"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktisera utomlands

Du kan söka stipendium för att göra praktik i Europa inom ramen för Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra kostnader i samband med utlandspraktiken. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt Europeiska kommissionens regler. Om du har en utfärdad examen kan du inte söka Erasmusstipendium för praktik.

Jenny berättar om praktik i Bryssel

Inom Erasmus+ kan du resa ut på studier eller praktik sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, d.v.s. tolv månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå. För att få ett Erasmusstipendium måste du som student och din praktikvärd uppfylla vissa villkor. Du kan inte tilldelas ett Erasmusstipendium om du samtidigt får ett annat stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Olika möjligheter till praktik

Inom ramen för en praktikkurs eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du tillbringar din praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Umeå universitet.

Inom ramen för ett examensarbete/uppsats

Du är registrerad på examensarbete/uppsats vid Umeå universitet och examineras i Umeå. Du genomför din datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag, en organisation, eller ett universitet i Europa. Din handledare vid Umeå universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Om du gör praktik på ett universitet får du inte samtidigt vara registrerad på en kurs vid det universitetet.

Du kan inte kan söka praktikstipendium för att göra examensarbete på ett universitet som Umeå universitet har utbytesavtal med. Då ska du åka på Erasmusstudier i stället. Vilka universitet vi har utbytesavtal med, finns i Solemove.

Utanför dina ordinarie studier

Under dina studier: Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad student vid Umeå universitet, till exempel mellan två terminer. Praktiken omnämns i ditt Diploma Supplement (bilaga till ditt examensbevis) om du begär det, men du får inte högskolepoäng för praktiken.

Efter dina studier: Du kan även ansöka om stipendiet för att göra praktik efter dina studier är avslutade, som så kallad 'recent graduate'. Du kommer då inte få högskolepoäng för praktiken, och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement.

 • Du måste ansöka om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet.
 • Du ska genomföra och avsluta din praktik senast tolv månader efter att du avslutat dina studier vid Umeå universitet.
 • Du måste få din stipendieansökan godkänd, innan du ansökt om din examen.
 • Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.

Behöriga länder att söka till är

 • EU-länderna (gäller inte Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Nordmakedonien, och Serbien.
 • Länderna och territorierna i EU:s lista över Overseas countries and territories

Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte vara med i Erasmus+ 2021–2027. Från och med läsåret 2022/2023 finns inga stipendier via Umeå universitet inom Erasmus+ programmet för praktik till Storbritannien. Om du redan har beviljats stipendium för vårterminen 2022 kommer du fortfarande att få det utbetalt.

Villkor och ansökan

Behörighetsregler för dig som söker

Som sökande ska du

 • upprätta ett learning agreement tillsammans med din praktikvärd och din studievägledare/internationella kontaktperson. (Institutionen där du är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen du studerar för.)
 • vara registrerad student på heltidsstudier vid Umeå universitet när du söker stipendium (detta gäller även om du ska genomföra praktiken efter du har slutfört dina studier vid Umeå universitet).
 • bedriva studier som syftar till en erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet (Umeå universitet).
 • utföra hela praktiken hos samma praktikvärd och bo i praktiklandet under hela din praktikperiod.
 • genomgå ett språktest före praktikperioden.
 • lämna in ett Traineeship Certificate och fylla i en slutrapport.
 • inte ta emot andra stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet samtidigt.

Villkor som din praktik måste uppfylla

Din praktik ska

 • vara på heltid och omfatta minst 60 dagar och som längst 6 månader (med möjlighet till förlängning upp till ett år om det finns tillräckligt med medel kvar).
 • ske vid ett godkänt företag/organisation i något av programländerna i Erasmusprogrammet.
 • tillgodoräknas inom dina studier vid Umeå universitet, alternativt erkännas i ett Diploma Supplement (detta gäller inte för studenter som är nyligen utexaminerade och genomför Erasmuspraktik).

Vilka praktikvärdar är godkända?

Företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn är godkända praktikvärdar.

