Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tentamen

Nya rutiner vid salstentamen

För att minska smittspridningen av covid-19 i samband med salstentamen, införs nya tillfälliga rutiner.

Tentamenssalar utanför Östra Paviljongen

Under perioder då många tentor skrivs samtidigt, kommer fler platser än Östra Paviljongen att användas för att vi ska kunna hålla avståndsreglerna. Till exempel kommer tentor att skrivas i salar på Iksu, Nolia, Ersboda Folkets Hus och campus. Även där gäller så klart samma regler:

  • Max 50 personer i en sal.
  • Rekommenderat avstånd ska hållas mellan skrivplatserna.

Studenter ska vara anmälda

Samtliga studenter ska vara anmälda för att skriva tentamen och finnas med på den anmälningslista som institutionen skickar till tentamensservice. Oanmälda studenter kommer inte att få skriva tentamen.

Fler entréer

Istället för att använda bara en entré på Östra paviljongen kommer vi att ha fyra entréer. Dessa kommer att vara knutna till olika salar.

Öppna kartan för att se de olika entréerna och vilka salar de leder till.

Olika starttider

För att minska folksamlingar på Östra paviljongen kommer vi att ha olika starttider. Starttiden för fyra av salarna kommer att vara kl. 8.00 och kl. 16.00. Starttiden för de andra fyra salarna kommer att vara kl. 9.00, 14.00 och 18.00. Vissa undantag kan förekomma.

Insläpp i tentamenssalen

För att minska köbildning när studenterna går in i salen kommer inte tentamensvakten att kontrollera legitimation och anmälan vid dörren. I stället kontrollerar vakten det efter att tentamen börjat. Listor med anmälda studenter kommer att finnas uppsatta utanför respektive sal.

Minskad kontakt med lärare

För att undvika att många använder samma telefon och att onödig kontakt sker med tentamensvakten, kommer studenter inte att kunna ringa sin lärare om oklarheter i tentan. Istället uppmanas de att göra en kommentar om det i tentan. Lärare får heller inte besöka salen under tentamens gång. Vid speciella situationer som till exempel frågetecken vid hjälpmedel eller att frågor saknas i tentan kan vakten ringa läraren.

Inlämning av tentamen

Vid inlämning av tentamen går studenten fram till vaktbordet, visar legitimation och lämnar in tentan. Ny rutin är att plexiglas finns uppsatt mellan student och vakt, samt att markeringar på golvet anvisar att max en student får stå i kö samt att den håller lämpligt avstånd.

I övrigt kommer studenterna uppmanas att hålla avstånd och undvika att tala med tentamensvakten och varandra i så stor utsträckning som möjligt.

 

Skriva tentamen

Du kan se inbokade tentamenstillfällen i bokningssystemet TimeEdit.

Schema över inbokade tentamenstillfällen

Anmäla till tentamen

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen. För att du ska kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad på kursen och anmälningsperioden vara öppen. Du kan själv avanmäla dig under anmälningsperioden.

Institutionen som ger kursen väljer hur tentamensanmälan ska göras. Läs mer här om hur du anmäler dig till tentamen på studentwebben.

Hitta till skrivsalen

Universitetets skrivsalar finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23. Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler.

Östra paviljongen på campuskartan

Från och med den 3 februari 2020 kostar det att parkera vid Östra paviljongen. Kostnaden är 5 kr/timme och betalning sker via parkster eller sms.

Regler vid tentamen

Det är viktigt att du har kännedom om de regler som gäller vid tentamen. Du hittar dem i regelverket.

Regler för tentamensskrivningar.