"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationalisering för studenter på socionomprogrammet

Du har under dina studier på socionomprogrammet möjlighet att resa utomlands under termin tre och fem. Du kan vara freemover fem till sju veckor eller åka på stipendium från Erasmus+ under 60 dagar.

Det är viktigt att du först anmäler att du vill resa – vänta med att boka tills du fått ett godkännande av institutionen.

 

Termin 3
Erbjuder två alternativ till internationalisering

Alternativ 1)

Socialt arbete i ett internationellt perspektiv 15 hp (valbar kurs) Här varvar du teoretiska studier med en placering i en social verksamhet.

Kursplan

I kursen sker fältförlagda studier utomlands som syftar till att förbereda dig för internationellt socialt arbeta i olika kulturella kontexter. Under handledning i en social organisation kommer du att observera och aktivt delta i socialt arbete i ett internationellt sammanhang. Kursen ger möjlighet att studera samspelet mellan individ, social situation och levnadsvillkor som finns i landet som fältstudierna genomförs.

Alternativ 2)
Grupparbete på distans

Collaborative online international learning (COIL)project.
Strategisk samverkan och med virtuellt utbyte mellan socionomutbildningarna vid Umeå Universitet och La Trobe University – Melbourne, Australien

Här får du delta i strategisk samverkan genom virtuellt utbyte mellan socionomutbildningarna vid Umeå Universitet och La Trobe University där samtliga studenter får internationell kunskap. En gemensam gruppuppgift och att studenterna delas in i tvärgrupper för maximalt utbyte mellan länderna och kunskapsöverföring.

Termin 5
Handledd verksamhetsförlagd utbildning - Internationellt, 30 hp 

Du gör din Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. Du ordnar själv din VFU-plats men först efter godkännande av ansvarig lärare.

Kursplan

Under VFU skall du i dina studier inhämta nya kunskaper och erfarenheter ifrån den sociala verksamheten och omsätta och relatera dem till tidigare erfarenheter och kunskaper. Under praktiktiden ingår att du genomför ett antal examinationer under praktikterminen. Du har tillgång till en handledare under hela praktikperioden.

Efter examen
Erasmuspraktik - Recent Graduate

Du kan åka efter att du tagit kandidat eller socionomexamen, men måste fortfarande vara student vid Umeå universitet, om du fått din examen utfärdad kan du inte ansöka om praktik.

Länk till Praktisera utomlands

Erasmuspraktik efter du slutförda studier (recent graduate), ansöker om stipendium under sista termin som registrerad student vid Umeå universitet. Om stipendium beviljas måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.

Om du åker på praktik efter examen kommer du inte få högskolepoäng för praktiken och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement. Du måste ha genomfört din praktik senast tolv månader efter du har avslutat dina studier vid Umeå universitet.

Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om praktik.

Förutsättningar för teoretiska studier

Studenten ansvarar för att hitta lämpliga kurser och jämförbara med kurser som finns vid ett utländskt lärosäte.

Studenten måste ansöka om tillgodoräknande och detta sker genom att skicka in ansökan med kursplaner från utbildningen eller kursen från det utländska lärosätet.

Ansökan handläggs av IKP - Internationell kontaktperson vid institutionen

Efter positivt besked fullföljer studenten sedvanligt ansökningsförfarande hos det utländska lärosätet. Kurserna bör ha ett likvärdigt innehåll så att vi kan intyga att du erhållit kunskap som anges i vår examensbeskrivning

Sommarkurser

Våra partneruniversitet inom Erasmus+ har sommarkurser i olika grad och omfattning. Sommarkurser anslås via sidan Canvas för alla studenter

Årligen utlyses fyra studieplatser på Shandong University som har internationell sommarkurs under cirka två veckor under sommarmånaderna. Kursen varvar undervisning med studiebesök i olika sociala verksamheter. Våra studenter får bo och äta gratis.

Pga Covid-situationen är detta för närvarande pausad.

All information om sommarkurser eller annan viktig information anslås via canvas så att alla våra studenter får tillgång till informationen.

Försäkringar och avtal

Samtliga studenter är försäkrade under sin utlandsvistelse via Kammarkollegiet.

Vid Umeå universitet dels centrala avtal och på institutionsnivå har vi lokala avtal. Vi har ett lokalt bilateralt avtal som studenten kan använda sig av när dem vill studera utomlands.

Senast uppdaterad: 2024-02-16