Praktikvärdar som inte är godkända

 • EU-institutioner och andra EU-organ
 • Organisationer som hanterar EU-program
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och College of Europe i Belgien och Polen)

Så ansöker du

Du börjar med att fylla i en webbansökan om stipendium för Erasmuspraktik (webbansökan inkluderar motivationsbrev)

Ansökan om Erasmus praktikstipendium

Inom tio dagar efter din webbansökan får du en inbjudan via e-post till Umeå universitets Canvassida för Erasmuspraktik. När du har fått tillgång till sidan hittar du mer information om vad du behöver göra för att ha en komplett ansökan. Ansökan måste vara komplett senast 30 dagar innan du påbörjar din praktik, därför är det viktigt att du skickar in din webbansökan i god tid, gärna två månader innan praktikens startdatum.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året, vi handlägger dem löpande med undantag för:

1 juli–10 augusti
15 december–10 januari.

Om du lämnar in en ansökan under någon av perioderna ovan är det först när perioden är avslutad som handläggningen kan påbörjas. Om du ska påbörja en praktik under augusti/september, eller i januari/februari är det därför extra viktigt att du planerar för att lämna in din ansökan i god tid.

Efter din ansökan

Stipendier fördelas enligt "först till kvarn"

Antalet stipendier är begränsade och fördelas enligt principen "först till kvarn", så länge det finns medel kvar. Du ska därför fullfölja din ansökan senast 30 dagar efter du har fått tillgång till vår sida i Canvas. Om det finns fler sökanden än medel kommer ett urval att göras baserat på ett antal kriterier som finns i dokumentet:
Prioriteringsordning

Stipendiebelopp och utbetalning

För dig som påbörjar din praktik den 15 maj 2022 eller senare, är stipendiebeloppet 550–660 euro/månad. Beloppet varierar beroende på vilket land du åker till.

Ungefär 70 procent av den totala summan utbetalas till dig i början av praktikperioden. Det resterande beloppet betalas ut när du har avslutat din praktik och uppfyllt villkoren som nämns under "Villkor och ansökan".

Stipendiet betalas ut den 25:e varje månad. Utbetalningen är i enlighet med den valutakurs som fanns då universitetet tog emot praktikmedlen. Om du avbryter din praktik eller inte uppfyller villkoren kan du bli tvungen att återbetala hela, eller delar av, stipendiet.

Möjlighet till extra stipendiemedel

Alla ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+ oavsett förutsättningar. Du som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan ansöka om ett högre stipendiebelopp om praktiken medför extra kostnader för t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. 

Om du åker på praktik med barn har du möjlighet att ansöka om ett särskilt tillägg.

För mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Grönt resande

Du kan ansöka om extra medel och resdagar om du gör mer än halva din resa med transport som har låga utsläpp, t.ex. buss, tåg, båt, bilpool eller annat hållbart transportsätt. Du får ett engångsbelopp på 50 euro för grönt resande. Du kan också få medel för max fyra extra resdagar. Summan är kopplat till din destination och är samma som ditt stipendium, det vill säga beräknat per dag.

Du är försäkrad genom Student UT

Som Erasmuspraktikant är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du åker på poänggivande praktik får du ditt försäkringsintyg av studievägledaren/internationella kontaktpersonen vid din institution.
Om du inte får tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Umeå universitet får du ditt försäkringsintyg av International Office genom att skicka ett e-post till erasmusstipendium@umu.se.

Det är upp till dig att se över ditt försäkringsskydd och bedöma ditt försäkringsbehov. Du kan behöva teckna en egen försäkring.
Student UT

Språktest före praktiken

Du ska göra ett språktest före din praktik. Ditt resultat påverkar inte din möjlighet att få stipendium utan är enbart för att du ska få ett besked om vilken nivå din kunskap motsvarar. Om ditt resultat är B1 eller lägre får du en inbjudan till att gå en språkkurs online.

Testet är webbaserat och du gör det i det språk som blir ditt arbetsspråk, i dagsläget kan du göra testet i något av följande språk:

Bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, nederländska polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska.

Erasmuspraktik efter examen

Efter du slutfört dina studier

Om du vill göra Erasmuspraktik efter du slutfört dina studier (recent graduate), krävs det att du ansöker om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet. Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.

Efter examen

Om du åker på praktik efter examen kommer du inte få högskolepoäng för praktiken och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement. Du måste ha genomfört din praktik senast tolv månader efter du har avslutat dina studier vid Umeå universitet.

Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om praktik.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2022-10-13