"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Praktisera utomlands

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Umeå universitet kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling vid ett företag eller en organisation. Det är en möjlighet att ge din examen en unik profil!

Jenny berättar om praktik i Bryssel

Inom Erasmusprogrammet har du möjlighet att resa ut på studier eller
praktik sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat-, master- och doktorandnivå). Det är ett tillfälle att skaffa nya erfarenheter, möta nya människor och ta ett steg vidare i din framtida karriär!

Olika möjligheter till praktik

Studentaktiviteter som räknas som praktik: heltidspraktik utomlands på företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra, datainsamling till uppsats eller avhandling och i vissa fall uppsatsskrivande. 

Inom ramen för en praktikkurs eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du tillbringar din praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Umeå universitet.

Inom ramen för ett examensarbete/uppsats

En praktik handlar om att lära sig ett arbete på en arbetsplats och att vara delaktig där. Om det går att kombinera att samla data för en uppsats och samtidigt utföra en praktik för en organisation/företag, kan det gå bra att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium. 

Du är registrerad på examensarbete/uppsats vid Umeå universitet och examineras i Umeå. Du genomför din datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag, en organisation, eller ett universitet i Europa. Din handledare vid Umeå universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Om du gör praktik på ett universitet får du inte samtidigt vara registrerad på en kurs vid det universitetet.

Praktiken sker inom ramen för uppsatsen. Fokus är på praktiken som behövs för att din uppsats ska vara möjlig att genomföra. Uppsatsen måste höra ihop med praktiken, d.v.s. uppsatsen är inte möjlig utan praktiken då exempelvis datainsamlingen som du gör under praktiken utgör underlaget för uppsatsen.

Utanför/efter dina ordinarie studier

Under dina studier: Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad student vid Umeå universitet, till exempel mellan två terminer. Praktiken omnämns i ditt Diploma Supplement (bilaga till ditt examensbevis) om du begär det, men du får inte högskolepoäng för praktiken.

Efter dina studier: Du kan även ansöka om stipendiet för att göra praktik efter dina studier är avslutade, som så kallad 'recent graduate'. Du kommer då inte få högskolepoäng för praktiken, och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement.

 • Du måste ansöka om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet. Se terminstiderna här.

 • Du ska genomföra och avsluta din praktik senast tolv månader efter att du avslutat dina studier vid Umeå universitet.

 • Du måste få din stipendieansökan godkänd, innan du ansökt om din examen.

 • Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.
 

Villkor

Villkor för dig som söker

Som sökande ska du

 • vara registrerad student på heltidsstudier vid Umeå universitet när du söker stipendium (detta gäller även om du ska genomföra praktiken efter du har slutfört dina studier vid Umeå universitet).

 • bedriva studier som syftar till en erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet vid Umeå universitet. En student som enbart tänker läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmusmobilitet. Däremot kvalificerar sig fristående kursstudenter, som ämnar ta ut en examen, för Erasmusmobilitet.

 • utföra hela praktiken hos samma praktikvärd och bo i praktiklandet under hela din praktikperiod.

 • inte ta emot andra stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet samtidigt

Ej godkända förutsättningar

Erasmus+ har som syfte att främja internationell mobilitet och att hjälpa studenter skaffa sig internationell erfarenhet. Du kan därför inte få Erasmus+ stipendium:

 • för praktik i Sverige

 • för praktik i det land där du bor medan du studerar vid Umeå universitet

 • för praktik på distans

 • om du pendlar från Sverige till din praktikplats

Hitta praktikplats

Du som student hittar själv din praktikplats. Du kan praktisera på ett företag, forskningsinstitut, laboratorium eller någon annan relevant organisation. Du behöver hitta din praktikplats innan du ansöker om stipendiet. Du kan själv direkt kontakta de arbetsplatser du är intresserad att göra din praktik hos, det finns även möjlighet att vända sig till organisationer eller företag som kan hjälpa till att förmedla praktikplatser.

