Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kurser

Öppen för sen anmälan
Fred och fredsbyggande, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer Utvecklingsstudier
Öppen för sen anmälan
Freds- och konfliktstudier A, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för sen anmälan
Freds- och konfliktstudier C, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för sen anmälan
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 50%
Ämne: Globala studier Internationella relationer Utvecklingsstudier
Öppen för sen anmälan
Magisteruppsats i statsvetenskap, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 50%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 50%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 30 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i statsvetenskap, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 50%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Offentlig förvaltning Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskap A, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskap B, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskap C, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Statsvetenskapliga analysinriktningar, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Europakunskap Offentlig förvaltning Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Vårdadministration C, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
  • Studieform Distans
Ämne: Statsvetenskap Hälso- och sjukvårdsadministration