Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tentamen

Nya rutiner vid salstentamen

För att minska smittspridningen av covid-19 i samband med salstentamen har tillfälliga rutiner införts.

Delta inte vid sjukdom

Ingen student som har symptom på sjukdom får delta vid salstentamen. Studenten ska meddela kursansvarig lärare om han eller hon inte kan delta. En student som inte kan delta på grund av sjukdom, eller inte vill delta på grund av oro, har möjlighet att delta vid nästa tillfälle.

Minska trängsel i byggnaden

Det är viktigt att studenter lämnar byggnaden så snart de lämnat in sin tentamen och på så sätt inte uppehåller sig i onödan i lokalerna.

Studenter uppmanas att hålla avstånd och undvika att tala med tentamensvakten och varandra i så stor utsträckning som möjligt inför, under och efter sin tentamen.

Smittskyddsåtgärder i tentamenssalar

  • Antalet studenter i varje sal är kraftigt begränsat. Det maximala antalet är 20 skrivande per sal. Vissa mindre salar rymmer ännu färre platser.
  • Alla skrivande är placerade med ett avstånd om 2 meter i alla riktningar från varandra.
  • Bord och toaletter rengörs mellan tentamenspassen.
  • Munskydd rekommenderas vid salstentamina och tillhandahålls till alla studenter.
  • En student som känner sig orolig över att delta kan också välja att avstå och har då möjlighet att delta vid nästa tillfälle som ges.
  • Lokalerna på Östra Paviljongen ventileras på full effekt, vilket också gör att det kan upplevas kallt.
  • För att möjliggöra för dem som verkligen behöver skriva salstentamina anpassas nu fler lokaler utöver Östra Paviljongen till avstånd och maxantal. Tentor kan också schemaläggas till söndagar eller till kvällstid med start klockan 18.00.
  • För att minska folksamlingar på Östra Paviljongen startar tentamen på olika tider i olika salar.

Dialog om smittskyddsåtgärderna sker med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Använd munskydd

Umeå universitet följer rekommenderade avstånd vid salstentamen och har kraftigt begränsat antalet skrivande i varje sal för att minska risk för smittspridning. Trots detta rekommenderar smittskyddet att munskydd används av skrivande och personal vid salstentamen som en extra säkerhetsåtgärd. Studenter erbjuds engångsmunskydd i anslutning till salstentamen.

Läs om hur munskydd ska användas

Studenter ska vara anmälda

Samtliga studenter ska vara anmälda för att skriva tentamen och finnas med på den anmälningslista som institutionen skickar till Tentamensservice. Oanmälda studenter får inte skriva tentamen.

Minskad kontakt med lärare

För att undvika att många använder samma telefon och att onödig kontakt sker med tentamensvakten, kan studenter inte ringa sin lärare om oklarheter i tentan. Istället uppmanas studenten att göra en kommentar i tentan. Lärare får heller inte besöka salen under tentamensskrivningen. Vid speciella situationer, som till exempel oklarheter om hjälpmedel eller att frågor saknas i tentan, kan vakten ringa läraren.

Fler entréer på Östra Paviljongen

Varje skrivsal på Östra Paviljongen har nu en anvisad entré för att minska trängsel vid in- och utpassering. Alla studenter måste inför sin tentamen därför ta reda på i vilken sal skrivningen ska ske och vilken entré studenten ska använda. Se karta.

Öppna kartan för att se de olika entréerna och vilka salar de leder till.

Insläpp i tentamenssalen

För att minska köbildning när studenterna går in i salen kommer inte tentamensvakten att kontrollera legitimation och anmälan vid dörren. I stället kontrollerar vakten det efter att tentamen har börjat. En lista med anmälda studenter finns uppsatt utanför respektive sal.

Inlämning av tentamen

Vid inlämning av tentamen går studenten fram till vaktbordet, visar legitimation och lämnar in sin tenta.

Ny rutin är att plexiglas finns uppsatta mellan student och vakt. Detta finns i de flesta skrivsalar. På Östra Paviljongen finns även markeringar på golvet som anvisar att max en student får stå i kö samt att studenten ska hålla lämpligt avstånd.

Covid-19: Läs om universitetets aktuella bestämmelser kring salstentamina. 

Skriva tentamen

Du kan se inbokade tentamenstillfällen i bokningssystemet TimeEdit.

Schema över inbokade tentamenstillfällen

Anmäla till tentamen

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen. För att du ska kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad på kursen och anmälningsperioden vara öppen. Du kan själv avanmäla dig under anmälningsperioden.

Institutionen som ger kursen väljer hur tentamensanmälan ska göras. Läs mer här om hur du anmäler dig till tentamen på studentwebben.

Logga in eller välj i listan:

Hitta till skrivsalen

Universitetets skrivsalar finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23. Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler.

Östra paviljongen på campuskartan

Från och med den 3 februari 2020 kostar det att parkera vid Östra paviljongen. Kostnaden är 5 kr/timme och betalning sker via parkster eller sms.

Regler vid tentamen

Det är viktigt att du har kännedom om de regler som gäller vid tentamen. Du hittar dem i regelverket.

Regler för tentamensskrivningar.