns publicerad på erdda.org

Kontaktinformation

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91
Senast uppdaterad: 2023-12-08