"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion till freds- och konfliktstudier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen är indelad i fyra teman, som vart och ett behandlas under ca två veckor.  

Det första temat handlar om grundläggande begrepp som krig, konflikt, fred och säkerhet. Vi diskuterar olika definitioner av och sätt att se på de här begreppen. Vi tittar också närmare på olika sätt att sortera orsaker till krig och konflikt. 

Det andra temat handlar om att avsluta väpnade konflikter. Vi går igenom teorier och begrepp som handlar om förutsättningar för konfliktlösning, om aktörer som deltar i (eller motarbetar) konfliktlösning och om olika sätt att hantera själva motsättningen.  

Det tredje temat handlar om det fortsatta arbetet med att bygga fred efter väpnade konflikter, ofta i form av internationella insatser. Vi bekantar oss med olika teorier om vad som krävs för framgångsrikt fredsbyggande, men problematiserar också vad framgångsrikt fredsbyggande innebär. 

Det fjärde temat handlar om hanteringen av övergrepp och motsättningar efter väpnade konflikter. Vi diskuterar olika verktyg för försoning och rättvisa. Vi lyfter också vilken betydelse maktrelationer har i försoningsprocesser.

Anmälan och behörighet

Introduktion till freds- och konfliktstudier, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Upplägg för distanskurs

Kursen innehåller 4 nätbaserade obligatoriska träffar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-26201

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare