"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid Statsvetenskapliga institutionen

Vid Statsvetenskapliga institutionen arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. I våra två ämnen – Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier – undersöker och analyserar vi den ständiga spänning mellan samarbete och konflikt som präglar samhällen världen över.

Varför ska du studera statsvetenskap
eller freds- och konfliktstudier i Umeå?

Vi bryr oss om studenterna

Vi är måna om att skapa ett öppet studieklimat där alla känner sig välkomna. Dialog, diskussion och frågor uppmuntras och vi är mottagliga för era tankar och idéer, både i lektionssalen och utanför. Vi försöker se till era behov och rätta till de eventuella problem som ni gör oss uppmärksamma på.

Vi har mycket lärarledd undervisning

I jämförelse med de flesta andra institutioner inom samma ämnen i Sverige lägger vi ner mycket tid på undervisning och studentkontakt, speciellt på grundnivå. Den lärarledda undervisningen är omfattande och i undersökningar säger studenterna att de upplevt att lärarna står till generöst förfogande, även utanför ordinarie undervisningstillfällen.

Vi tar dina arbeten och uppsatser på allvar

Utöver personlig handledning låter vi två disputerade lärare läsa och ge sina synpunkter på din uppsats på C-nivå. Du får ett skriftligt omdöme där de analyserar uppsatsens resultat och motiverar betyget. På så sätt hoppas vi att du ska få ännu bättre utvecklingsmöjligheter, samtidigt som vi garanterar din rättssäkerhet.

Vi har en väl utbildad och meriterad lärarkår

Flera av våra lärare har vunnit eller varit nominerade till pedagogiska priser. De flesta av lärarna är disputerade, det vill säga att de avlagt minst en doktorsexamen. Kursutvärderingar visar att studenterna generellt sett är mycket nöjda med undervisningen.

Vi bedriver ledande forskning i en levande forskningsmiljö

På institutionen finns en rad forskare som befinner sig i spetsen inom sina forskningsområden. Profilområden för institutionen är EU-politik, ledarskap, lokal politik och förvaltning, skandinavisk politik, miljö- och hållbar utveckling samt internationella relationer och freds- och konfliktforskning. Institutionen har som målsättning att anta nya doktorander varje år.

Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utlandsstudier

Institutionen har mycket goda internationella kontakter och vi erbjuder utbyte med totalt 44 partneruniversitet runt om i världen. Våra studenter kan alltså läsa utomlands under en termin och få de studierna inräknade i en svensk examen.

Vi anser att jämställdhetsarbete är viktigt

Vi har aktiva och kunniga företrädare för lika villkor och arbetar för att ett genusperspektiv ska genomsyra undervisningen.

Vi är en två-ämnesinstitution

I Umeå sitter Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier under samma tak. Detta skapar en rik miljö där de både ämnena växelverkar. Vi får ett bredare kursutbud och lärare som har ökad kunskap i båda ämnena.

Umeå som studentstad

Umeå utsågs av Sveriges förenande studentkårer till Årets Studentstad 2006. Utmärkelsen har genererat ett ännu större engagemang och gjort att ribban höjts ytterligare.

Umeå erbjuder ett aktivt liv – fyllt av kultur, idrott, musik, politik med mera. Umeå är välkänt för sitt mångfacetterade kultur- och idrottsliv och kan erbjuda mängder av aktiviteter vid sidan av studierna. Staden har tusentals aktiva kulturarbetare, på alla nivåer, och erbjuder ett rikt utbud som spänner över det traditionella och etablerade till det oprövade och vågade. Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014.

Läs mer på Umeå kommuns hemsida

Följ med våra studenter på en händelserik dag på Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Följ med Loke och hör hur det är att studera på Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet

Kontaktuppgifter till studierektor

Ann-Sofi Rönnbäck
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 01

Kontaktuppgifter till studievägledaren

Malin Nygren
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 09
Senast uppdaterad: 2023-03-20