Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbytesstudier

Som utbytesstudent spenderar du en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen. Du betalar inte studieavgift till det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning.

Sök utbyte utanför Europa

Just nu utlyser International Office utbytesplatser utanför Europa. Platserna gäller för läsåret 2020/2021. Sista ansökningsdag är den 15 november 2019.

Läs mer på: Utbytesstudier utanför Europa

Att studera som utbytesstudent innebär att Umeå universitet har kommit överens med partneruniversitet utomlands om att "byta studenter" med varandra och att studieresultaten kan tillgodoräknas vid hemuniversitetet. På så sätt blir studierna vid partneruniversitetet avgiftsfria och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att du får tillgodoräkna dig dina poäng.

Vart kan du åka?

Vart du kan åka beror på vad du studerar här vid Umeå universitet. Det finns universitetsövergripande avtal som är öppna för nästan alla studenter och det finns utbytesavtal som är kopplade till en specifik institution, fakultet eller utbildning.

I Avtalsdatabasen hittar du samtliga utbytesvtal som Umeå universitet har med utländska lärosäten. På sidorna nedan kan du läsa mer om vad som gäller för specifika utbytesprogram.

Utbytesstudier utanför Europa

Du kan åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet utanför Europa via de universitetsövergripande avtalen, utbytesprogrammet north2north eller via din institution eller fakultet om de har egna utomeuropeiska avtal.
Utbytesstudier utanför Europa

Utbytesstudier inom Europa (Erasmus+ och Nordplus)

De allra flesta utbytesavtalen inom Europa är tecknade på institutionsnivå och är öppna för dig som läser vid institutionen, men ett fåtal utbytesplatser är universitetsövergripande och är öppna för alla studenter oavsett vilken institution de tillhör.
Utbytesstudier inom Europa

Utbytesstudier vid norra polcirkeln (North2North)

Genom utbytesprogrammet kan du åka till ett antal partneruniversitet i de nordliga regionerna av Island, Färöarna, Grönland, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada och Ryssland.
Utbytesstudier vid norra polcirkeln

Sommarkurser utanför Europa

Du kan åka som utbytesstudent även under sommaren. Utbudet rör sig då om ett antal kurser som ges i Kina och Indien.
Sommarkurser utanför Europa

Hur ansöker du?

Beroende på vilket utbytesavtal och program du ansöker till finns det olika ansökningsförfaranden. Du ska alltid först göra en ansökan till Umeå universitet innan du ansöker till partneruniversitetet.

  1. Gör en ansökan till Umeå universitet
    Om du vill söka till institutions- eller fakultetsanknutna utbytesplatser är det till din institution eller fakultet du gör din ansökan och om du vill söka till universitetsövergripande avtal lämnar du in en ansökan till International Office. Du hittar information om hur du söker till de universitetsövergripande platserna på:
    Utbytesstudier utanför Europa
  2. Ansök till värduniversitetet
    Om du blir tilldelad en utbytesplats måste du göra en ansökan till värduniversitetet för att få ett slutgiltigt besked.

Internationell kontaktperson vid din institution

Alla institutioner som har utbytesavtal, har en internationell kontaktperson du kan vända dig till vid frågor om att åka som utbytesstudent.
Lista på internationella kontaktpersoner

Tips!

Tänk noga igenom vart du vill åka och varför du vill åka just dit, det ökar dina chanser att göra en bra ansökan.

Kontakta din studievägledare eller internationella kontaktperson för att få reda på vilka kurser du bör läsa utomlands för att passa in dem i din utbildning gällande ämne och studienivå.

Läs på om det universitet du vill åka till så att du vet att det finns kurser som du vill och kan läsa.