Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga Frågor

Var hittar jag information om mitt program?

För varje program finns en hemsida. Där har vi samlat information om ditt program, verksamhetsförlagd utbildning, blanketter mm.  Till programhemsidorna.

I studieplansverktyget hittar du uppgift om vilka kurser du ska läsa och din VFU-placering. Logga in i studieplansverktyget.

Scheman och välkomstbrev syns på studentwebbens startsida när du loggat in. Logga in på studentwebben.

För varje kurs finns en kursplan, du hittar kursplanen i kursplanesök.

På kurserna används även lärplattformarna Cambro och Moodle.

Vad är studieplansverktyget?

Genom att logga in i studieplansverktyget kan du se vilka kurser som ingår i ditt program och du hittar de anmälningskoder du behöver inför att du ska ansöka till kurserna via www.antagning.se. I studieplansverktyget hittar du också information om var du ska genomföra din VFU. 

Logga in i studieplansverktyget

Kan jag byta till ett annat lärarprogram?

Om du tex har sökt till Ämneslärarprogrammet åk 7-9 men känner att du hellre vill inrikta dig mot gymnasiet måste du ansöka till det lärarprogrammet på nytt. Sedan kan du ansöka om tillgodoräkning av det du redan läst.

Jag är antagen till programmet, måste jag ansöka till kurserna också?

Du som är antagen till förskollärarprogrammet eller årskurs F-3 behöver inte gör någon ansökan via www.antagning.se

Övriga lärarstudenter måste göra val av kurser i studieplansverktyget samt anmälan via www.antagning.se.

Förutom val av kurser i studieplansverktyget måste du göra anmälan via www.antagning.se. 15/9-15/10 kan du anmäla dig till kurs som startar vårtermin och under perioden 15/3 -15/4 kan du anmäla dig till kurs som startar hösttermin. I studieplansverktyget hittar du de anmälningskoder du ska ange i anmälan.

Kom ihåg att du i december/juni måste tacka ja till de kurser du blir antagen till.

Alla lärarprogramstudenter kan se sina kurser i studieplansverktyget

Vad är en kursplan?

I kursplanen finns information om bland annat förväntade studieresultat för kursen, vilken litteratur du ska läsa och hur kursen examineras. Via kursplanesök hittar du kursplanerna. Du kan söka på kurskoden eller namnet på kursen. Observera att kurskod och anmälningskod är två skilda saker. Kurskod är den kod som finns på kursplanen. Anmälningskoden är den kod du ska ange när du söker till kursen på hemsidan www.antagning.se.

Länk till kursplanesök

Hur vet jag vilken institution som ger kursen?

I kursplanen hittar du information om vilken institution som är kursansvarig. Det kan dock vara så att flera institutioner medverkar i en kurs, men det är alltid en institution som har huvudansvaret. Det finns också vanligtvis en kursansvarig lärare som har helhetsansvar för kursen.

I kursplanesök  hittar du information om kursen och ansvarig institution

Alla poäng är inte registrerade på den kurs jag läst?

Kontakta den institution som ansvarade för kursen.

Jag har frågor om VFU och praktik?

Läs mer i VFU-handboken och Praktikhandboken för SYV-programmet.

Jag behöver stöd i mina studier, vilken hjälp finns?

Studentcentrum och Studenthälsan är de två instanser som är aktuella om du behöver hjälp och stöd. 

Vad behöver jag göra om vill ta ett studieuppehåll?

Om du ska göra studieuppehåll en hel termin ska du ansöka via blanketten för studieuppehåll. Du erhåller ett beslut via post och får också en blankett för återupptagande av studier.

Gör du uppehåll på en påbörjad kurs ska du också meddela detta till de som är kursansvariga för de kurser du inte kommer att fullfölja. Kontakta även CSN eftersom du i sådant läge sannolikt inte längre betraktas som heltidsstuderande och inte heller kan få studielån för hela terminen.

Har jag kvar utbildningsplatsen efter studieuppehåll?

Ja, du har platsgaranti, förutsatt att vi har någonting att erbjuda dig när du ska återuppta dina studier. Vi får annars bevilja dig studieuppehåll utan platsgaranti. Om du t ex har ämnen kvar att läsa som vi inte längre erbjuds, så blir det studieuppehåll utan platsgaranti.

Hur ska jag göra om jag vill avbryta mina studier på prorammet?

Meddela kursansvarig lärare och fyll i blanketten anmälan om studieavbrott. Blanketten ska du fylla i om du avbryter programmet som helhet.

Kan jag återuppta mina studier om jag gjort avbrott?

Nej, du ska ansöka till programmet igen via www.antagning.se. Det kan då bli aktuellt med tillgodoräkning om det du läst ämnen /kurser som går att tillgodoräkna i din kommande examen.