Hoppa direkt till innehållet
printicon

Praktisera utomlands

Du kan söka stipendium för att göra praktik i Europa inom ramen för Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra kostnader i samband med utlandspraktiken. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt Europeiska kommissionens regler. Om du har en utfärdad examen kan du inte söka Erasmusstipendium för praktik.

Inom Erasmus+ kan du resa ut på studier eller praktik sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, d.v.s. tolv månader på respektive kandidat-, master- och doktorandnivå. För att få ett Erasmusstipendium måste du som student och din praktikvärd uppfylla vissa villkor. Du kan inte tilldelas ett Erasmusstipendium om du samtidigt får ett annat stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Behöriga länder att söka till är

 • De 28 EU-länderna (gäller inte Sverige) samt Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet och Makedonien.
 • De yttersta randområdena: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy.
 • Länderna och territorierna i EU:s lista över Overseas countries and territories

Serbien deltar i Erasmusprogrammet från och med höstterminen 2019.

Brexit och praktik i Storbritannien

Europeiska rådet enades den 10 april 2019 om en andra förlängning av tidsfristen för det brittiska utträdet. Tidsfristen gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Utträdet kan dock ske tidigare än detta datum om EU och Storbritannien kommer överens om ett utträdesavtal.

Du kan ansöka om Erasmusstipendium för praktik till Storbritannien men det finns i nuläget ingen garanti för att du får ett stipendium, även om du har ansökt och din ansökan har beviljats. Handläggningen kan komma att bli något försenad.

Hur länge möjligheten att söka stipendium finns beror på hur utträdet ser ut och när det sker, vilket ännu är oklart. I nuläget finns följande scenarier:

 • Utträde med avtal innebär att Storbritanninen fortsätter vara med i Erasmus+ till år 2020.
 • Utträde utan avtal innebär att studenter som åker ut innan utträde kan genomföra sin mobilitet som planerat. Inga nya mobiliteter inom Erasmus+ kan påbörjas efter ett eventuellt avtalslöst utträde, om det inte vid det tillfället finns andra överenskommelser som gäller Erasmus+.

Villkor och ansökan

Behörighetsregler för dig som söker

Som sökande ska du

 • upprätta ett Learning Agreement tillsammans med din praktikvärd och din studievägledare/internationella kontaktperson. (Institutionen där du är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen du studerar för.)
 • vara registrerad student på heltidsstudier vid Umeå universitet när du söker stipendium (detta gäller även om du ska genomföra praktiken efter du har slutfört dina studier vid Umeå universitet).
 • bedriva studier som syftar till en erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet (Umeå universitet).
 • blogga under praktikperioden.
 • utföra hela praktiken hos samma praktikvärd och bo i praktiklandet under hela din praktikperiod.
 • genomgå ett språktest före och efter praktikperioden.
 • lämna in ett Traineeship Certificate och fylla i en slutrapport.
 • inte ta emot andra stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet samtidigt.

Villkor som din praktik måste uppfylla

Din praktik ska

 • vara på heltid och omfatta minst 60 dagar och som längst 6 månader (med möjlighet till förlängning upp till ett år om det finns tillräckligt med medel kvar).
 • ske vid ett godkänt företag/organisation i något av programländerna i Erasmusprogrammet.
 • tillgodoräknas inom dina studier vid Umeå universitet, alternativt erkännas i ett Diploma Supplement (detta gäller inte för studenter som är nyligen utexaminerade och genomför Erasmuspraktik).

Vilka praktikvärdar är godkända?

Företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn är godkända praktikvärdar.

Praktikvärdar som inte är godkända

 • EU-institutioner och andra EU-organ
 • Organisationer som hanterar EU-program
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och College of Europe i Belgien och Polen)

Så här ansöker du

Du börjar med att fylla i en webbansökan om stipendium för Erasmuspraktik (webbansökan inkluderar motivationsbrev):
Ansökan om Erasmus praktikstipendium

Ansökningarna hanteras löpande och du kan ansöka om stipendiet under årets alla månander med undantag för perioden 1 juli–10 augusti.

Inom tio dagar efter din webbansökan får du en inbjudan via e-post till Umeå universitets Cambrosida för Erasmuspraktik. När du har fått tillgång till sidan hittar du mer information om vad du behöver göra för att ha en komplett ansökan. Ansökan måste vara komplett senast 30 dagar innan du påbörjar din praktik, därför är det viktigt att du skickar in din webbansökan i god tid, gärna två månader innan praktikens startdatum.

Efter din ansökan

Stipendier fördelas enligt "först till kvarn"

Antalet stipendier är begränsade och fördelas enligt principen "först till kvarn", så länge det finns medel kvar. Du ska därför fullfölja din ansökan senast två veckor efter du har fått tillgång till Cambrosidan. Om det finns fler sökanden än medel kommer ett urval att göras baserat på ett antal kriterier som finns i dokumentet:
Prioriteringsordning

Stipendiebelopp och utbetalning

Du som påbörjade din praktik före den 27 augusti 2018 får ett stipendiebelopp som uppgår till 510–615 euro/praktikmånad.

Efter 27 augusti 2018 är stipendiebeloppet 555-615 euro/månad.

För kommande läsår 2019/2020, kan stipendiebeloppet ändras. Nya stipendienivåer gäller för dig som påbörjar din praktik den 26 augusti 2019 eller senare.

Ungefär 70 procent av den totala summan utbetalas till dig i början av praktikperioden. Det resterande beloppet betalas ut när du har avslutat din praktik och uppfyllt villkoren som nämns under "Villkor och ansökan".

Stipendiet betalas ut den 25:e varje månad. Utbetalningen är i enlighet med den valutakurs som fanns då universitetet tog emot praktikmedlen. Om du avbryter din praktik eller inte uppfyller villkoren kan du bli tvungen att återbetala hela, eller delar av, stipendiet.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Du är försäkrad genom Student UT

Som Erasmuspraktikant är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du åker på poänggivande praktik får du ditt försäkringsintyg av studievägledaren/internationella kontaktpersonen vid din institution.
Om du inte får tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Umeå universitet får du ditt försäkringsintyg av International Office genom att skicka ett e-post till erasmusstipendium@umu.se.

Det är upp till dig att se över ditt försäkringsskydd och bedöma ditt försäkringsbehov. Du kan behöva teckna en egen försäkring.
Student UT

Språktest före och efter praktiken

Du ska göra ett språktest före och efter din praktikperiod. Ditt resultat påverkar inte din möjlighet att få stipendium utan är enbart för att du ska få ett besked om vilken nivå din kunskap motsvarar. Om ditt resultat är B1 eller lägre får du en inbjudan till att gå en språkkurs online.

Testet är webbaserat och du gör det i det språk som blir ditt arbetsspråk, i dagsläget kan du göra testet i något av följande språk:

Bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, nederländska polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska.

Erasmuspraktik efter examen

Om du vill göra Erasmuspraktik efter du slutfört dina studier (recent graduate), krävs det att du ansöker om stipendium under din sista termin som registrerad student vid Umeå universitet. Om du beviljas stipendium måste du ansöka om examen innan du påbörjar din praktik.

Om du åker på praktik efter examen kommer du inte få högskolepoäng för praktiken och inte få det omnämnt i ditt Diploma Supplement. Du måste ha genomfört din praktik senast tolv månader efter du har avslutat dina studier vid Umeå universitet.

Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om praktik.