"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier

Som utbytesstudent läser du kurser på plats vid ett av Umeå universitets partneruniversitet. Det finns olika längd på utbytena, allt från fem dagar till ett läsår. Det vanligaste är att man studerar en termin. Du betalar inte studieavgift till det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning.

Studera utomlands via Umeå universitet

I filmen berättar Victoria om sina upplevelser som utbytesstudent.

Att studera som utbytesstudent innebär att Umeå universitet har kommit överens med partneruniversitet utomlands om att "byta studenter" med varandra och att studieresultaten kan tillgodoräknas vid hemuniversitetet. På så sätt blir studierna vid partneruniversitetet avgiftsfria och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att du får tillgodoräkna dig dina poäng.

Vart kan du åka?

Vart du kan åka beror på vad du studerar här vid Umeå universitet. Det finns universitetsövergripande avtal som är öppna för nästan alla studenter och det finns utbytesavtal som är kopplade till en specifik institution, fakultet eller utbildning. Det kan också vara möjligt för dig att söka en utbytesplats som en annan institution har än den där du läser. Hör av dig till den internationella kontaktpersonen på din institution för att ta reda på vilka möjligheter som finns för dig.

Om du studerar teknik- eller naturvetenskap finns mer information på Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens webbsida om utbytesstudier.

I Solemove hittar du samtliga utbytesavtal som Umeå universitet har med utländska lärosäten. På sidorna nedan kan du läsa mer om vad som gäller för specifika utbytesprogram.

Utbytesstudier utanför Europa

Du kan åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet utanför Europa via de universitetsövergripande avtalen, via din institution eller fakultet om de har egna utomeuropeiska avtal.
Utbytesstudier utanför Europa

Utbytesstudier inom Europa (Erasmus+ och Nordplus)

De allra flesta utbytesavtalen inom Europa är tecknade på institutionsnivå och är öppna för dig som läser vid institutionen, men ett fåtal utbytesplatser är universitetsövergripande och är öppna för alla studenter oavsett vilken institution de tillhör.
Utbytesstudier inom Europa (Erasmus)
Utbytesstudier i Norden och Baltikum (Nordplus)

Utbytesstudier vid norra polcirkeln (north2north)

Genom utbytesprogrammet kan du åka till ett antal partneruniversitet i norra USA, Kanada, Island, Färöarna, Grönland, Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien. Vilka universitet och länder du kan söka till kan variera från år till år.
Utbytesstudier vid norra polcirkeln

Hur ansöker jag?

Beroende på vilket utbytesavtal och program du ansöker till finns det olika ansökningsförfaranden. Du ska alltid först göra en ansökan till Umeå universitet innan du ansöker till partneruniversitetet.

  1. Gör en ansökan till Umeå universitet
    Om du vill söka till institutions- eller fakultetsanknutna utbytesplatser är det till din institution eller fakultet du gör din ansökan.

    Om du vill söka till universitetsövergripande avtal lämnar du in en ansökan till International Office. Du hittar information om hur du söker till de universitetsövergripande platserna på:
    Utbytesstudier utanför Europa
  2. Ansök till värduniversitetet
    Om du blir tilldelad en utbytesplats måste du göra en ansökan till värduniversitetet för att få ett slutgiltigt besked.

Internationell kontaktperson vid din institution

Alla institutioner som har utbytesavtal, har en internationell kontaktperson du kan vända dig till vid frågor om att åka som utbytesstudent.
Lista på internationella kontaktpersoner

Tips!

Tänk noga igenom vart du vill åka och varför du vill åka just dit, det ökar dina chanser att göra en bra ansökan.

Kontakta din studievägledare eller internationella kontaktperson för att få reda på vilka kurser du bör läsa utomlands för att passa in dem i din utbildning gällande ämne och studienivå.

Läs på om det universitet du vill åka till så att du vet att det finns kurser som du vill och kan läsa.

Senast uppdaterad: 2024-02-06