Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kurser

Öppen för anmälan
Fred och fredsbyggande, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer Utvecklingsstudier
Öppen för sen anmälan
Freds- och konfliktstudier A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Öppen för anmälan
Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för sen anmälan
Freds- och konfliktstudier C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för anmälan
Global and Regional Governance, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap Internationella relationer
Öppen för anmälan
Krishanteringssystem i jämförande perspektiv, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer
Öppen för anmälan
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för anmälan
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Globala studier Internationella relationer Utvecklingsstudier
Öppen för anmälan
Magisteruppsats i statsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Magisteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Ledarskap och organisation Utbildningsvetenskap
Öppen för anmälan
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för anmälan
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Globala studier
Öppen för anmälan
Masteruppsats i statsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för anmälan
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Offentlig förvaltning Statsvetenskap
Öppen för anmälan
Statsvetenskap A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för anmälan
Statsvetenskap B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för anmälan
Statsvetenskap C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för anmälan
Statsvetenskapliga analysinriktningar, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Europakunskap Offentlig förvaltning Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Utbildningsledarskap: Teori och analys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Ledarskap och organisation Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik
Öppen för sen anmälan
Vårdadministration C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Statsvetenskap Hälso- och sjukvårdsadministration