Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nyheter

Samverkan krävs för att skydda skogens vatten
Publicerad: 21 feb, 2020

Ny avhandling visar att mer statlig samordning krävs om Sverige ska nå miljömålen

När processer kolliderar
Publicerad: 09 dec, 2019

Philippa Barnes har i sin avhandling kartlagt ledarskap inom palestinska nationella befrielserörelser.

Nytt working paper från forskningsprogrammet Varianter av Fred
Publicerad: 06 dec, 2019

En ny rapport: “Three Approaches to Peace: A Framework for Describing and Exploring Varieties of Peace”

Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?
Publicerad: 18 nov, 2019

Forskare studerar om samhällets policies och styrmedel haft effekt på hur buffertzoner vid vattendrag skyddas

Spelet om nyckelbiotoperna
Publicerad: 06 nov, 2019

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt?

Vad definierar en ”bra” skola?
Publicerad: 30 sep, 2019

Ny avhandling vill starta en diskussion om vilka värden som bör genomsyra svensk skola.

Europaparlamentsvalet 2019 - ett splittrat politiskt landskap
Publicerad: 24 sep, 2019

Inför EU-valet i maj det talades om ett val mellan två visioner för framtiden.

Ny utvärderingsrapport om innovationsstöd på landsbygden
Publicerad: 24 sep, 2019

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd inom EU:s landsbygdsprogram.

Partierna misslyckas med att vara länk mellan EU och medborgarna
Publicerad: 22 maj, 2019

Partierna lyfter inte fram politiska ståndpunkter i EU-frågor så att allmänheten ges chans att ta ställning.

Utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt
Publicerad: 24 apr, 2019

I över ett decennium har Naturvårdsverket samarbetat med forskare vid Umeå universitet.

Utvärderingen av skolan behöver diskuteras
Publicerad: 10 apr, 2019

Tilltron till utvärderingen har varit stor under många år, visar en avhandling.

Johan Hellström analyserar regeringsbildningen 2018-2019
Publicerad: 28 mar, 2019

Talmannen Andreas Norlén föreslog i januari att den senaste regeringsbildningen borde studeras vetenskapligt.

Klimatpolitiska rådet: utsläppsminskningen går för långsamt
Publicerad: 22 mar, 2019

Katarina Eckerberg är en av författarna bakom klimatpolitiska rådets senaste rapport.

Umeåforskare debatterar demokratin med riksdagens talman
Publicerad: 07 mar, 2019

Lena Berggren och Anders Lidström deltar i paneldebatt under invigningen av utställningen Fira demokratin.

Ökad kunskap hjälper till att rädda hotad biologisk mångfald
Publicerad: 07 mar, 2019

Forskning om biologisk mångfald gör det möjligt för beslutsfattare att vidta åtgärder för mer hållbar miljö.

Reportage

COP25 – "En stor besvikelse"
Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.
Publicerad: 18 dec, 2019
Alma Livingstone
Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.
Publicerad: 14 maj, 2019
Yannick Stephan
Yannick Stephan läser Masterprogrammet i statsvetenskap vid Umeå universitet.
Publicerad: 13 maj, 2019
Kan länder lösa säkerhetspolitiska problem tillsammans?
Under Pax Nordica diskuteras hur länder och organisationer ska kunna samarbeta för en säkrare värld.
Publicerad: 01 apr, 2019
Svagt intresse för EU även under valår
Valet komma att kasta om maktbalansen i Europas viktigaste parlament, menar statsvetaren Johan Hellström.
Publicerad: 08 feb, 2019