Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktisera utomlands

Du kan söka stipendium för att göra praktik i Europa inom ramen för Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra kostnader i samband med utlandspraktiken. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt Europeiska kommissionens regler. Om du har en utfärdad examen kan du inte söka Erasmusstipendium för praktik.

Jenny berättar om praktik i Bryssel

Inom Erasmus+ kan du resa ut på studier eller praktik sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, d.v.s. tolv månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå. För att få ett Erasmusstipendium måste du som student och din praktikvärd uppfylla vissa villkor. Du kan inte tilldelas ett Erasmusstipendium om du samtidigt får ett annat stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Olika möjligheter till praktik

Inom ramen för en praktikkurs eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du tillbringar din praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Umeå universitet.

Inom ramen för ett examensarbete/uppsats

Du är registrerad på examensarbete/uppsats vid Umeå universitet och examineras i Umeå. Du genomför din datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag, en organisation, eller ett universitet i Europa. Din handledare vid Umeå universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Om du gör praktik på ett universitet får du inte samtidigt vara registrerad på en kurs vid det universitetet.

Du kan inte kan söka praktikstipendium för att göra examensarbete på ett universitet som Umeå universitet har utbytesavtal med. Då ska du åka på Erasmusstudier i stället. Vilka universitet vi har utbytesavtal med, finns i Solemove.

Utanför dina ordinarie studier

Under dina studier: Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad student vid Umeå universitet, till exempel mellan två terminer. Praktiken omnämns i ditt Diploma Supplement (bilaga till ditt examensbevis) om du begär det, men du får inte högskolepoäng för praktiken.

Efter dina studier: Du kan även ansöka om stipendiet för att göra praktik efter dina studier är avslutade, som så kallad 'recent graduate'. Du kommer då inte få högskolepoäng för praktiken, och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement.

 • Du måste ansöka om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet.
 • Du ska genomföra och avsluta din praktik senast tolv månader efter att du avslutat dina studier vid Umeå universitet.
 • Du måste få din stipendieansökan godkänd, innan du ansökt om din examen.
 • Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.

Behöriga länder att söka till är

 • De 27 EU-länderna (gäller inte Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Makedonien, Storbritannien och Serbien.
 • De yttersta randområdena: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy.
 • Länderna och territorierna i EU:s lista över Overseas countries and territories

Villkor och ansökan

Behörighetsregler för dig som söker

Som sökande ska du

 • upprätta ett learning agreement tillsammans med din praktikvärd och din studievägledare/internationella kontaktperson. (Institutionen där du är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen du studerar för.)
 • vara registrerad student på heltidsstudier vid Umeå universitet när du söker stipendium (detta gäller även om du ska genomföra praktiken efter du har slutfört dina studier vid Umeå universitet).
 • bedriva studier som syftar till en erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet (Umeå universitet).
 • blogga under praktikperioden.
 • utföra hela praktiken hos samma praktikvärd och bo i praktiklandet under hela din praktikperiod.
 • genomgå ett språktest före och efter praktikperioden.
 • lämna in ett Traineeship Certificate och fylla i en slutrapport.
 • inte ta emot andra stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet samtidigt.

Villkor som din praktik måste uppfylla

Din praktik ska

 • vara på heltid och omfatta minst 60 dagar och som längst 6 månader (med möjlighet till förlängning upp till ett år om det finns tillräckligt med medel kvar).
 • ske vid ett godkänt företag/organisation i något av programländerna i Erasmusprogrammet.
 • tillgodoräknas inom dina studier vid Umeå universitet, alternativt erkännas i ett Diploma Supplement (detta gäller inte för studenter som är nyligen utexaminerade och genomför Erasmuspraktik).

Vilka praktikvärdar är godkända?

Företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn är godkända praktikvärdar.

Praktikvärdar som inte är godkända

 • EU-institutioner och andra EU-organ
 • Organisationer som hanterar EU-program
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och College of Europe i Belgien och Polen)

Så ansöker du

Du börjar med att fylla i en webbansökan om stipendium för Erasmuspraktik (webbansökan inkluderar motivationsbrev)

Ansökan om Erasmus praktikstipendium

Inom tio dagar efter din webbansökan får du en inbjudan via e-post till Umeå universitets Cambrosida för Erasmuspraktik. När du har fått tillgång till sidan hittar du mer information om vad du behöver göra för att ha en komplett ansökan. Ansökan måste vara komplett senast 30 dagar innan du påbörjar din praktik, därför är det viktigt att du skickar in din webbansökan i god tid, gärna två månader innan praktikens startdatum.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året, vi handlägger dem löpande med undantag för:

1 juli–10 augusti
15 december–10 januari.

Om du lämnar in en ansökan under någon av perioderna ovan är det först när perioden är avslutad som handläggningen kan påbörjas. Om du ska påbörja en praktik under augusti/september, eller i januari/februari är det därför extra viktigt att du planerar för att lämna in din ansökan i god tid.

Efter din ansökan

Stipendier fördelas enligt "först till kvarn"

Antalet stipendier är begränsade och fördelas enligt principen "först till kvarn", så länge det finns medel kvar. Du ska därför fullfölja din ansökan senast 30 dagar efter du har fått tillgång till Cambrosidan. Om det finns fler sökanden än medel kommer ett urval att göras baserat på ett antal kriterier som finns i dokumentet:
Prioriteringsordning

Stipendiebelopp och utbetalning

För dig som påbörjade din praktik den 26 augusti 2019, eller senare, är stipendiebeloppet 595–655 euro/månad.

