Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss

Du som vill ha kontakt med studievägledare, studierektor eller administratörer finner oss på plan 4 i Samhällsvetarhuset. Du hittar kontaktinformation längre ned på denna sida.


Studieadministration

Till studieadministratören vänder du dig med frågor som berör administrationen för kurser och program, samt om du vill ha ett intyg för dina studier. Har du frågor om utbildning på avancerad nivå, kontaktar du studierektor Linda Sandberg.

Kontakt studieadministratör

Veronika Lodwika
veronika.lodwika@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 55 22
blobid0.jpg

Observera att du själv kan du ta ut studieintyg och göra adressändring etc. via studentportalen. För att kunna logga in på studentportalen behöver du en CAS-användare, din digitala ID-handling vid Umeå universitet. Se relaterad information om studentportalen.

Har du frågor eller problem med ditt CAS? Kontakta Servicedesk.

Servicedesk

Studierektorer

Studierektorerna har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande. Har du frågor om utbildning på avancerad nivå, kontaktar du studierektor Linda Sandberg.

Kontakt studierektorer

Linda Sandberg
linda.sandberg@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 69 40
blobid1.jpg

Johanna Overud
johanna.overud@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 97 08
blobid2.jpg

Studievägledning

Till studievägledaren kan du vända dig med övergripande frågor kring studier inom genusvetenskap, eller om du har någon fråga rörande våra kurser eller program. Du hittar mer information kring studievägledning, samt blanketter rörande studier på grund- och avancerad nivå i menyn.

Kontakt studievägledare

Veronika Lodwika
veronika.lodwika@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 55 22

Våra kurser använder lärplattformen Cambro

Den mesta informationen om restuppgifter, seminarier och liknande för kurserna kommer att ligga i webbportalen Cambro.

Vad är Cambro?

Cambro är en lär- och samarbetsplattform som är tillgänglig för lärare, studenter, forskare och annan personal vid Umeå universitet. Cambro används ofta som ett virtuellt klassrum av våra nätbaserade utbildningar, men även campusbaserade utbildningar använder Cambro som både administrativt och pedagogiskt stöd. Cambro innehåller, förutom kursspecifika delar, även en individuell arbetsyta (Min arbetsyta/My workspace) kopplat till just din användare. Denna yta förfogar och ansvarar du som student själv över.

Eftersom det är kursansvariga lärare som styr funktionaliteten och innehållet på respektive kurs, så kommer moment och kurser att se lite olika ut och ha lite olika funktioner och tjänster kopplat till sig, beroende på vad läraren anser lämpligt.

Klicka här för att komma till Cambro!

Tips till våra studenter

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har gjort en nationell alumnundersökning bland genusvetare. Resultatet har sammanställts i en läsvärd rapport av Anna Lundberg och Ann Werner. Här kan du ladda ner rapporten: Genusvetarens framtid.