Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Klimatpolitiska rådet har bedömt regeringens klimathandlingsplan
Publicerad: 2020-03-12

Klimatpolitiska rådet har bedömt regeringens klimathandlingsplan

Samverkan krävs för att skydda skogens vatten
Publicerad: 2020-02-21

Ny avhandling visar att mer statlig samordning krävs om Sverige ska nå miljömålen

När processer kolliderar
Publicerad: 2019-12-09

Philippa Barnes har i sin avhandling kartlagt ledarskap inom palestinska nationella befrielserörelser.

Nytt working paper från forskningsprogrammet Varianter av Fred
Publicerad: 2019-12-06

En ny rapport: “Three Approaches to Peace: A Framework for Describing and Exploring Varieties of Peace”

Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?
Publicerad: 2019-11-18

Forskare studerar om samhällets policies och styrmedel haft effekt på hur buffertzoner vid vattendrag skyddas

Spelet om nyckelbiotoperna
Publicerad: 2019-11-06

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt?

Vad definierar en ”bra” skola?
Publicerad: 2019-09-30

Ny avhandling vill starta en diskussion om vilka värden som bör genomsyra svensk skola.

Europaparlamentsvalet 2019 - ett splittrat politiskt landskap
Publicerad: 2019-09-24

Inför EU-valet i maj det talades om ett val mellan två visioner för framtiden.

Ny utvärderingsrapport om innovationsstöd på landsbygden
Publicerad: 2019-09-24

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd inom EU:s landsbygdsprogram.

Partierna misslyckas med att vara länk mellan EU och medborgarna
Publicerad: 2019-05-22

Partierna lyfter inte fram politiska ståndpunkter i EU-frågor så att allmänheten ges chans att ta ställning.

Utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt
Publicerad: 2019-04-24

I över ett decennium har Naturvårdsverket samarbetat med forskare vid Umeå universitet.

Utvärderingen av skolan behöver diskuteras
Publicerad: 2019-04-10

Tilltron till utvärderingen har varit stor under många år, visar en avhandling.

Johan Hellström analyserar regeringsbildningen 2018-2019
Publicerad: 2019-03-28

Talmannen Andreas Norlén föreslog i januari att den senaste regeringsbildningen borde studeras vetenskapligt.

Klimatpolitiska rådet: utsläppsminskningen går för långsamt
Publicerad: 2019-03-22

Katarina Eckerberg är en av författarna bakom klimatpolitiska rådets senaste rapport.

Umeåforskare debatterar demokratin med riksdagens talman
Publicerad: 2019-03-07

Lena Berggren och Anders Lidström deltar i paneldebatt under invigningen av utställningen Fira demokratin.

Reportage

Umeåforskare om utvecklingen i Afghanistan – ”Vi bör inte isolera talibanerna”
Umeåforskaren Dzenan Sahovic om utvecklingen i Afghanistan.
Publicerad: 2021-08-23
Att bygga en rondell i rusningstrafik
Forskare stödjer skolor och huvudmän att utveckla sin organisation, förändra sin kultur och nå måluppfyllelse.
Publicerad: 2021-04-23
COP25 – "En stor besvikelse"
Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.
Publicerad: 2019-12-18
Alma Livingstone
Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.
Publicerad: 2019-05-14
Yannick Stephan
Yannick Stephan läser Masterprogrammet i statsvetenskap vid Umeå universitet.
Publicerad: 2019-05-13