"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier vid norra polcirkeln

Via utbytesprogrammet north2north kan du plugga en termin vid ett universitet som finns i norra USA, Kanada, Norden, Frankrike eller Storbritannien. Du betalar ingen studieavgift och möjlighet till stipendium finns. Vilka lärosäten som är möjliga att söka till kan variera mellan olika läsår.

Sök utbytesplats inför läsåret 2024/2025

Ansökan för en utbytestermin via north2north under läsåret 2024/2025 stängde den 15 januari 2024.

Ansökningsdeadline för läsåret 2025/2026 är preliminärt i december 2024.

Har du frågor om north2north? Kontakta International Office via e-post, outgoing.io@umu.se.

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Vart kan du åka?

För studier under läsåret 2024/2025 kan du ansöka om att åka till Kanada, norra USA, Storbritannien, Island, Färöarna, Grönland, Norge och Finland.

Utbytesprogrammet north2north är ett nätverk inom University of the Arctic. Genom utbytesprogrammet kan du åka till partneruniversitet som också ingår i nätverket. Vilka lärosäten som är möjliga att söka till kan variera mellan olika läsår. För att se vilka universitet du kan söka till, se Ansökan steg för steg - Välj vilka universitet du vill söka till, nedan.

Studieplatser vid ett nordamerikanskt lärosäte
Avgiftsbefriade studieplatser på ett nordamerikanskt lärosäte i Kanada och norra USA fördelas bland sökande från alla de lärosäten som deltar i north2north-programmet. Studenter från alla medlemsländer konkurrerar således om platserna.

Inför ansökan

Är du behörig?

För att vara behörig att ansöka om en utbytesplats via north2north ska du

 • vara en registrerad student vid Umeå universitet eller ha ett registrerat studieuppehåll vid ansökningstillfället.
 • studera på grund- eller avancerad nivå.
 • ha avklarat 15 hp vid Umeå universitet vid ansökningstillfället.
 • ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa.
 • ha en prestationsgrad på över 75% vid Umeå Universitet, dvs du kan inte ha mer än 25% ej avklarade kurser *
 • göra ett utbyte som är 3–10 månader (kortare utbyte kan beviljas i undantagsfall).
 • Ha dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket (skandinaviska språk undantagna). För engelska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. International Office kontrollerar gymnasiebetygen, du behöver inte ladda upp dem i ansökan. Om du har ett annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR behöver det laddas upp i ansökan.

  För att vara behörig i engelska gäller motsvarande treårig gymnasieskola.
  Du ska ha antingen:
  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5,
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6,
  • eller minst E från gymnasiekurs 7.

Om du inte har betyg som uppnår till språkkravet kan du ladda upp något av följande med din ansökan i Solemove: 

   • Ett genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR. Vi godkänner endast de test som University Admissions hänvisar till.
   • För studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det intyg för språkkunskaper i engelska som användes för att söka till programmet.

För dokumenterade språkkunskaper i andra språk hänvisar vi till respektive partneruniversitets hemsida.

 • Svara på en utvärderingssurvey efter utbytet är genomfört.

* Gäller endast inrapporterade högskolepoäng i Ladok. Inlagt avbrott i kurser räknas inte med i uträkningen så länge det inte finns betyg inlagt på modul eller kurs.

Du som läser program eller kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras.

Mer information om programmet och urvalsprocessen hittar du på UArctics hemsida University of the Arctics.

Information om north2north-programmet på University of the Arctics hemsida.

Stipendium

Kan du få ett stipendium?

Det finns möjlighet att få ett stipendium för utbytet men det är ingen garanti. Svenska Institutet finansierar stipendiet.

Ansökan - steg för steg

Välj vilka universitet du vill söka till

I din ansökan kan du söka upp till fyra universitet. Du ska lista vilket du vill åka till i första-, andra- tredje- och fjärde hand.

För att se vilka universitet du kan söka till via north2north läsåret 2024-2025:

1) Gå till Solemove.
2) Välj "Advanced search".
3) Under "Application period", välj "Exchange studies within North2north 2024-2025".
4) Klicka på "search" för att se tillgängliga universitet.

Studieplatser vid ett nordamerikanskt universitet
Antalet platser kommer att uppdateras löpande. Observera att du bör avvakta med att söka till ett universitet där antal platser ännu inte meddelats (där det står TBA).

Platser till nordamerikanska lärosäten

Studieplatser vid nordiska universitet
De lärosäten som ingår i nätverket North2North finns också listade på UArctics webbsida.

Välj kurser

I din ansökan ska du också ange kursval. Se information för respektive lärosäte i kurskatalogen på UArctics hemsida. Här kan du hitta information om lärosätet och kurser samt länk till lärosätets hemsida.

Presentera ditt kursval för din studie-/programvägledare

Alla kurser ska tillgodoräknas efter utbytet och det är viktigt att du har fått dina kurser godkända av din institution innan du skickar in din ansökan om en utbytesplats. Presentera dina kursval för alla universitet du vill söka till, för din studievägledare och stäm av under vilken termin det passar bäst för dig att studera utomlands.

Observera att kursvalen är preliminära. Nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet.

I din ansökan uppmanas du att bekräfta att du har diskuterat detta med din studievägledare samt även ange namnet på den personen.

Obligatorisk bilaga

I din ansökan ska du ha med en studieplan, inklusive ett "letter of motivation".

Ett letter of motivation är ett personligt brev där du beskriver varför du söker en north2north utbytesplats. Beskriv din akademiska koppling till det nordliga/arktiska eller någon annan koppling, till exempel motivation eller intresse. Brevet skrivs på engelska. Exempel på hur du kan skriva Letter of Motivation.

Använd den här mallen när du skriver din studieplan.

Gör en webbansökan

Skicka in din ansökan här (under perioden 15 december - 15 januari)

Se manualen för hur du ansöker om en utbytesplats.

Se till att alla bilagor är med:

 • Studieplan, inklusive Letter of motivation (se ovan).

 • Om du inte har gymnasiebetyg i engelska som når upp till behörighetskravet kan du ladda upp annat genomgånget språktest. Mer information om giltigt språktest finns i kategorin Är du behörig?.

Home Institution
I ansökan ska du ange Home Institution, ange då International Office.

Senast inkomna ansökan gäller
Om du har skickat in flera ansökningar är det den senast inkomna som tas i beaktande, om du inte meddelat oss annat. Kontakta International Office.

Efter ansökan

Efter ansökan sker ett urval bland alla sökanden från alla de lärosäten som deltar i north2north-programmet. Alla sökanden kommer att meddelas beslut via mejl när urvalet är avslutat i slutet av februari.

Senast uppdaterad: 2024-02-07