Ungefär 70 procent av den totala summan utbetalas till dig i början av praktikperioden. Det resterande beloppet betalas ut när du har avslutat din praktik och uppfyllt villkoren som nämns under "Villkor och ansökan".

Stipendiet betalas ut den 25:e varje månad. Utbetalningen är i enlighet med den valutakurs som fanns då universitetet tog emot praktikmedlen. Om du avbryter din praktik eller inte uppfyller villkoren kan du bli tvungen att återbetala hela, eller delar av, stipendiet.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Du är försäkrad genom Student UT

Som Erasmuspraktikant är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du åker på poänggivande praktik får du ditt försäkringsintyg av studievägledaren/internationella kontaktpersonen vid din institution.
Om du inte får tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Umeå universitet får du ditt försäkringsintyg av International Office genom att skicka ett e-post till erasmusstipendium@umu.se.

Det är upp till dig att se över ditt försäkringsskydd och bedöma ditt försäkringsbehov. Du kan behöva teckna en egen försäkring.
Student UT

Språktest före och efter praktiken

Du ska göra ett språktest före och efter din praktikperiod. Ditt resultat påverkar inte din möjlighet att få stipendium utan är enbart för att du ska få ett besked om vilken nivå din kunskap motsvarar. Om ditt resultat är B1 eller lägre får du en inbjudan till att gå en språkkurs online.

Testet är webbaserat och du gör det i det språk som blir ditt arbetsspråk, i dagsläget kan du göra testet i något av följande språk:

Bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, nederländska polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska.

Erasmuspraktik efter examen

Om du vill göra Erasmuspraktik efter du slutfört dina studier (recent graduate), krävs det att du ansöker om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet. Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.

Om du åker på praktik efter examen kommer du inte få högskolepoäng för praktiken och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement. Du måste ha genomfört din praktik senast tolv månader efter du har avslutat dina studier vid Umeå universitet.

Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om praktik.

Information till dig som planerar att göra Erasmuspraktik i Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Som student kan du ändå ansöka om Erasmuspraktik i Storbritannien fram till och med vårterminen 2023 (praktiken måste vara avslutad senast 31 maj 2023). Stipendium beviljas så länge vi har stipendiemedel kvar.

Ansökan om Certificate of Sponsorship 

Du som planerar att göra praktik i Storbritannien ska också göra en webbansökan till Umeå universitet, minst 3 månader innan ditt planerande startdatum. Du hittar mer information om det under Villkor och ansökan. När du har skickat in din webbansökan, ska du skicka ett mejl till erasmusstipendium@umu.se. Om din erasmuspraktikansökan godkänns behöver Umeå universitet ansöka om ett så kallat Certificate of Sponsorship (CoS) från British Council för din räkning innan du kan ansöka om T5-visumet. Du behöver CoS-numret till visumansökan.

Till ansökan om Certifiate of Sponsorship behöver vi få in underlag från dig. Du hittar mer information om vilken typ av dokumentation som krävs i Higher education (HE) T5 handbook.

Det kan ta upp till 4 veckor efter att Umeå universitet skickat in ansökan till British Council att få Certificate of Sponsorship-numret. 

Ansök om T5-visum

Du som ska göra praktik inom Erasmus+ i Storbritannien måste ansöka om T5-visum.

Du ska bifoga Certificate of Sponsorship-numret i din visumansökan. Mer information om detta finns på British Council’s hemsida. Godkännande om ansökan av T5-visum tar vanligtvis 5–30 dagar men kan ta upp till 2 mån efter att du skickat in din visumansökan.

Du hittar information om hur du ansöker om T5-visum, Immigration Health Surcharge etc. på den brittiska regeringens hemsida.

Att ta hänsyn till i din tidsplanering

 • Ett godkännande av din fullständiga erasmuspraktikansökan kan ta upp till 1 mån.
 • Tid du behöver för att samla in den dokumentation som krävs för Certificate of Sponsorship.
 • Tid Umeå universitet behöver för att sammanställa ansökan om Certificate of Sponsorship efter att vi mottagit din dokumentation och skicka in ansökan till British Council (ca 2 veckor).
 • Godkännande av Certificate of Sponsorship-ansökan från British Council (kan ta upp till 4 veckor efter att Umeå universitet skickat in ansökan).
 • Godkännande av ansökan om T5-visum (tar vanligtvis 5-30 dagar men kan ta upp till 2 mån efter att du skickat in din visumansökan)

Skicka ett mejl till erasmusstipendium@umu.se när du har skickat in din erasmuspraktikansökan.

Hur påverkas stipendium för Erasmuspraktik av Covid-19?

Du som vill söka ett stipendium för Erasmuspraktik för sommaren 2021 eller kommande läsår 2021/2022 kan fortfarande göra det, men i dagsläget kommer endast preliminära besked att skickas ut eftersom läget förändras kontinuerligt.

De preliminära beskeden skickas till dig för att du ska få en bild om du är behörig att söka och att stipendiemedel finns tillgängliga för din tilltänkta praktikperiod.

Du kommer att få ett definitivt beslut i närmare anslutning till den planerade praktikens start, då vi vet mer om det aktuella läget kring Covid-19.

Håll dig uppdaterad via universitetets webbsidor med information till studenter med anledning av covid-19. 

 

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den person som ärendet berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.