Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser

Öppen för sen anmälan
Fred och fredsbyggande, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer Utvecklingsstudier
Öppen för sen anmälan
Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Freds- och konfliktstudier C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Öppen för sen anmälan
Global and Regional Governance, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Ideologi och praktisk politik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Introduktion till freds- och konfliktstudier, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Öppen för sen anmälan
Krishanteringssystem i jämförande perspektiv, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Internationella relationer
Öppen för sen anmälan
Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Magisteruppsats, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Ledarskap och organisation Utbildningsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teori och analys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Utbildningsvetenskap Ledarskap och organisation
Öppen för sen anmälan
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Globala studier Utvecklingsstudier Internationella relationer
Öppen för sen anmälan
Magisteruppsats i statsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Masteruppsats i statsvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Offentlig förvaltning Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskap A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskap B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskap C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Statsvetenskapliga analysinriktningar, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Vårdadministration C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration Statsvetenskap