"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentcentrum

Studentcentrum har det universitetsövergripande ansvaret för antagning, examen och tillgodoräknande. Vi erbjuder studievägledning för alla studenter, och övriga intresserade av utbildning. Hos Studentcentrum finns Studenthälsan och Riktat studentstöd för studenter med funktionsnedsättning. Vi har också förvaltningsansvaret för de studieadministrativa systemen Selma, Ladok och Web-ISP.

Studenter med frågor ska vända sig till Infocenter.

Läs mer om våra områden nedan. För att kontakta oss, klicka på länken längre ned på sidan.

 

Våra områden

Antagning

Vi kontrollerar behörighet och urval i samband med antagning till program och kurser på grund- och avancerad nivå.

Det gäller såväl fristående kurser som program. Vi prövar ansökan om reell kompetens och fattar beslut om undantag. Antagningen beslutar även om anstånd med studiestart och yttrar sig i överklagandeärenden.

Examina

Vi ansvarar för de processer och regler som gäller examen och tillgodoräknande.

Examina fattar beslut om och utfärdar examensbevis på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi beslutar även om tillgodoräknande för studier på grund- och avancerad nivå. 

Av oss kan du få information om vilka examina som utfärdas vid Umeå universitet, vilka regler som gäller för examen och tillgodoräknanden och hur studenten ska göra för att ansöka.

Läs mer om examen och tillgodoräknande på studentwebben.

Ladokgruppen

I vårt ansvarsområde ingår systemförvaltningen av Ladok, kurs- och utbildningsdatabasen Selma och systemet för individuell studieplan på forskarnivå, Web-ISP.

Systemförvaltningen innefattar bland annat administration av användare och behörigheter, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring och support. Vi förser både interna och externa intressenter med uppgifter från databaserna, exempelvis underlag till årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Studenthälsan

Studenthälsan har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vi ger stöd i frågor som rör studenters fysiska, psykiska eller psykosociala hälsosituation.

Hos Studenthälsan arbetar kuratorer, sjuksköterskor, fysioterapeut, psykologer och folkhälsovetare. Vi finns för alla studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Vi finns också för studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. 

Läs mer om det stöd Studenthälsan erbjuder för studenter 

Studievägledning

Vi erbjuder personlig vägledning och information om högskolestudier och universitetets utbildningar till sökande och studenter. 

I samverkan med institutionerna arbetar vi för att alla studenter ska bli framgångsrika i sina studier. Vi anordnar träffar och korta kompetensutvecklande utbildningar för anställda inom ramen för ett studentstödsnätverk. I vårt arbetsområde ingår även studenträttsliga frågor.

Mer information om studievägledning för sökande och studenter finns på utbildningswebben respektive studentwebben.

Riktat studentstöd

Hos oss finns det samordnande ansvaret för universitetets stöd till studenter med funktionsnedsättning.

I samverkan med institutionerna arbetar vi för att alla studenter ska bli framgångsrika i sina studier. Vi anordnar träffar och korta kompetensutvecklande utbildningar för anställda inom ramen för ett studentstödsnätverk. I vårt arbetsområde ingår även studenträttsliga frågor.

Läs mer om stöd till studenter med funktionsnedsättning på studentwebben.

Ledning

Den verkställande ledningen för Studentcentrum utgörs av chefen för Studentcentrum tillsammans med ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av enhetschefen och fyra områdeschefer.