Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppsamlingsprov

Har du examinationsuppgifter kvar att göra? Här hittar du information om vad som gäller för uppsamlingsprov inom just ditt ämne.

Arkeologi

Tillfälle för uppsamlingsprov ges en gång per år i anslutning till terminsstart.
Vecka 32 och 33, 10–20 augusti 2021

För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra efter VT2021 och HT2020 ordnas ett uppsamlingstillfälle i augusti. Mellan 10-20 augusti finns möjlighet att göra kompletteringar eller uppsamlingsprov för missade eller underkända gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationer som man som student har kvar att göra. Lägg märke till att uppsamlingstillfället inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i juni 2021 – för dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen och omprovstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare, i vanlig ordning.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 24 juni till studieadministrationen. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Canvas. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras och/eller inlämnas under vecka 32 och 33, 10–20 augusti, i enlighet med lärarnas instruktioner.

Du anmäler sig till uppsamlingstillfället via e-post till Studieadministrationen studieadmin.idesam@umu.se senast 24 juni.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället. Anmäl dig heller inte till fler examinationer än vad som är rimligt att du kan klara av.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:

Namn:
Personnummer:
Umu-id: (t.ex. "joni0003@umu.se")
Kurs och moment: (t.ex. Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, moment 1)
Studieform - ange om du läst kursen nätbaserat eller som campuskurs och vilken termin och år du läste kursen
Examinationsuppgift (t.ex. A-för programmet, moment 1 (introduktion till arkeologin) hemtenta
Termin - ange vilken termin och vilket år du läste kursen eller momentet
 

Arkeologi A1, särskild nordeuropeisk för arkeologiprogrammet:

Måndag 16/8, moment 2 Forntid i Norden I, kl 09:00-13:00/16:00

Onsdag 18/8, moment 3 Forntid i Norden II, kl 09:00-13:00/16:00

Tentamens utformning: Studenter genomför tentan hemifrån. De laddar ner tentan från Canvas på tentamensdagen tidigast kl. 9:00 samt laddar upp svaren på Canvas senast kl. 13:00 (16:00 för de som har dokumenterat behov av extra tid). Tentan kommer att består av ca 15 frågor och studenterna får använda litteraturen för att besvara frågorna.

Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen:

Teoretiskt moment – GIS kunskaper: 10 augusti. Hemtenta som ska utföras mellan kl. 9.00 – 16.00, med 2 timmar extra för de som har dokumenterat behov av extra tid. Det sköts via Canvas. Vidare instruktioner finns på Canvas senare.

Praktiskt moment – Praktiska övningar: Hemtentamen med inlämning SENAST 16 augusti kl. 23.59. Läraren skickar ut meddelande när åtkomst ges till uppgifterna och sedan får studenterna jobba med hemtentan fram till 16 augusti. Nedladdning samt inlämning sker via Canvas.

Examensarbete/kandidatsuppsats:

De studenter som har kvar slutseminarium och/eller uppsatsbedömning från tidigare läsår ska senast 7/6 kontakta programansvarig Peter Holmblad för information om vad som gäller för uppsamling.

Filosofi

Tillfälle för uppsamlingsprov ges en gång per år i augusti. Uppsamlingstillfället gäller bara för de moment/delkurser som ges mer sällan än en gång per år. För övriga moment (vilket tex gäller alla moment inom filosofi A och B) gäller att studenten erbjuds ordinarie prov och omprov inom ordinarie kursomgång och uppsamlingsprov nästa gång kursen ges. För frågor om uppsamlingsexaminationer, kontakta kursansvarig lärare eller studievägledaren i filosofi, studievagledare@philos.umu.se

Vecka 34, 23–27 augusti 2021

Den 23–27 augusti finns möjlighet att göra kompletteringar för missade gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationsuppgifter man har kvar. Uppsamlingsskrivningen gäller inte för de examinationer under vt 2021 för vilka om-examinationer ges i augusti 2021 inom ramen för ordinarie kursomgång.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 24 juni via e-post till studieadministrationen. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Canvas. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Du loggar in med din Umu-id. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 34, 23–27 augusti, enligt lärarnas instruktioner.

Anmälan: Du anmäler dig till uppsamlingstillfället via e-post senast 24 juni till Studieadministrationen, studieadmin.idesam@umu.se.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:
Namn
Personnummer
Umu-id (t.ex. ”joni0003@umu.se”)
Kurs och moment (t.ex. Magisterkurs i filosofi, Toleration)
Examinationsuppgift (t.ex. Toleration, seminariedeltagande)
Termin - ange vilken termin du läste kursen eller momentet

Historia

Tillfälle för uppsamlingsprov ges en gång per år i anslutning till terminsstart på hösten.

Vecka 32–34, 2021

För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra efter VT2021 och HT2020 ordnas ett uppsamlingstillfälle i augusti. Vecka 32–34 finns möjlighet att göra kompletteringar eller uppsamlingsprov för missade eller underkända gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationer som man som student har kvar att göra. Uppsamlingstillfället gäller alla examinationer inom våra historiska kurser. Lägg märke till att uppsamlingstillfället inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i juni 2021 – för dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen och omprovstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare, i vanlig ordning. För frågor om uppsamlingsexaminationer, kontakta kursansvarig lärare eller ämneskoordinator Jacob Stridsman, jacob.stridsman@umu.se

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 24 juni till studieadministrationen. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Canvas. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 32–34, i enlighet med lärarnas instruktioner.

