"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Making tomorrow's leaders: the transnationalism of radical right youth organizations in the Baltic sea area, 2015-2019

Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XVI, nr 3, s. 62-77

Artikelförfattarna: Péteris Timofejevs och Louis John Wierenga

Vad handlar artikeln om?

Enkelt uttryckt handlar artikeln om relationer mellan högerradikala partiers ungdomsförbund i olika länder, det som kallas för transnationalism eller transnationella länkar sådana ungdomsförbund emellan. Vi tittar särskilt på två ungdomsförbunden – det lettiska partiets Nationella Alliansens ungdomsförbund (NAJO) och det estniska högerradikala partiets EKRE ungdomsorganisation ”Blått Uppvaknande” (SÄ).

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Transnationella relationer mellan högerradikala partier är överhuvudtaget ett växande forskningsfält, då dessa partier är intresserade av samarbetet med varandra. Delvis lär de sig från varandra, utbyter idéer och ”framgångsrecept” på det som fungerar i sina nationella kontexter och legitimerar varandra genom samarbetet. Däremot vet vi alldeles för lite om transnationella länkar mellan de ungdomsförbund som fostrar framtida ledare för högerradikala partier. Då dessa partier och deras ungdomsförbund i de baltiska länderna är relativt outforskade, bidrar vi med ny kunskap om de två baltiska fallen och försöker pröva teorier som vanligtvis tillämpas på västerländska fall i östeuropeisk kontext.

Hur har ni samlat in datamaterial?

Dels redogör artikeln för delar av intervjuer som vi genomförde med ledare för NAJO och SÄ. Dessa genomfördes som en del av ett större projekt “Making Tomorrow’s Leaders” (finansierat av Vetenskapsrådet, dnr. 2016–01877), som leds av Ann-Cathrine Jungar vid Södertörns högskola. Dels har vi undersökt ungdomsförbundens sociala mediers-konto som vi behandlar som ett kompletterande datakälla som kan visa vem som har träffat vem och med vilka andra organisationer eller individuella politiker NAJO och SÄ har kontakter.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Att banden mellan NAJO och SÄ är tajta var inget som förvånade oss direkt, men vi var inte helt medvetna om att de hade kontakter med flera såväl högerradikala som mer extrema grupper och politiker utomlands, till exempel, i Ukraina eller Finland. Detta var något förvånande i det lettiska fallet, då NAJO:s moderparti Nationella Alliansen satt i regeringen mellan 2011 och 2023, och man kunde förvänta sig att ungdomsförbundet inte skulle ha samröre med sådana krafter. Här upplevde jag att sociala mediers konton visade en mer fullödig bild av hur samröret med olika aktörer såg ut. De baltiska högerradikala ungdomsledare har med andra ord ett brett nätverk som de kan nyttja i framtiden om de fortsätter med sitt engagemang i politiken.

Länk till artikeln i DIVA

Kontaktinformation

Péteris F Timofejevs
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 13
Senast uppdaterad: 2023-12-08