"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss

Du som vill ha kontakt med studievägledare, studierektor eller administratör finner oss på plan 4 i Samhällsvetarhuset. Du hittar kontaktinformation längre ned på denna sida.


Studieadministration

Till studieadministratören vänder du dig med frågor som berör administrationen för kurser och program, samt om du vill ha ett intyg för dina studier. Har du frågor om utbildning på avancerad nivå, kontaktar du studierektor Johanna Lauri.

Kontakt studieadministratör

Veronika Lodwika
veronika.lodwika@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 55 22

Observera att du själv kan du ta ut studieintyg och göra adressändring etc. via studentportalen.

Studierektor

Studierektor har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande. Har du frågor om utbildning på avancerad nivå, kontaktar du studierektor Johanna Lauri.

Kontakt studierektor

Johanna Lauri
johanna.lauri@umu.se
Tel: +46 (0)90-786 70 91

Studievägledning

Till studievägledaren kan du vända dig med övergripande frågor kring studier inom genusvetenskap, eller om du har någon fråga rörande våra kurser eller program. Du hittar mer information kring studievägledning, samt blanketter rörande studier på grund- och avancerad nivå i menyn.

Kontakt studievägledare

Veronika Lodwika
veronika.lodwika@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 55 22

 

Tips till våra studenter

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har gjort en nationell alumnundersökning bland genusvetare. Resultatet har sammanställts i en läsvärd rapport av Anna Lundberg och Ann Werner. Här kan du ladda ner rapporten: Genusvetarens framtid.

Senast uppdaterad: 2024-02-13