Du anmäler sig till uppsamlingstillfället via e-post till Studieadministrationen studieadmin.idesam@umu.se senast 24 juni.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället. Anmäl dig heller inte till fler examinationer än vad som är rimligt att du kan klara av.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:

Namn:
Personnummer:
Umu-id: (t.ex. "joni0003@umu.se")
Kurs och moment: (t.ex. Historia A, moment 1)
Studieform - ange om du läst kursen nätbaserat eller som campuskurs
Examinationsuppgift: (t.ex. Historia A, moment 1 (äldre historia) hemtenta
Termin: ange vilken termin och vilket år du läste kursen eller momentet

Idéhistoria

Tillfälle för uppsamlingsprov ges två gånger per år i anslutning till terminsstart.

Vecka 2, 10–15 januari 2022

För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra efter VT2021 och HT2021 ordnas ett uppsamlingstillfälle i januari. Den 10–15 januari 2022 finns möjlighet att göra kompletteringar eller uppsamlingsprov för missade eller underkända gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationer som man som student har kvar att göra. Uppsamlingstillfället gäller alla examinationer inom våra idéhistoriska kurser. Lägg märke till att uppsamlingstillfället inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i januari 2022 – för dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen och omprovstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare, i vanlig ordning.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 15 december till studieadministrationen. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Canvas. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 2, 10-15 januari, i enlighet med lärarnas instruktioner.

Anmälan: Du anmäler sig till uppsamlingstillfället via e-post till Studieadministrationen  studieadmin.idesam@umu.se senast 15 december.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället. Anmäl dig heller inte till fler examinationer än vad som är rimligt att du kan klara av.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:
Namn
Personnummer
Umu-id (t.ex. "joni0003@umu.se")
Kurs och moment (t.ex. Idéhistoria A, moment 1)
Studieform - ange om du läst kursen nätbaserat eller som campuskurs och vilken termin och år du läste kursen
Examinationsuppgift (t.ex. Idéhistoria A, moment 1, Källtextanalys och komplettering för seminarium/övning 3)
Termin - ange vilken termin och vilket år du läste kursen eller momentet

Religionsvetenskap och teologi

Tillfälle för uppsamlingsprov ges två gånger per år.

Uppsamlingstillfället i januari gäller för moment på grundkurserna i religionsvetenskap och teologi samt sommarkurser i religionsvetenskap.

Vecka 2, 10–15 januari 2022

Den 10–15 januari finns möjlighet att göra kompletteringar för missade gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationer som man som student har kvar att göra. Lägg märke till att uppsamlingstillfället inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i januari 2022 för er som läser grundkurser denna termin. För dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen och omprovstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare, i vanlig ordning.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 15 december till studieadministrationen. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Canvas. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 2, 10–15 januari, enligt lärarnas instruktioner.

Anmälan: Du anmäler sig till uppsamlingstillfället via e-post till Studieadministrationen, studieadmin.idesam@umu.se senast 15 december.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:
Namn
Personnummer
UmU-id (t.ex. ”joni0003@umu.se”)
Kurs och moment (t.ex. Teologi, momentet: Kristendomens rötter)
Examinationsuppgift (t.ex. Kristendomens rötter, tentamen 6hp eller Judendom och Islam, inlämningsuppgift/PM 1,5hp eller uppge del/delar av Urkunder och Kristendom (Kristendomens rötter och utveckling))
Termin - ange om du läst kursen nätbaserat eller som campuskurs och vilken termin och år du läste kursen

Samtliga tentamens tillfällen för grundkurs religionsvetenskap och teologi ges som hemtentamen och är 2-dagarstentor med start kl. 9

Må 10/1 Exegetik (momenten Kristendomens rötter, Urkunder och Kristendom/Kristendomens rötter och utveckling, i de teologiska och religionsvetenskapliga grundkurserna.

Ti 11/1 Historisk och praktisk teologi  Kristendomens utveckling i de teologiska och religionsvetenskapliga grundkurserna.

On 12/1 Systematisk teologi och etik  momenten Etik, världsbild och livshållning och Systematisk teologi.

To 13/1 Religionsbeteendevetenskap (momenten Religionspsykologi och Religion och samhälle i de teologiska och religionsvetenskapliga grundkurserna.

Fr 14/1 Religionshistoria  momenten Judendom och islam, Hinduism och buddhism samt Samisk och fornnordisk religion i de teologiska och religionsvetenskapliga grundkurserna samt sommarkurserna: Introduktion till islam samt Samisk religion: Magisterkurs.

Uppsamling för uppsatskurser:

Om du vill anmäla dig till uppsamling för en uppsatskurs (som samordnas med terminens kurser och dess ordinarie slutseminarium) så måste du kontakta ämneskoordinator för respektive ämne senast den 15 december:

Teologi: Thomas Girmalm thomas.girmalm@umu.se

Religionsvetenskap: Elisabeth Raddock elisabeth.raddock@umu.se