Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nyheter

Rektorsprogrammet i Umeå får fortsatt förtroende av Skolverket
Publicerad: 26 jun, 2020

Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket.

Upploppen i USA är mångbottnad
Publicerad: 03 jun, 2020

"Vi lever i en allvarlig tid", säger Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap angående upploppen i USA.

Mångbruket som räddning på glesbygdens problem?
Publicerad: 25 maj, 2020

Glesbygden blir allt glesare. Kan den räddas med björnsafari, bärjuice och byggnadsvård?

Nytt anslag för forskningsinitiering
Publicerad: 05 maj, 2020

Nytt anslag för forskningsinitiering: the Gender and Post-War Transitions Research Network (GenPow)

Ny rapport: Vägar till effektiva samverkansprocesser
Publicerad: 25 mar, 2020

Styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar

Klimatpolitiska rådet har bedömt regeringens klimathandlingsplan
Publicerad: 12 mar, 2020

Klimatpolitiska rådet har bedömt regeringens klimathandlingsplan

Samverkan krävs för att skydda skogens vatten
Publicerad: 21 feb, 2020

Ny avhandling visar att mer statlig samordning krävs om Sverige ska nå miljömålen

När processer kolliderar
Publicerad: 09 dec, 2019

Philippa Barnes har i sin avhandling kartlagt ledarskap inom palestinska nationella befrielserörelser.

Nytt working paper från forskningsprogrammet Varianter av Fred
Publicerad: 06 dec, 2019

En ny rapport: “Three Approaches to Peace: A Framework for Describing and Exploring Varieties of Peace”

Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?
Publicerad: 18 nov, 2019

Forskare studerar om samhällets policies och styrmedel haft effekt på hur buffertzoner vid vattendrag skyddas

Spelet om nyckelbiotoperna
Publicerad: 06 nov, 2019

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt?

Vad definierar en ”bra” skola?
Publicerad: 30 sep, 2019

Ny avhandling vill starta en diskussion om vilka värden som bör genomsyra svensk skola.

Europaparlamentsvalet 2019 - ett splittrat politiskt landskap
Publicerad: 24 sep, 2019

Inför EU-valet i maj det talades om ett val mellan två visioner för framtiden.

Ny utvärderingsrapport om innovationsstöd på landsbygden
Publicerad: 24 sep, 2019

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd inom EU:s landsbygdsprogram.

Partierna misslyckas med att vara länk mellan EU och medborgarna
Publicerad: 22 maj, 2019

Partierna lyfter inte fram politiska ståndpunkter i EU-frågor så att allmänheten ges chans att ta ställning.

Reportage

COP25 – "En stor besvikelse"
Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.
Publicerad: 18 dec, 2019
Alma Livingstone
Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.
Publicerad: 14 maj, 2019
Yannick Stephan
Yannick Stephan läser Masterprogrammet i statsvetenskap vid Umeå universitet.
Publicerad: 13 maj, 2019
Kan länder lösa säkerhetspolitiska problem tillsammans?
Under Pax Nordica diskuteras hur länder och organisationer ska kunna samarbeta för en säkrare värld.
Publicerad: 01 apr, 2019
Svagt intresse för EU även under valår
Valet komma att kasta om maktbalansen i Europas viktigaste parlament, menar statsvetaren Johan Hellström.
Publicerad: 08 feb, 2019