Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Terminsöversikt SYV distans ht-2020

Obs! På grund av covid19 bedrivs hela höstterminen på distans, med digitala kursträffar via Zoom istället.

Medverkande institutioner:
Inst för Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Statsvetenskapliga institutionen
Pedagogiska institutionen
Nationalekonomi

Se schemat för varje kurs när digitala träffar och föreläsningar mm sker. Schemat finns tillgängligt via studentwebben i inloggat läge senast 1 månad innan respektive kursstart.

Termin 1 (antagna H20 – nya strukturen)

Vecka 35, självregistrering
Mån 24/8 - Mån 31/8
Självregistrering via nätet, se välkomstbrevet

Vecka 36-45 (31/8 - 3/11)
6SY003 Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp (TUV)

Vecka 45-02 (4/11 - 17/1)
6ST000 Politik och samhälle, 15 hp (Statsvetenskap)

Termin 3 (antagna H19 – gamla strukturen)

Vecka 36-42 (31/8 - 13/10)
6SY016 Utbildningssystem i Sverige och andra länder, 10 hp (TUV)

Praktikinformation från VFU-enheten

Vecka 42-02 (13/10 - 17/1)
6SY037 Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp (TUV)

Vecka 45-50
Skolförlagd praktik, 6 veckor

Termin 5 (antagna H18 + öb – gamla strukturen)

Vecka 36-42 (31/8 - 13/10)
6SY029 Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd, 10 hp (TUV)

Praktikinformation från VFU-enheten

Vecka 42-47 (13/10 - 18/11)
6SY031 Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7.5 hp (TUV)

Vecka 47-02 (18/11 - 17/1)
6SY030 Karriärteori och vägledning, 12.5 hp (TUV)

Val av examensarbete