Villkor som din praktik måste uppfylla

Din praktik ska

 • vara på heltid och omfatta minst 60 dagar och som längst 360 dagar.

 • ske vid ett godkänt företag/organisation i något av programländerna i Erasmusprogrammet.

 • tillgodoräknas inom dina studier vid Umeå universitet, alternativt erkännas i ett Diploma Supplement (detta gäller inte för studenter som är nyligen utexaminerade och genomför Erasmuspraktik).

 • bli godkänd av din heminstitution

 • vara relevant för dina studier (oavsett om praktiken genomförs utanför dina studier)

Vilka praktikvärdar är godkända?

Företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn är godkända praktikvärdar.

Praktikvärdar som inte är godkända

 • EU-institutioner och andra EU-organ

 • Organisationer som hanterar EU-program

 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och College of Europe i Belgien och Polen)

Behöriga länder att söka till är

 • EU-länderna (gäller inte Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Nordmakedonien och Serbien. Dessutom kan du få stipendium om du gör praktik vid Fribourg University i Schweiz.

 • Länderna och territorierna i EU:s lista över Overseas countries and territories

Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte vara med i Erasmus+ 2021–2027. 

 

Så ansöker du

Skicka in din ansökan

När du ordnat en praktikplats så fyller du i en webbansökan om stipendium för Erasmuspraktik (webbansökan inkluderar motivationsbrev)

Här fyller du i ansökan för Erasmuspraktik. 

Inom tio arbetsdagar efter din webbansökan får du en inbjudan via e-post till Umeå universitets Canvassida för Erasmuspraktik. När du har fått tillgång till sidan hittar du mer information om vad du behöver göra för att ha en komplett ansökan. Ansökan måste vara komplett senast 30 dagar innan du påbörjar din praktik, därför är det viktigt att du skickar in din webbansökan i god tid, gärna minst två månader innan praktikens startdatum. Ansökningar som skickas in efter praktiken har påbörjats kommer ej handläggas. 

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året, vi handlägger dem löpande med undantag för:

1 juli–10 augusti
15 december–10 januari.

Om du lämnar in en ansökan under någon av perioderna ovan är det först när perioden är avslutad som handläggningen kan påbörjas. Om du ska påbörja en praktik under augusti/september, eller i januari/februari är det därför extra viktigt att du planerar för att lämna in din ansökan i god tid.

Möjligheter till extra finansiering

För dig med funktionsnedsättning

Alla ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+ oavsett
förutsättningar. Du som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansökan om extra medel utöver den ordinarie stipendiesumman för att täcka extra kostnader för t.ex. specialtransport, anpassat boende, förberedande teckenspråkskurs, anpassning av läromedel eller liknande. Det finns olika medel att söka:

Top-up
Top-up är i dagsläget 250 EUR/månad.

Intyg: exempelvis NAIS-beslut från samordnare för pedagogiskt stöd på lärosätet eller från t.ex. den kommun som står för stöd till studenten idag eller annan typ av bekräftande dokumentation.

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

För mer information samt skicka in intyg (i anslutning till stipendieansökan före praktiken), kontakta erasmusstipendium@umu.se

Faktiska kostnader (from ht24)
Utöver bidraget som beskrivs ovan, kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader om de överstiger den extra ersättningen på 250EUR/månad. Detta är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig under din utlandsvistelse. 
 
Om du är i behov av att ansöka om extra inkluderingsstöd rekommenderar vi att du börjar med din ansökan i extra god tid. Börja med att prata med ansvarig vid din institution så snart som möjligt, gärna 6 månader innan du planerar att resa i väg på ditt utbyte. Institutionen kontaktar erasmusstipendium@umu.se för att påbörja processen att ansöka om faktiska kostnader. Du kommer få information om vad du behöver göra inför ansökan.  

Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska vara godkänd innan mobiliteten påbörjas. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Det är Universitets- och Högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas. 

För dig med barn

Alla ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+ oavsett
förutsättningar. Studenter med barn, oavsett om barnet följer med på mobilitet eller inte kan ansökan om eextra medel. Det finns två olika ersättningar att söka:

Top-up

Top-up är i dagsläget 250 EUR/månad.

Intyg: familjebevis från Skatteverket som visar att studenten har barn eller likvärdigt dokument för internationella studenter.

För mer information samt skicka in intyg (i anslutning till stipendieansökan före praktiken), kontakta erasmusstipendium@umu.se

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

Faktiska kostnader (from ht24)
Utöver bidraget som beskrivs ovan, kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader om de överstiger den extra ersättningen på 250EUR/månad. Detta är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig under din utlandsvistelse. 
 
Om du är i behov av att ansöka om extra inkluderingsstöd rekommenderar vi att du börjar med din ansökan i extra god tid. Börja med att prata med ansvarig vid din institution så snart som möjligt, gärna 6 månader innan du planerar att resa i väg på ditt utbyte. Institutionen kontaktar erasmusstipendium@umu.se för att påbörja processen att ansöka om faktiska kostnader. Du kommer få information om vad du behöver göra inför ansökan.  

Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska vara godkänd innan mobiliteten påbörjas. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Det är Universitets- och Högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas. 

Resebidrag (från ht-24)

Du som åker på utbyte inom Erasmus+ kan ansöka om extra medel och ersättning för resdagar vid ditt utbyte (gäller från ht24). Du får ett engångsbelopp på 28 EUR och uppåt beroende på avståndet mellan avreseplats och utbytesdestination. Exakt summa för just dig, ser du i Canvas när du slutför din ansökan om Erasmus+ stipendium. Om du gör mer än halva din resa med transport som har låga utsläpp, t.ex. buss, tåg, bilpool eller annat hållbart transportsätt kan du få högre ersättning. 

Du kan även få medel för extra resdagar; 2 om du reser icke-grönt och upp till 6 resedagar om du reser grönt. Summan för resdagarna är kopplat till landet där du gör din praktik och är beräknat per dag

 

 

Efter din ansökan

Stipendier fördelas enligt "först till kvarn"

Antalet stipendier är begränsade och fördelas enligt principen "först till kvarn", så länge det finns medel kvar. Du ska därför fullfölja din ansökan senast 30 dagar efter du har fått tillgång till vår sida i Canvas. Om det finns fler sökanden än medel kommer ett urval att göras baserat på ett antal kriterier som finns i dokumentet:
Prioriteringsordning

Stipendiebelopp och utbetalning

Stipendiesumman för Erasmuspraktik varierar beroende på vilket land du gör din praktik i och är mellan 660-710 EUR/månad.

Ungefär 70 procent av den totala summan utbetalas till dig i början av praktikperioden. Det resterande beloppet betalas ut när du har avslutat din praktik och uppfyllt villkoren som finns på Canvas.

Stipendiet betalas ut den 25:e varje månad. Utbetalningen är i enlighet med den valutakurs som fanns då universitetet tog emot praktikmedlen. Om du avbryter din praktik eller inte uppfyller villkoren kan du bli tvungen att återbetala hela, eller delar av, stipendiet.

Du är försäkrad genom Student UT

Som Erasmuspraktikant är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du åker på poänggivande praktik får du ditt försäkringsintyg av studievägledaren/internationella kontaktpersonen vid din institution.
Om du inte får tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Umeå universitet får du ditt försäkringsintyg av International Office genom att skicka ett e-post till erasmusstipendium@umu.se.

Det är upp till dig att se över ditt försäkringsskydd och bedöma ditt försäkringsbehov. Du kan behöva teckna en egen försäkring.
Student UT

"Våga testa! Oavsett hur det går kommer du växa av utmaningen. "

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2024-05-30