"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tentamen

Här hittar du information om att skriva salstentamen vid Umeå universitet. Salstentamen kan skrivas på papper eller digitalt.

Anmäl dig alltid till tentamen

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen. Det gör du via Ladok för studenter. För att du ska kunna anmäla dig måste du vara registrerad på kursen och anmälningsperioden vara öppen. Du kan avanmäla dig fram till det klockslag då tentamenstillfället börjar.

Se dina inbokade tentamenstillfällen

Du kan se kommande tentamenstillfällen för dina kurser när du loggat in på Ladok för studenter. Där kan du också se om du är anmäld och anmäla dig om du inte är det.

Du kan se alla planerade salstentamenstillfällen på Campus Umeå på det gemensamma tentamensschemat: Schema över inbokade tentamenstillfällen.

Digital salstentamen

En digital salstentamen skrivs på egen dator eller på en i förväg bokad lånedator i universitetets skrivsalar. Vid digital salstentamen är det alltid mycket viktigt att du kommer ihåg användarnamn och lösenord för ditt Umu-id. Om du gör tentamen på egen dator behöver du som student förbereda din dator. Följ instruktionerna på sidan Digital salstentamen med Inspera.

Rutiner och regler vid tentamen

Kom i tid till tentamen

Du behöver vara på plats 15 minuter före tentamens starttid. Legitimationskontroll och alla förberedelser ska vara klara innan tentamens starttid. Dörren till skrivsalen stängs när tentamen börjar.

Legitimera dig

Du behöver legitimera dig både när du ska komma in i salen och när du ska lämna in tentamen. Ta med dig legitimationen till din plats och ha den synligt på bordet under tentamen. Tentamensvärden kan komma att kontrollera din legitimation även när tentamen har börjat.

Godkända legitimationer vid tentamensskrivning

Dessa legitimationer är godkända vid tentamensskrivning

 • svenskt pass
 • svenskt körkort
 • svenskt och internationellt id-kort
 • svenskt SIS-märkt id eller id-kort utfärdat av svensk statlig myndighet, exempelvis Skatteverket identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • Internationellt pass som är giltigt, tydligt och inplastat och har text på engelska, franska eller spanska
 • Nationellt id-kort för EU-medborgare som är utfärdat från 2 augusti 2021 enligt EU-förordningen 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare.

Frågor och funderingar under tentamen?

Om du har frågor och funderingar under tentamen kan du kontakta en tentamensvärd. Räck upp handen så kommer tentamensvärden till dig.

Lämna in tentamen

När du lämnar in din tentamen går du fram till värdbordet, visar legitimation och lämnar in din tentamen enligt tentamensvärdens instruktioner.

Läs de fullständiga reglerna

Regel för salstentamen

Hitta till skrivsalen

Östra paviljongen

Universitetets skrivsalar finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23: Östra paviljongen på campuskartan

Det kostar 6 kr/timme att parkera vid Östra paviljongen. Du kan betala via appen Parkster eller sms.

Externa salar

Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt används, förutom salarna i Östra paviljongen, även dessa lokaler:

Aula Biologica, Biologihuset, Umeå universitet

Ersboda Folkets Hus

IKSU sport, Helsingsforshallen

Naturvetarhuset, Umeå universitet

Nolia, Showroom och Blomquist Ljungberg

Norra beteendevetarhuset, Umeå universitet

Tentamen för externa studenter

Som student vid ett annat svenskt universitet eller högskola har du möjlighet att skriva tentamen vid Östra paviljongen, Umeå universitet. Detta under förutsättning att lokal och tentamensvärd finns tillgänglig och att bokningsförfrågan kommer in minst 14 dagar innan tentamen ska skrivas. Tentamensservice bistår med administration kring tentamina. Det är gratis att skriva sin tentamen vid Umeå universitet.

Tentamen för studenter vid annat svenskt lärosäte

Bokningsförfrågan

Gör en bokningsförfrågan genom att skicka ett mejl till tentamensservice@umu.se med följande information:

 • Studentens för- och efternamn
 • Studentens personnummer
 • Studentens telefonnummer
 • Studentens mejladress
 • Namn på kontaktperson vid studentens lärosäte
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • Mejladress till kontaktperson
 • Datum för tentamen
 • Start- och sluttid för tentamen
 • Kurs- eller tentamensnamn alternativt kurskod.

När tentamen har bokats in skickar Tentamensservice en bekräftelse både till studenten och till kontaktpersonen. I bekräftelsemejlet framgår beställningens boknings-ID. Tentamen ska skickas, tillsammans med boknings-ID, med e-post till tentamenssservice@umu.se senast kl. 12.00 två arbetsdagar innan tentamen ska skrivas.

Begränsningar

Vi tar inte emot några studenter från andra lärosäten under kvällar eller helger och inte heller under dagar då vi har ovanligt många egna tentamensskrivningar (ofta i slutet och mitten av varje termin samt ytterligare några dagar under året). Vi tar bara emot externa studenter om vi har en egen tentamen som startar samma tid. Oftast börjar våra tentamensskrivningar klockan 8.00 eller klockan 13.00. Vi kan inte heller ta emot studenter från andra lärosäten som ska skriva digital salstentamen, till exempel via Inspera eller DigiExam.

Tentamen för studenter vid lärosäte utanför Sverige

Om du som utbytesstudent behöver skriva en tentamen för ditt hemuniversitet medan du är i Umeå, vänligen kontakta institutionen som ansvarar för den kurs du för närvarande läser vid Umeå universitet (eller den första kursen du ska läsa, om du ännu inte har börjat). Gör detta så snart du vet när den tentamen du behöver skriva ges.

Detta gäller även utresande utbytesstudenter som behöver skriva en tentamen för partneruniversitetet efter att ha återvänt till Umeå.

Senast uppdaterad: 2024-02-22